Máte projekt, ktorý môže spoločnosť posunúť k lepšiemu? Najprv ľuďom vysvetlite jeho zmysel, až potom všetko ostatné

Máte projekt, ktorý môže spoločnosť posunúť k lepšiemu? Najprv ľuďom vysvetlite jeho zmysel, až potom všetko ostatné

Máte projekt, ktorý môže spoločnosť posunúť k lepšiemu? Najprv ľuďom vysvetlite jeho zmysel, až potom všetko ostatné
7. sep 2022
Návody

Ako povedať ľuďom o vašom projekte len to, čo ich naozaj zaujíma? Teória Golden Circle spočíva vo vysvetlení zmyslu aktivít vašej organizácie. Podľa autora konceptu Simona Sineka by ste mali svoje nápady komunikovať postupne a predtým, ako vysvetlíte čo a ako idete robiť, by ste mali objasniť, prečo to idete robiť.

Niet pochýb o tom, že značka Apple je majstrom inovácií. Milióny ľudí rok čo rok čakajú na predstavenie jej produktov, ktoré vždy niečím prekvapia. Čo stojí za jej veľkým úspechom?

Svetoznámy marketér Simon Sinek tvrdí, že je za ním takzvaná teória Golden Circle (v preklade „zlatý kruh“). Tou sa riadia aj ďalší velikáni ako Google, Tesla či streamovacia služba Netflix. Prečítajte si, v čom táto teória spočíva a ako ju môžete využiť nielen vo vašej crowdfundingovej kampani, ale aj v komunikovaní vízie a aktivít vašej organizácie.

Najdôležitejší je dôvod

Simon Sinek teóriu prvýkrát predstavil v roku 2006 na konferencii TED talks. V skratke hovorí o tom, že ľudia, firmy aj organizácie majú tendenciu prezentovať veci, na ktorých im záleží – či už ide o nápady, myšlienky alebo reklamy – zvonku dovnútra. Vo svojom výskume však spozoroval, že vplyvní ľudia a veľkí lídri začínajú svoje nápady komunikovať z vnútorného kruhu do vonkajšieho: teda od toho „prečo“ veci robia až po to, „čo“ navrhujú, aby sa ich sny a nápady uskutočnili.

Sinek objasnil, prečo takýto prístup funguje. Kruhy „čo, ako a prečo“ zodpovedajú štruktúre nášho mozgu. Kruh „čo“ je naša mozgová kôra (neokortex), ktorá riadi naše racionálne a analytické myslenie. Kruhy „ako“ a „prečo“ predstavujú limbickú časť mozgu zodpovednú za pocity, správanie a rozhodovanie. Ak teda začneme od „prečo“, dostaneme sa priamo k pocitom a schopnosti ľudí rozhodovať sa.

Golden Circle v crowdfundingu

Teóriu Golden Circle môžete aplikovať aj pri komunikácii vašej crowdfundingovej kampane potenciálnym podporovateľom. „V crowdfundingovej kampani chcete ľudí presvedčiť, že podpora vašej idey má význam. Na to nestačí predstaviť len samotný projekt či myšlienku. Pri crowdfundingu platí dvojnásobne, že potenciálnych podporovateľov chcete nakaziť vaším nadšením a ukázať im dôvody, prečo stojí za to myšlienku zrealizovať a prečo by ju oni mali podporiť. Slovko ‚prečo' sa tu teda stáva najdôležitejším,“  vysvetľuje Frédérique Halászová z marketingovej agentúry Seesame.

Koncept Golden Circle je obzvlášť využiteľný v prípade projektov, ktorých cieľom je riešenie pálčivého spoločenského problému. Napríklad Denník N v roku 2019 cez StartLab vyzbieral skoro 11 500 € na vydanie knihy pre učiteľov, ktorá mala pomôcť vzdelávať deti zo sociálne slabšieho prostredia. Cieľom kampane však nebolo iba financovať tlač knihy, ale aj poukázať na zle nastavené školstvo, ktoré neberie do úvahy špecifiká prostredia, z ktorého pochádzajú žiaci a neposkytuje im dostatočnú podporu pri vzdelávaní. Inšpiráciou pre vznik knihy bola reportáž Juraja Koníka, v ktorej zmapoval realitu výučby detí z východoslovenských osád.

Ďalším príkladom je kampaň z dielne Nadácie Zastavme korupciu, ktorej cieľom bolo vyzbierať peniaze na natáčanie nových častí investigatívnej relácie Cez čiaru. Riaditeľka Nadácie Zuzana Petková sa snažila zmysel projektu objasniť v kampaňovom videu, a to práve odpoveďou na otázku „prečo“?: „Keď sa nejaká kauza natočí, veci sa často dajú do pohybu. Začne sa zatýkanie, menia sa zákony, konfiškujú sa majetky zlodejov,“ vysvetlila. Na realizáciu projektu, ktorého cieľom je poukazovať na korupčné kauzy na Slovensku, sa nakoniec podarilo vyzbierať vyše 10 000 €.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Čo môže koncept priniesť vašej organizácii?

Ako organizácia môžete Golden Circle využiť nielen pri komunikácii konkrétneho projektu, ale aj všetkých vašich aktivít. „Slovenské mimovládky dokážu využitím teórie ľuďom vysvetliť, prečo sa venujú svojej činnosti a môžu im ukázať svoj význam a dosah. Môžu ich zapáliť pre podporu vecí, na ktorých im záleží a virtuálne ich zapojiť do svojej práce,“ menuje možné prínosy konceptu Frédérique.

Z týchto dôvodov koncept Golden Circle v praxi využívajú aj niektoré slovenské neziskovky. Pre Človeka v ohrození je dokonca jednou z východiskových stratégií. „Naša organizácia v prvom rade komunikuje, prečo robí aktivity, ktoré robí. V komunikácii a v samotných činnostiach sa snažíme inšpirovať, ukázať naše dôvody, našu motiváciu,“ hovorí PR manažérka organizácie Simona Stískalová. V druhom rade sa mimovládka snaží komunikovať, ako našla riešenia konkrétnych problémov a aké možnosti má k dispozícii. „Celú stratégiu uzatvára odpoveď na otázku čo (robí organizácia Človek v ohrození), na ktorú vie odpovedať viac než polovica Slovákov,“ dodáva Simona.

Skúsenosť s marketingovým konceptom má aj organizácia Depaul Slovensko, hoci ho nevyužíva vedome. „V mnohých aspektoch teóriu uplatňujeme v praxi, keďže sa obraciame smerom k vnútornej motivácii darcov, čo je pri práci s nimi veľmi dôležité,“ vysvetlil Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovky, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova. Organizácia používa Golden Circle aj pri nábore dobrovoľníkov. „V prvom rade hovoríme, prečo potrebujeme ich pomoc, teda prečo je ich pomoc pre nás a ľudí bez domova dôležitá. Práve na toto ‚prečo' dobrovoľník reaguje, keď sa nám hlási do dobrovoľníckej činnosti. Až následne mu vysvetľujeme, čo má byť náplňou jeho činnosti a ako a kde sa vykonáva,“ objasnil riaditeľ.

Tento článok vznikol v spolupráci s našim nórskym partnerom, organizáciou Norsensus Mediaforum vďaka podpore projektu ‘Crowdfunding - nástroj posilnenia finančnej nezávislosti OOS’ z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň