Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Píše sa rok 2017. Od roku 2000 bojujú občania z Ružinova za záchranu verejného parkoviska a časti parku na Palkovičovej-Záhradníckej v Bratislave. Píšu listy na verejné inštitúcie, políciu, prokuratúru, odovzdávajú petície s tisícmi podpisov, ale odpovede kompetentných sú formálne a stále nie je vyriešený nezákonný predaj pozemkov pod verejným parkoviskom, ani nie je doteraz nikto braný na zodpovednosť. Zámerom podnikateľa, ktorý pozemky kúpil, je stavať v tomto stabilizovanom sídlisku budovu/y, ktoré by ovplyvnili kvalitu bývania v okolitých domoch, výrazne by skomplikovali miestnu statickú aj dynamickú dopravu a takisto by bolo zredukované územie verejného parku.

Proti tejto polyfunkčnej budove sme síce boj vyhrali, ale vojna pokračuje ďalej a investor je vytrvalý

Toto nám chcú aktuálne postaviť !!!

Na základe doterajšieho vývoja nadobudli občania presvedčenie, že bez profesionálnej podpory najmä v právnickej oblasti nie je v ich silách prinútiť zodpovedných, aby sa kritickou situáciou vážne zaoberali a vyriešili ju v záujme verejnosti.

Plná veľkosť obrázku.

Občianske združenie Líščie Nivy-Palkovičova založené za účelom ochrany ohrozeného verejného parkoviska a parku sa obracia na obyvateľov a podnikateľov na Slovensku so žiadosťou/prosbou o ľubovoľný finančný príspevok, ktorý bude možné použiť na nevyhnutné právne služby, a takýmto spôsobom dotiahnuť kauzu do úspešného konca v prospech obyvateľov.

Parkovisko pred uzatvorením slúžilo všetkým návštevníkom nákupného centra s prevádzkami Pošty, Poštovej banky, Slovenskej sporiteľne, predajne Billa, reštaurácie Pizzeria Bezinka a ..., fitnescentra Fitin a ďalších prevádzok vrátane návštevníkov Radošinského naivného divadla či fanúšikov KHL. Každý deň sa na parkovisku vystriedali stovky áut.

Jeden z dokumentov, ktorý dostali mestskí poslanci do ruky, aby sme im priblížili, aká neúnosná je naša situácia a aké jednoduché riešenie máme pripravené.

Navrhovaný variant by pri dnešnej parkovacej politike veľmi pomohol nielen Ružinovu, ale aj celej Bratislave.

Časová os úsilia ZO Líščie nivy - Palkovičova

Toto sú tie najdôležitejšie informácie. Samozrejme, robíme toho oveľa viac. Ďakujeme, ak ste sa dočítali až sem. :)
StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

Spraví starosta konečne správnu vec ?

Update #3, 06.02.2017

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

A. p o t v r d z u j e

výkon pozastaveného uznesenia 395/XXII/2016 zo dňa 13.12.2016, ktoré znie:

Miestne zastupiteľstvo

Na základe prerokovania petície Združenia občanov Líščie Nivy, Palkovičova Mestským zastupiteľstvom Bratislava dňa 08.12.2016 a následne schválených požiadaviek predmetnej petície t.j. sprístupnenie verejného priestranstva, realizáciu nového geometrického plánu verejného parku.

B. žiada

Ing. Mgr. Dušana Pekára, starostu zabezpečiť prostredníctvom stavebného úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inžinierskej stavbe - spevnené plochy parc. č. 10800/66 a parc. č. 10800/67 katastrálne územie Nivy za účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť.

Hlasovanie na miestnom zastupiteľstve bolo úspešné. Otázne je či to starosta spraví.

Prerokovanie petície 8.12.2016 na Magistráte

Update #2, 06.02.2017

Dňa 08.12.2016 sa na Mestskom zastupiteľstve v Bratislave prerokovala petícia za záchranu verejného parku a parkoviska na Záhradníckej a Palkovičovej ulici v starom Ružinove. Prerokovanie dopadlo úspešne a VŠETCI prítomný poslanci boli jednohlasne ZA !!! Ďakujeme

Časová os

Update #1, 06.02.2017

Podporovatelia7

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Iľja Gogora

Iľja Gogora

Som členom OZ Líščie Nivy Palkovičova a už sa nemôžem pozerať ako funguje celá táto banánová republika. Toto je môj štartovný projekt a po jeho úspešnom dokončení chcem pokračovať ďalej a pomáhať ľudom.

Názov organizácie Združenie občanov - Líščie nivy, Palkovičova
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web https://www.bojoparkovisko.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt