Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Fest Art aj napriek momentálnej situácií, spojenej s pandémiou sa rozhodol usporiadať trenčiansku edíciu, ale takisto posunúť festival aj do Banskej Bystrice.

Sme skupina ľudí, ktorá sa nezištne rozhodla zveľadovať verejné priestranstva, ktoré sú často v hroznom stave a pre ľudí su až odpudivé a boja sa cez ne prejsť. Náš festival vždy bol aj bude bez vstupného, tým pádom je neziskový a väčšinou bol financovaný z dotácií a príspevkov.Keďže však boli na Slovensku pozastavené dotácie na kultúru, museli sme sa s finančnou stránkou vysporiadať sami a tým pádom vás žiadame aj touto cestou aby ste nám pomohli šíriť našu myšlienku a festivalu pomohli.

Aj edícia v Banskej Bystrici 26 .9.2020 bude zadarmo a ako každý rok za doprovodu dj-ov a rôznych vystúpení. Maľovať tu bude 17 umelcov a zahrá 5 DJov.Motívom modernej maľby podchodu bude práve Banská Bystrica rozdelená na dominanty a architektonické skvosty mesta (napr. Pamätník SNP, Barbakan, Hodinová veža atď), ktoré každý umelec znázorní svojským rukopisom. Výsledkom bude súbor originálnych nástenných malieb poukazujúcich na históriu a dôležitévýznamné pamiatky mesta Banská Bystrica.

Naše podujatie sa však nevenuje iba maľbe, ale vždy sa k udalosti robia aj doprovodne podujatia v podobe divadla, hudby či tanečných vystúpení.Každe euro nám bude nápomocné a peniaze budú použité na nakúpenie podkladu a farieb pre umelcov či ako príspevok na hudobný doprovod.

Vopred by sme radi poďakovali každému kto prispeje a pomôže nám tým realizovať ďalšie projekty. Viac o nás môžete nájsť na našom webe.

ĎAKUJEME ❤

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia31

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Filip Ovadek Ovadek

Filip Ovadek Ovadek

Filip je designer a umelec z Trenčína, ktorý sa dlhodobo venuje grafike, streetartu a dj-ingu. Spojením týchto jeho aktivít a práci vznikol aj nápad menom Fest Art.

Názov organizácie OZ Face2bass klub
Miesto realizácie projektu Trenčín
Web https://www.festart.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt