Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Príbeh knižky a našej práce

Dnes žijeme vo svete, kedy si stále viac uvedomujeme silu a dopad našich emócií. Arteterapia umožňuje uvoľnenie a spoznanie emócií v celom ich rozsahu. Chceme si navzájom rozumieť a chápeme, že porozumenie má dnes neoceniteľnú moc. A presne týmto smerom chceme viesť i naše deti. Rozhodli sme sa vytvoriť knižku, ktorá by prácu s emóciami uľahčovala a viedla deti k ich pochopeniu už od útleho veku. Na našich stránkach objavíte aktivity, ktoré pomôžu deťom i rodičom rozvíjať a spoznávať svoj emocionálny svet.

Arteterapia je skvelá pre každého. V našej knižke objavíte rôznorodé aktivity. Pred každou z nich je uvedený vek, dĺžka trvania i téma, ktorá je v nej rozoberaná.
Sústredíme sa na niekoľko tém: Pocity, Výzvy, Sebavedomie, Úzkosť/Nočné mory a Smútok. Veríme, že naša kniha bude pre deti i rodičov obrovskou pomôckou pri práci s emóciami a porozumením.


Pre koho je knižka určená?

Naša knižka je určená pre deti vo veku od 5 do 12 rokov a ich rodičov. Veríme však, že naša knižka zaujme každého. Našou hlavnou métou je nielen zaujať a zabaviť, ale tiež naučiť sa niečo nové a osvojiť si dosiaľ nepoznané zručnosti.

Prečo je naša knižka neobyčajným dielom?

Arteterapia pre deti a rodičov je jedinečnou knihou. Je jediným dielom vo svojej kategórii na Slovensku a poskytuje prehľad skvelých a kreatívnych aktivít dostupných pre každého.

Pri tvorbe aktivít pre deti sme stavali na kreatívnom prístupe a zároveň jednoduchom prístupe k pomôckam. Chceli sme, aby si radosť z hry mohol dopriať každý.


Ako použijeme vyzbierané peniaze?

Vyzbierané peniaze pokryjú všetky finančné náklady, ktoré sú spojené s vydaním prvých výtlačkov našej knižky. Záleží nám na tom, aby knižka uzrela svetlo sveta a mohla priniesť mnoho radosti z kreatívnych aktivít. Vyzbierané financie nebudú použité na odmeny pre autorov, ktorí sa na knižke podieľali. Najväčšou odmenou bude pre nás vydanie knižky, ktorá vznikla pod našimi rukami.

Ako sa môžete ku knižke dostať?

Po dokončení vydania a všetkých povinností, ktoré s ním súvisia, bude knižka doručovaná kuriérom. Z našej tlače priamo do Vašich rúk.

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia1

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Michal Takáč

Michal Takáč

Grafický dizajner

Názov organizácie Michal Takáč
Miesto realizácie projektu Prešov

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt