Čo je StartLab - FAQ

StartLab je crowdfundingová platforma otvorená kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom - jednoducho každému, kto má v hlave nápad alebo pripravený projekt, ktorý pomôže zlepšiť našu krajinu.

V čom je crowdfundingová platforma StartLab "iná"?

StartLab nie je klasická crowdfundingová stránka. Vychádza zo skúseností, ktoré máme s rôznymi verejno-prospešnými projektami, na ktorých sme sa v posledných rokoch podieľali. Sú to napríklad platobná brána pre neziskovky DARUJME.sk, darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, crowdfundingová kampaň Adoptujsivčelu, či tri ročníky súťaže ReŠtart Slovensko zameranej na on-line projekty riešiace off-line problémy spoločnosti. Presvedčili sme sa, že crowdfundingové financovanie je výborná cesta, ako rozbehnúť zaujímavé nekomerčné nápady a projekty. Rovnako sme si uvedomili, že na Slovensku vzniká mnoho zaujímavých nápadov a oplatí sa im pomôcť. A preto sme tu!


Koľko by mala trvať moja kampaň?

Dĺžku trvania kampane, a teda aj deň a čas jej spustenia a ukončenia si určujete sami. Minimálna dĺžka kampane je 15 dní, maximálna 90. Úspešné crowdfundingové kampane trvajú v priemere od 25 do 40 dní.

Pozor! Dlhšia kampaň neznamená automaticky väčšiu šancu na úspech. Naopak, pracovne vás viac vyťaží - áno, kampani sa treba systematicky venovať. A to nielen počas jej trvania, ale aj pred ňou (plánovanie, príprava...) a po nej (napĺňanie cieľu kampane, zasielanie "odmien"...). Rovnako je ťažké udržať pozornosť ľudí príliš dlhý čas. Kratšia kampaň tiež pôsobí urgentnejšie a motivuje vašich podporovateľov konať hneď, ako čakať na neskôr.


Akú cieľovú sumu si mám určiť?

Realistickú! A to tak z pohľadu schopnosti získať konkrétnu sumu v stanovenom čase, ako aj z pohľadu uskutočniteľnosti projektu. Určite nechcete, aby ľudia váš úspešný projekt podporili, no vy nakoniec zistíte, že ho neviete finančne zvládnuť. Minimálna možná cieľová suma kampane je 500 €. Ak máte záujem robiť kampaň na nižšiu sumu, napíšte nám.

Počítajte s tým, že kvôli poplatkom sa vám z celkovej získanej sumy dostane približne 92 percent peňazí. Rovnako majte na pamäti náklady spojené s "odmenami" podporovateľom. Záleží podľa ich typu, no ak budete odmeny posielať poštou, myslite na poštovné, ak budete pre podporovateľov niečo vyrábať, myslite na produkciu...


Bude ma použitie StartLabu niečo stáť?

Áno. Aj keď je StartLab neziskovým projektom, pre jeho trvalé udržanie potrebujeme generovať nejaký ten príjem (programovanie, prevádzka, hosting, administrácia...). Dobrou správou je, že sme najlacnejšia crowdfundingová platforma široko ďaleko (rozumej minimálne na Slovensku a v Čechách).

  • Ak je váš projekt úspešný (pri fixnej kampani ste dosiahli min. 100% z cieľovej sumy a pri flexibilnej kampani čo i len jedno euro), z vyzbieranej sumy si najskôr stiahne banka poplatky za kartové transakcie. Tie sa rôznia podľa druhu karty a podľa toho, či bola vydaná slovenskou alebo zahraničnou bankou (od 1,25% do výnimočných 3,5%). Poplatky za platbu na účet či prostredníctvom TatraPay sú 0%. Priemerne tak vychádzajú bankové poplatky na celú kampaň cca 1% z celkovo získaných príspevkov (+/- 0,5%). Z výslednej sumy sa odpočíta provízia 7% na prevádzku StartLab.sk.
    Vzorec je teda:
    (konečná suma - poplatky banke) - 7% = vami získaná suma
  • V prípade, že vaša "fixná" kampaň nebola úspešná, neplatíte nič a podporovateľom sa vracia suma v plnej výške.


Aký je rozdiel medzi "fixným" a "flexibilným" financovaním?

Fixné financovanie (tzn. "Všetko alebo nič!") je klasická a najvhodnejšia forma crowdfundingu pre projekty, ktoré potrebujú pre svoju realizáciu jasne stanovenú minimálnu sumu peňazí. Ak pri fixnom financovaní túto sumu nezískate, nič zlého sa nedeje - peniaze zostanú u podporovateľov a vy nemáte voči nim žiadne záväzky. Projekt môžete neskôr prerobiť a skúsiť to znova, alebo ho jednoducho pustiť z hlavy a venovať sa iným záľubám.

Voľbu flexibilného financovania povoľujeme iba výnimočne. Je vhodná hlavne pre neziskové organizácie a projekty, pri ktorých akákoľvek získaná podpora umožní dosiahnuť cieľ zverejneného projektu. Autor projektu pritom musí byť schopný aj pri nedosiahnutí cieľovej sumy poskytnúť odmeny podporovateľom.


Aké projekty môžeme na StartLabe zverejniť?

Projekty, na ktoré chcete spustiť crowdfundingovú kampaň, by mali byť realizovateľné, kreatívne a hlavne nekomerčného charakteru.

Projekt musí byť realizovateľný, mať jasne definovaný cieľ a bude uskutočnený/ukončený v presne definovanom čase (napr. za 6, 12 či 18 mesiacov).

Nezverejňujeme projekty určené na zháňanie investorov pre biznis, no ani projekty určené na financovanie bežnej prevádzky charitatívnej organizácie. Taktiež nemajú šancu projekty porušujúce zákony SR, pornografia a projekty odporujúce slušným mravom, projekty určené na financovanie životných potrieb jednotlivca a nerealizovateľné úlety.

Príklady:

Vytvorenie mobilnej aplikácie reportujúcej hlúpo parkujúce autáÁNO
Vytvorenie 1. portálu pre obete sexuálneho násiliaÁNO
Vytvorenie prototypu unikátnej solárnej chladničkyÁNO
Dokumentárny film o živote a diele Jara FilipaÁNO
Festival a súťaž amatérskych filmárovÁNO
Nosiči batožiny - projekt zapájajúci ľudí bez domovaÁNO
Kúpa auta pre postihnutého starého otcaNIE (životná potreba)
Podpora rodiny v núdziNIE (charita)
Dokumentárny film o nebezpečenstve Islamu a iných cudzích náboženstievNIE (xenofóbia)
15 minútový film pre dospelých "Barbar onan"NIE (pornografia)
Zbierka na obnovu hraduNIE (verejná zbierka)
Financovanie kampane za zákaz registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlaviaNIE (projekt by išiel proti ľudským právam a našim hodnotám)
Zbavme sa korupcie na Slovensku za jeden mesiacNIE (nerealizovateľné)

Ak máte pochybnosti, či váš projekt spadá pod tie, ktoré radi uvidíme na StartLabe, napíšte nám.

Kto môže zverejniť projekt na StartLabe?

Zverejniť projekt môže tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba. Právnickou osobou môže byť tak neziskový, ako aj podnikateľský subjekt. Pri schválení projektu sa generuje Darovacia zmluva a sumu, ktorú získate, prijmete ako Dar podľa Občianskeho zákonníka.

V prípade podnikateľského subjektu treba počítať s tým, že aj keď ide o Dar, má súvis s jeho podnikateľskou činnosťou a teda ide na jeho strane o zdaniteľný príjem (daň z príjmu).

Ako správne napísať projekt?

Tak, ako to cítite :) Pokúste sa ľudí neunudiť k smrti a naopak ich nadchnúť a zaujať. Video je často kľúčové, no nemajte strach, autenticita a vaša energia sú niekedy dôležitejšie, ako jeho profesionálne stvárnenie. Aj video, ktoré predstaví vás a váš projekt, nahraté na váš ajfón je lepšie ako nič!

Použite dobré fotky. Tie často povedia viac ako pridlhé texty. Ak budete po úspešnom ukončení kampane posielať podporovateľom fyzické odmeny, napíšte, kedy ich môžu reálne očakávať.

Zverejnil som svoj projekt, prečo ho nevidím na hlavnej stránke?

Projekty sa na hlavnej stránke zoraďujú a základe posledného prijatého daru. A tak, ak zverejníte projekt, no nik naň ešte neprispel, budete v hierarchii zoraďovania na poslednom mieste.

Každá kampaň by mala byť dobre pripravená a súčasťou takejto prípravy je aj zabezpečenie si prvých darcov. Sú to ľudia, čo vášmu projektu veria najviac. Vy by ste ich mali zapojiť tak, aby boli aj prví, čo na váš projekt prispejú. Vďaka tomu sa nie len prehupnete medzi aktívne podporované projekty, ale vaša kampaň získa "momentum". Dajte si preto za cieľ v prvý deň či dva získať 5 až 10% cieľovej sumy a pripravte rozbeh tak, aby ste to dokázali splniť.

Kto stojí za StartLabom?

StartLab prevádzkuje Nadácia Centra pre filantropiu (NCPF). Jej poslaním je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Viac sa o NCPF dozviete tu. Pri našich on-line projektoch spolupracujeme s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk.