Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Naša Montessori škôlka so 6 ročnou históriou sa rošíruje do nových, väčších priestorov. Okrem Montessori škôlky bude v priestoroch poskytovaná špeciálna Montessori terapia pre deti so špeciálnymi potrebami.

Náš cieľ je Montessori pre všetkých, preto podporujeme Montessori vzdelávanie aj pre deti z rodín s nedostatočnými finančnými možnosťami.Náš príbeh

Sme manželia. Zuzka a Peťo Vaškovci. Zoznámili sme sa dávno, niekedy v roku 1991 v skautskom zbore. Od vtedy nám všetci hovorili, že raz budeme spolu. Život nás spojil deťmi, záľubami a životným štýlom. Viedli sme skautské zbory a práca s deťmi je nám vlastná. Doma máme 4. S kamarátmi sme založili škôlku a teraz stojíme pred veľkou výzvou.Naša škôlka

V súčasnosti prevádzkujeme škôlku v rodinnom dome pri Horskom parku v bratislavskom Starom Meste. Poskytujeme starostlivosť pre 30 detí vo veku 3-6 rokov a špeciálny poldenný Baby program pre deti vo veku 2-3 roky, ktorý je prípravkou na celodenný pobyt v škôlke vo väčšej skupine detí.

Od mája bude naša škôlka v nových priestoroch. Väčších, priestrannejších. Detí budeme môcť mať 45 a to je pre nás zaväzujúce.

Tu bude vstupná šatňa, kde sa deti budú prezliekať.Tu bude veľká miestnosť na spoločné aktivity.Tu bude jedáleň.Terasa:Záhrada:Tu sa už chystá Montessori terapia.Zatiaľ je to všetko prázdne a opustené. Chceme však, aby to bolo tak ako je to v našich súčasných priestoroch.
Naša vízia

Pressburg Montessori Preschool sme založili pred 6 rokmi, pretože sme chceli zabezpečiť našim deťom kvalitné všestranné vzdelanie s dôrazom na morálku a rozvoj charakteru.

Sme presvedčení, že kvalitné vzdelanie pre čo najširší okruh detí napomôže rozvoju spoločnosti a jej napredovaniu.

Dávame dôraz aj na vzťah s rodičmi a osvetu pre nich prostredníctvom prednášok s odborníkmi na témy týkajúce sa priamo rodičovstva vzdelávania, výchovy, detskej psychológie.

Veríme, že dobrá a úzka spolupráca s rodičom založená na dôvere a komunikácii je pre dieťa nevyhnutnou a len tak dokážeme zaistiť plný rozvoj detského potenciálu.

Na dieťa nenahliadame ako na nepopísaný list, ale veríme, že s dôverou a kvalitným sprevádzaním si dieťa dokáže rozvinúť svoje talenty a stať sa tak plnohodnotným členom spoločnosti. K jednotlivým deťom teda v škôlke pristupujeme individuálne, nielen podľa ich osobných odlišností, ale aj podľa ich rodinnej situácie.


Prečo nas podporiť

Na realizáciu našej vízie teraz potrebujeme aspoň 3.500 EUR na nové Montessori pomôcky, ktoré budú deti používať. V novom riestore začíname od mája 2020. Do tohto mesiaca potrebujeme nové pomôcky zaobstarať.

Tu sú niektoré z nich:

Deti sveta:Geometria:Matematika:

Cubetto:Našu škôlku od začiatku robíme poctivo a morálne a takto chceme aj naďalej pokračovať. Chceme robiť veci transparentne, čestne, zakladáme si na dobrých vzťahoch s našimi dodávateľmi, rodičmi, ale aj zamestnancami. Len pozitívna a etická klíma vytvára dobré prostredie na prácu a tým aj dobré výsledky
v práci s deťmi.

Podporou našej vízie podporíte budúcnosť našich detí.


Vízia spoločenského prospechu

Našej škôlke dávame aj rozmer sociálnej zodpovednosti a 5% kapacity (2 deti; cca 1.200 eur mesačne) poskytneme deťom zo znevýhodnených rodín bez poplatku.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Montessori terapia

Update #1, 20.01.2020

Montessori terapia už je pripravená a prví klienti nás už aj navštívili.

Aj vďaka vám môžme poskytovať pomoc deťom so špeciálnymi potrebami.

Podporovatelia29

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Zuzana Vašková

Zuzana Vašková

Zuzana a Peter Vaškovci

Sme manželský pár so 4 deťmi. Vieme, že každé dieťa je jedinečné, takisto aj jeho potreby, tempo, schopnosti. Obidvaja sme prežili detstvo a mladosť v skautingu, ktorého princípy ako povinnosť voči sebe, komunite a vyššej pravde sa snažíme uplatňovať jednak v prístupe k deťom v škôlke ako aj k jej riadeniu.

Názov organizácie Prešporčatá, o.z.
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Drotárska cesta 56, 81102 Bratislava, Slovensko
Web www.monteskolka.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt