Pre autorov


StartLab je slovenská crowdfundingová platforma otvorená kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom - jednoducho každému, kto má pripravený projekt, ktorý pomôže zlepšiť našu krajinu.Aké projekty môžem na StartLabe zverejniť?

 • Projekty, na ktoré chcete spustiť crowdfundingovú kampaň musia plniť verejnoprospešný účel.

  "Verejnoprospešný účel/aktivita/zámer je daný zákonom 34/2002 Z.z. a pre účely StartLabu je definovaný ako tvorba, rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, tvorba občianskej spoločnosti, realizácia a ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, rozvoj vedy, výskumu, vývoja, vzdelania a telovýchovy." - viac v Pravidlá používania.

 • Projekt musí byť realizovateľný, mať jasne definovaný cieľ a bude uskutočnený/ukončený v presne definovanom čase (napr. za 6, 12 či 18 mesiacov).
 • Projekt nemôže slúžiť na podporu životných potrieb jednotlivca.
 • Projekt prináša spoločnosti niečo nové, inovatívne, čo tu doposiaľ nebolo (t.j. nejedná sa napr. o dotlač už vydanej knihy).
 • Nezverejňujeme projekty určené na zháňanie investorov pre biznis.
 • StartLab tiež nie je vhodný pre projekty určené na financovanie bežnej prevádzky charitatívnej organizácie.
 • Taktiež nemajú šancu projekty porušujúce zákony SR, pornografia a projekty odporujúce slušným mravom a nerealizovateľné úlety.

Príklady:

Vytvorenie mobilnej aplikácie reportujúcej hlúpo parkujúce autáÁNO
Vytvorenie 1. portálu pre obete sexuálneho násiliaÁNO
Vytvorenie prototypu unikátnej solárnej chladničkyÁNO
Dokumentárny film o živote a diele Jara FilipaÁNO
Festival a súťaž amatérskych filmárovÁNO
Nosiči batožiny - projekt zapájajúci ľudí bez domovaÁNO
Kúpa auta pre postihnutého starého otcaNIE (životná potreba)
Podpora rodiny v núdziNIE (charita)
Dokumentárny film o nebezpečenstve Islamu a iných cudzích náboženstievNIE (xenofóbia)
15 minútový film pre dospelých "Barbar onan"NIE (pornografia)
Zbierka na obnovu hraduNIE (verejná zbierka)
Financovanie kampane za zákaz registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlaviaNIE (projekt by išiel proti ľudským právam a našim hodnotám)
Zbavme sa korupcie na Slovensku za jeden mesiacNIE (nerealizovateľné)
Dotlač knihy o M.R.ŠtefánikoviNIE (dotlač, nejedná sa o nový projekt)

Ak máte pochybnosti, či váš projekt spadá pod tie, ktoré radi uvidíme na StartLabe, napíšte nám.


Čo sa posudzuje pri schvaľovaní projektu?

 • či je zámer projektu verejnoprospešného charakteru
 • či je pre projekt vhodné fixné/flexibilné financovanie
 • inovatívnosť projektu
 • či je dostatočne zvládnutá prezentácia projektu, t.j.:
  • popis projektu jasne uvádza, na čo budú získané peniaze použité,
  • projekt je vizuálne atraktívny (t.j. okrem textu, ktorý je vizuálne členitý, obsahuje obrázky, videá, či iný vizuálny materiál),
  • autor ponúka podporovateľom na výber z aspoň 3 druhov odmien.

Kto môže zverejniť projekt na StartLabe?

Zverejniť projekt môže tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba. Právnickou osobou môže byť tak neziskový, ako aj podnikateľský subjekt. Pri schválení projektu sa generuje Zmluva o sprístupnení platformy a sumu, ktorú získate, prijmete ako Dar podľa Občianskeho zákonníka.

V prípade podnikateľského subjektu treba počítať s tým, že ak ide o Dar, ktorý má súvis s jeho podnikateľskou činnosťou, ide o zdaniteľný príjem (daň z príjmu).


Akú cieľovú sumu si mám určiť?

Realistickú! A to tak z pohľadu schopnosti získať konkrétnu sumu v stanovenom čase, ako aj z pohľadu uskutočniteľnosti projektu. Určite nechcete, aby ľudia váš úspešný projekt podporili, no vy nakoniec zistíte, že ho neviete finančne zvládnuť. Minimálna možná cieľová suma kampane je 500 €.

Počítajte s tým, že kvôli poplatkom sa vám z celkovej získanej sumy dostane približne 92 percent peňazí. Rovnako majte na pamäti náklady spojené s poďakovaniami pre podporovateľov. Záleží podľa ich typu, no ak ich budete posielať poštou, myslite na poštovné, ak budete pre podporovateľov niečo vyrábať, myslite na produkciu...


Aký je rozdiel medzi "fixným" a "flexibilným" financovaním?

Typ financovania:

Fixné financovanie (tzn. "Všetko alebo nič!") je vhodné pre projekty, ktoré potrebujú pre svoju realizáciu jasne stanovenú minimálnu sumu peňazí. Ak túto sumu nezískate, nič sa nedeje - peniaze vrátime podporovateľom a vy nemáte voči nim žiadne záväzky. Projekt môžete neskôr prerobiť a skúsiť to znova.

Flexibilné financovanie je vhodné iba pre projekty, ktorých cieľ je kvantifikovateľný a akákoľvek získaná podpora umožní jeho realizáciu, aj keď v menšom počte.
Autor projektu pritom musí byť schopný aj pri nedosiahnutí cieľovej sumy projekt realizovať a poskytnúť darcom prisľúbené poďakovania.

Napríklad: do komunitného centra potrebujete 10 nových postelí za 1 000 eur, ak získate 100 eur, zakúpite iba jednu. T.j. stále máte možnosť cieľ realizovať, ale v menšom rozsahu.


Bude ma použitie StartLabu niečo stáť?

Áno. Aj keď je StartLab neziskovým projektom, pre jeho trvalé udržanie potrebujeme generovať nejaký ten príjem (programovanie, prevádzka, hosting, administrácia...).

Ak je váš projekt úspešný (pri fixnej kampani ste dosiahli min. 100% z cieľovej sumy a pri flexibilnej kampani čo i len jedno euro), z vyzbieranej sumy si najskôr stiahne banka poplatky za kartové transakcie. Tie sa rôznia podľa druhu karty a podľa toho, či bola vydaná slovenskou alebo zahraničnou bankou (od 1,25% do výnimočných 3,5%). Poplatky za platbu na účet či prostredníctvom TatraPay sú 0%. Priemerne tak vychádzajú bankové poplatky na celú kampaň cca 1,3% z celkovo získaných príspevkov (+/- 0,5%). Z výslednej sumy sa odpočíta provízia 7% na prevádzku StartLabu.

V prípade, že vaša "fixná" kampaň nebola úspešná, neplatíte nič a podporovateľom sa vracia suma v plnej výške.


Koľko by mala trvať moja kampaň?

Na prípravu celej crowdfundingovej kampane si pripravte dostatok času (min. 1 mesiac). Musíte vymyslieť popis projektu, pripraviť video, premyslieť a zabezpečiť poďakovania a vymyslieť komunikačnú kampaň.

Vaša kampaň musí trvať presne stanovený počet dní. Zvoliť si môžete interval od 15 do 45 dní (vo výnimočných prípadoch viac či menej, vtedy nám prosím napíšte a uvidíme, čo sa dá robiť), no odporúčame vám pohybovať sa v rozmedzí 30-40 dní. Najúspešnejšie projekty trvajú mesiac, čo je dostatočný čas na kvalitnú a intenzívnu komunikačnú kampaň, ktorá sa dostane ďalej než k vašim známym a zároveň neotrávi vás a vaše okolie.


Ako správne napísať projekt?

Tak, ako to cítite :) Ideálna je kombinácia veľa informácií - málo textu.

Popíšte, aký je váš zámer a na čo potrebujete získať peniaze. Doplňte čo najviac informácií – o tom, ako váš projekt vznikal, akú pridanú hodnotu prinesie, prečo ho chcete realizovať, prečo je dôležité ho podporiť, ako presne budú peniaze od darcov použité. Pripojte vizuálny materiál – fotografie, nákresy, videá, GIFká.

Video je často kľúčové, no nemajte strach, autenticita a vaša energia sú niekedy dôležitejšie, ako jeho profesionálne stvárnenie. Aj video, ktoré predstaví vás a váš projekt, nahraté na váš ajfón je lepšie ako nič!


Čo sú poďakovania a na čo slúžia?

Poďakovanie je forma poďakovania, ktorú vyjadrujete svojim podporovateľom. Ich úlohou je zvýšiť motiváciu ľudí, aby svoje peniaze dali práve vám! Ideálne je aspoň 5 odmien v rôznych cenových rozostupoch. K poďakovaniam pripojte pekné a motivujúce obrázky.


Zverejnil som svoj projekt, prečo ho nevidím na hlavnej stránke?

Projekty sa na hlavnej stránke zoraďujú a základe posledného prijatého daru. A tak, ak zverejníte projekt, no nik naň ešte neprispel, budete v hierarchii zoraďovania na poslednom mieste.

Každá kampaň by mala byť dobre pripravená a súčasťou takejto prípravy je aj zabezpečenie si prvých darcov. Sú to ľudia, čo vášmu projektu veria najviac. Vy by ste ich mali zapojiť tak, aby boli aj prví, čo na váš projekt prispejú. Vďaka tomu sa nie len prehupnete medzi aktívne podporované projekty, ale vaša kampaň získa "momentum". Dajte si preto za cieľ v prvý deň či dva získať 5 až 10% cieľovej sumy a pripravte rozbeh tak, aby ste to dokázali splniť.


Kto stojí za StartLabom?

StartLab prevádzkuje Nadácia Centra pre filantropiu. Jej poslaním je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.
Vychádzame zo skúseností, ktoré máme s rôznymi verejnoprospešnými projektami, na ktorých sme sa v posledných rokoch podieľali. Sú to napríklad darcovský systém pre neziskovky DARUJME.sk, portál ĽudiaĽuďom.sk, crowdfundingová kampaň Adoptujsivčelu, či tri ročníky súťaže ReŠtart Slovensko zameranej na on-line projekty riešiace off-line problémy spoločnosti.

Presvedčili sme sa, že na Slovensku vzniká množstvo inovatívnych verejnoprospešných projektov či produktov, ktorým práve crowdfunding môže pomôcť k realizácii.
A preto sme tu!


Ak máte iné otázky, kontaktujte nás!