Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Kniha nie je o mne. Nie je ani kuchárskou knihou. Kniha ŽIJEME s HISTAMÍNOM je odbornou knihou a je zameraná na súčasnú problematiku histamínu o ktorom sa hovorí a zároveň nehovorí. Prináša hlbšie informácie o doterajších poznatkoch z oblasti histamínu a jeho dôsledkoch pôsobenia na systémy ľudského organizmu. Dáva odpoveď čo je a čo nie je histamínová intolerancia. Citlivosť na histamín popisuje z rôznych uhlov pohľadu.Kniha obsahuje 44 nízkohistamínových receptov, ktoré slúžia ako pomôcka pri vytváraní si vlastného jedálnička. Ich príprava si nevyžaduje veľké kuchárske umenie. Zvládne ich aj začiatočník. Popis jednotlivých receptov je obohatený o krátku informáciu o zdravotných benefitoch surovín. Celkový vzhľad dopĺňajú pekne ilustrované fotografie každého jedla.

Cieľom je osloviť ľudí s histamínovou intoleranciou, potravinovými intoleranciami a ochoreniami tráviaceho traktu. Lekárov, stredný zdravotný personál, diétne sestry, výživových poradcov, ktorým kniha poslúži ako pomôcka pri terapii či zostavovaní jedálnička. Kuchári, zamestnávatelia, spoločnosti a firmy získajú informácie o problematike histamínu, ktoré im pomôžu lepšie komunikovať so zamestnancami s citlivosťou na histamín. A v neposlednom rade kniha oslovuje širokú verejnosť a každého, koho zaujíma tento zdravotný problém. Publikácia na Slovensku v takomto rozsahu nebola zatiaľ vydaná.

Kniha bude vytlačená na kvalitnom papieri, viazaná v kvalitnej tvrdej väzbe a v príjemnom prehľadnom dizajne.


Čo ma priviedlo k myšlienke napísať knihu

Ak sa pozeráme na problematiku histamínu zo širšieho uhla pohľadu, informácií na túto tému nájdeme v súčasnosti viac ako v minulosti, avšak nie v takom rozsahu ako by bolo žiaduce. Histamín by si zasluhoval väčšiu pozornosť zo strany odborníkov. Prevencia a osveta je na nízkej úrovni. K napísaniu knihy ma priviedli aj mnohé inšpiratívne a poučné besedy a prednášky. Vyplynulo z nich veľa praktických otázok a odpovedí, ktoré vám prostredníctvom tejto knihy odovzdávam.


V akom stave je projekt?

Text knihy je napísaný, prešiel jazykovou korektúrou. Odborné hľadisko posudzoval tím z radov lekárov. Recepty, ktoré som uvarila, sama som aj nafotila a so svojou rodinou s chuťou aj zjedla. Dizajn, titulnú stranu, vnútorné usporiadanie dolaďujem s mojimi poradcami z radov členov rodiny a zároveň veľkými kritikmi, ktorí mi nič nedarujú. Odborníci na grafiku upravujú knihu tak, aby bola nielen príjemná, ale hlavne splnila svoj účel. Robím všetko pre to, aby sa kniha dostala k vám v decembri 2019.

Podporte vydanie tejto odbornej knihy a budete prví, ktorým sa táto kniha dostane do rúk.


Na čo použijem vyzbierané peniaze?

Som autorka, vydavateľ a pacientka s histamínovou intoleranciou v jednej osobe. Na obsahu knihy pracujem sama. Po mnohých, nie celkom dobrých skúsenostiach som radšej, keď aktivity súvisiace s vydaním knihy mám plne pod kontrolou. Vydanie knihy si vyžaduje kvalitný tím odborníkov, ktorí sa postará o kvalitný dizajn, grafickú úpravu, vnútorné usporiadanie textu a obrázkov, jazykovú a odbornú stránku a samozrejme tlač knihy. Toto všetko si vyžaduje finančné prostriedky. Vyzbierané finančné prostriedky použijem na samotnú tlač knihy.

Svojim finančným príspevkom pomôžete, aby uzrela svetlo sveta odborná kniha, ktorá svojim obsahom pomôže mnohým zorientovať sa vo svete histamínu a poskytne rady, ako žiť plnohodnotný život s histamínom.

Veľké ďakujem!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia4

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Janka Blažejová

Janka Blažejová

Moje meno je Janka Blažejová. Pochádzam z časti z Brezovej pod Bradlom, z časti z Bratislavy a z časti z Veľkých Levár, kde momentálne žijem so svojou rodinou. A aby som vás „potešila“, aj ja som už 8 rokov pacientka s histamínovou intoleranciou. Témou histamín sa zaoberám rovnako dlho. Môj príbeh „Ako som sa stala histaminičkou“ bude zverejnený v knihe. Tešte sa, je pestrý. Aby som získala čo najviac relevantných informácíi o tejto problematike a hlavne, ako dostať histamín „pod kontrolu“, bola som nútená vzdelávať sa sama. Vyhľadávala som literatúru, vedecké štúdie a poznatky. Ani teraz nezaháľam, v tomto trende pokračujem. Histamínová intolerancia mi natoľko zmenila život v tom dobrom slova zmysle, že som sa začala venovať tejto problematike naplno. Rozšírila som si vzdelanie v oblasti výživy, predsa histamín a zdravá výživa úzko súvisia. Výživa a problematika histamínu sa stala mojim koníčkom. Stretávam sa s histaminikmi a každým, kto má záujem dozvedieť sa viac o histamíne a zdravej výžive na prednáškach, workshopoch, besedách. Každé stretnutie je pre mňa obohacujúce a veľmi inšpiratívne pre ďalšiu prácu.
Som členkou Pro – Bio ligy, Aliancie výživových poradcov , medzinárodnej záujmovej skupiny SIGHI. Aktívne sa zúčastňujem na česko – slovenskom projekte Vitamíny s příběhem, s.r.o., ktorého predmetom záujmu je problematika homocysteinu.
V marci 2019 som založila Občianske združenie s rovnakým názvom „Žijeme s histamínom“.

Meno a priezvisko Janka Blažejová
Web www.minevita.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt