Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O projekte

Projekt vznikol za účelom podpory rozvoja trhu so športovcami. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie rýchlejšieho a jednoduchšieho spôsobu uzatvárania kontraktov.

Našim cieľom je stať sa spoľahlivým partnerom pre kluby hľadajúce hráčov a trénerov ako aj pre hráčov a trénerov hľadajúcich uplatnenie. Ku každému klientovi máme individuálny prístup a spoločne sa snažíme nájsť odpoveď na každú otázku.

Budovanie víťazného tímu nie je jednoduchý proces. Projekt e-contract chce byť pri jeho budovaní nápomocný, a to vďaka dômyselnému systému, ktorý umožňuje tímom vyhľadávať vhodných hráčov/trénerov a naopak. Hráči ťažia zo systému, v ktorom sa môžu prezentovať a zároveň vyhľadávať ponuky klubov.

Apple mockup.jpg

Ponúkame

Zameriavame sa najmä na zabezpečenie trvalých kontraktov, hosťovaní, striedavých štartov a nových pracovných príležitosti. Ponuka práce doma a v zahraničí. Zároveň dbame na to, aby ponuky voľných pozícii v kluboch boli vždy aktuálne.

Prioritou projektu je rýchlosť, s ktorou klient dokáže vyhľadať vhodného adepta na voľnú pozíciu a uzatvoriť s ním kontrakt.

Nosným prvkom spoločnosti je databáza hráčov, trénerov a klubov s ponukami. Spoločnosť následne ponúka kompletný servis, spojený s uzatvorením kontraktu.

Podium 1.jpg

Základné delenie

Hlavnými piliermi projektu sú hráči, tréneri a kluby. Jednotlivé skupiny sú rozdelené do troch skupín, pričom pre každú skupinu je vytvorené administratívne rozhranie na mieru.

Hráči pokiaľ budú voľní alebo po ukončení aktuálneho kontraktu budú mať záujem zmeniť klub, môžu vo svojom rozhraní editovať svoj profil a vytvárať ponuky.

Tréneri môžu vytvárať ponuky na voľné pozície v tíme a rovnako si môžu vytvoriť ponuku v prípade, ak budú mať záujem o prácu.

Kluby ako jediné majú prístup do celej databázy, prostredníctvom ktorej budú môcť kontaktovať jednotlivých registrovaných hráčov, trénerov, prípadne sami majú možnosť ponúkať pracovné pozície.

Fungovanie

HRÁČ môže zverejniť ponuku, že je voľný alebo že k určitému dátumu mu končí zmluva a hľadá nové pôsobisko. Hráč môže kontaktovať klub alebo trénera len v prípade, že daná skupina má vytvorenú ponuku na voľnú pozíciu.

TRÉNER má prístup do databázy ponúk, ktoré vytvorili kluby čo hľadajú trénera, hráči čo hľadajú klub a takisto môže on vytvárať ponuky pre hráčov akých hľadá do svojho tímu. V poslednom rade môže vytvárať ponuky pri hľadaní novej práce. Tréner môže kontaktovať akéhokoľvek hráča v systéme, bez ohľadu na to, či daný hráč má alebo nemá vytvorenú ponuku. Jednotlivé kluby však môže tréner kontaktovať len v tom prípade, že klub má vytvorenú ponuku na obsadenie pozície trénera.

KLUB má prístup do databázy ponúk, ktoré vytvorili hráči a tréneri. Klub ako jediný môže kontaktovať kohokoľvek v databáze bez ohľadu nato, či dotyčný má alebo nemá vytvorenú ponuku.

Mock-up_Id_1.jpg

Projekt podporili

Sme radi, že okrem iných zaujal náš projekt aj niektoré významné športové osobnosti akými sú

a ďalší...

Ďakujeme

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Prečítajte si článok o nás zverejnený na webe www.hokejportal.ne

Update #1, 18.03.2017

Na svete je nový projekt pre hokej s názvom e-contract


Hoci to tak pri pohľade do novín, niekedy ani nevyzerá, v slovenskom hokeji sa deje kopec nových vecí. Či už je to zmena na poste prezidenta SZĽH, pomalé prebúdzanie sa dlho stagnujúcej najvyššej súťaže, či vznik hráčskej asociácie, v posledných rokoch náš hokej robí nesmelé kroky správnym smerom.

Mnoho ľudí na dianie v slovenskom hokeji nemá zrovná pozitívny názor. Čo vás viedlo k tomu, aby ste projekt e-contract spustili a venovali mu kopec úsilia?Podobným malým krokom, ktorý si tiež zvolil za cieľ pomôcť nášmu hokeju aspoň sa priblížiť vyspelým krajinám, je aj projekt e-contract www.econtract.sk . Stoja za ním bývalý hokejisti Milan Čanky ml., a Martin Kučera. S prvým menovaným sa nám podarilo spraviť rozhovor, v ktorom nám o svojej vízii nového spôsobu hľadania si kontraktov prezradí niečo viac.

Myšlienka založiť projekt e-contract vznikla po tom čo sme sa presvedčili o tom, že podobný koncept v zahraničí funguje a rozvíja sa. My sme teda prevzali základný koncept a chceme sa orientovať na slovenský a český trh, kde nie je potrebná znalosť cudzieho jazyka a hráč/tréner si po kontakte s klubom dokáže dohodnúť podmienky aj sám. S myšlienkou na realizáciu projektu som oslovil môjho známeho - Martina Kučeru, ktorý neváhal, vstúpil do toho so mnou a projekt sme spoločne spustili.

O čom teda e-contract vlastne je a kto na ňom spolupracuje?

Ako som už spomenul, za projektom stojím ja a spolu so mnou ešte Martin Kučera. V skratke by som e-contract charakterizoval ako pracovný portál pre profesionálnych hokejistov, trénerov a kluby. Chceli by sme, aby sa stal spoľahlivým partnerom pre hokejistov, ktorí si hľadajú nový klub a tiež opačne, pre kluby, ktoré potrebujú zohnať hokejistu, prípadne trénera.

Čo presne klubom, respektíve hráčom, či trénerom ponúkate?

Cieľom projektu je sprostredkovať trvalé kontrakty, hosťovania, striedavé štarty, teda nové pracovné príležitosti pre obe strany, kluby aj hokejistov. Alfou a omegou pre nás je predovšetkým to, aby ponuky voľných pozícii v kluboch boli vždy aktuálne. Prioritou projektu je rýchlosť, aby si klient dokázal jednoducho vyhľadať vhodného adepta na voľnú pozíciu a uzatvoril s ním kontrakt. Nosným prvkom systému, je databáza hráčov, trénerov a klubov s ponukami.

Aké výhody E-contract svojim klientom poskytuje?

Je to predovšetkým už spomínaná aktuálnosť a rýchlosť, s ktorou sa dané skupiny vedia skontaktovať a po vzájomnej dohode, v čo možno najrýchlejšom čase, môžu uzavrieť kontrakt.

Primárne ste celý projekt cielili na hokejistov, trénerov alebo pre kluby?

Pre všetkých, každá z týchto skupín je pre nás dôležitá. Pomôcť by sme však chceli najmä hráčom a trénerom, ktorí nemajú k dispozícii agenta pri hľadaní nového pôsobiska. Nie každý totiž spolupracuje s agentom, hoci si to verejnosť často myslí.

Čiže ste vlastne virtuálny agent?

Nie úplne, nechceme do detailov suplovať prácu agenta. Je nám jasné, že TOP hráči budú aj naďalej využívať služby svojich agentov, ktorí sa o nich starajú. Chceme tu však byť pre tých, ktorí agenta z rôznych dôvodov nemajú a hľadajú si uplatnenie. Ak totiž dnes nemáte agenta, kluby častokrát ani nevedia, že ste momentálne voľný. U nás sa hráč zaregistruje, vyplní profil a okamžite budú jeho údaje k dispozícii pre manažérov, ktorým nejaký hráč vypadne, prípadne hľadajú novú posilu a môžu hráča kedykoľvek nakontaktovať.

A čo kluby, ako pomôžete im?

E-contract je rovnako výhodný aj pre kluby. Často sa stáva, že niektoré mužstvo trápi maródka a vtedy klub potrebuje doplniť chýbajúce kapacity, niekedy nastálo, inokedy na určitý čas. Vtedy chceme byť najrýchlejšia voľba. U nás si manažér pozrie aktuálne dostupných hráčov a okamžite s nimi môže podpísať dočasný kontrakt. Pokiaľ sa hráč ukáže v dobrom svetle, môže z toho byť trvalý kontrakt. Človek nikdy nevie.

Znie to zaujímavo, čo registrácia, je zadarmo alebo si treba zaplatiť?

Momentálne je registrácia a využívanie služieb spojených s portálom zdarma. Po 31. marci však prídu zmeny, registrácia síce ostane stále zdarma, ale za využívanie služieb sa budú platiť ročné členské poplatky. Tie však chceme nastaviť na viac menej symbolické sumy, aby pokryli náklady na chod stránky. Pre hráčov to bude 10€/ročne, tréneri zaplatia 50€/ročne a kluby budú mať sprístupnené služby za 100€/ročne. Myslíme si, že tieto sumy nikoho nezruinujú, ani nás nikto nemôže obviniť, že sa chceme na hráčoch a kluboch obohacovať.

Je zaregistrovanie sa do systému niečím podmienené?

Registrácia do systému nie je podmienená ničím. Ako hráč sa môže registrovať v podstate ktokoľvek. Čo sa týka registrácie trénerov a klubov, tých na základe uvedených emailových adries a telefónnych čísel budeme jednotlivo kontaktovať, aby nedochádzalo k zneužívaniu portálu.

Hrá pri registrácii nejakú rolu vek hokejistov? Môžu to byť iba „dospelí" alebo sa môžu prihlásiť aj juniorské kategórie?

Zaregistrovať sa môžu aj tí najmenší. V takomto prípade sa pri registrácii v profile vypĺňa zákonný zástupca + telefonický kontakt, nakoľko v mene malého hokejistu bude s klubom/trénerom komunikovať on. Takže vek pri registrácii nie je žiadnou prekážkou.

Ak sa u vás hráči zaregistrujú získajú nejaké výhody? Dokážete im pomôcť aj inak, ako „len" zaradením do databázy?

Samozrejme a veľmi radi. Hráčom, ktorí majú záujem napredovať, chceme pomôcť aj iným spôsobom. Spolupracujeme s mentálnym trénerom Lukášom Piperekom, ktorý pomáha viacerým hokejistom pripraviť sa po mentálnej stránke. Pre fyzický tréning je k dispozícii Marek Granát, osobný tréner s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti športovej prípravy. Ohľadne stravy bude nápomocná Karolína Huvarová, ktorá momentálne pôsobí v americkej FHL pri mužstve Berlin River Drivers ako výživový poradca. Takisto sme dohodnutí s Vladislavom Balážom a jeho hokejovou školou NTL kde hráči môžu zlepšovať svoju techniku. No a v neposlednom rade, je tu spolupráca so spoločnosťou ALL SPORTS SLOVAKIA, ktorá je výhradným distribútorom značky Bauer na Slovensku. Hráči zaregistrovaní v databáze e-contractu si budú môcť zakúpiť kvalitnú hokejovú výstroj za zvýhodnené ceny. Okrem toho sa snažíme ešte o jednu významnú spoluprácu, no zatiaľ by som to nechcel bližšie konkretizovať. Pokiaľ to však vyjde bude to pre hráčov skutočne veľká pomoc.

Máte už na projekt aj nejakú odozvu od samotných hokejistov? Podporujú vás?

Áno, my sme si samozrejme pred spustením urobili prieskum u hráčov, trénerov a klubov, ísť do toho bez ich dôvery by nedávalo veľký zmysel. Musím sa priznať, že sme boli sami prekvapení pozitívnymi reakciami. Získali sme cenné kontakty a podporu. Navyše sa nám podarilo dohodnúť s niekoľkými súčasnými i bývalými skvelými hokejistami, že sa stanú našimi ambasádormi a svojimi menami nám pomôžu celý projekt zaštítiť. Veľmi im za to ďakujeme. Spomeniem aspoň Rastislava Staňu, Martin Cibáka či trénera Andreja Podkonického. Pomáhajú však aj ďalší. My zasa robíme všetko preto, aby sme ich nesklamali a boli prínosom pre slovenský hokej.

A ako sa k e-contractu postavili kluby?

Podobne ako hokejisti. Pozitívne. Samotné spustenie projektu sa odvíjalo aj od stretnutí s predstaviteľmi jednotlivých mužstiev. Takže nejaké spolupráce boli už dohodnuté, na iných pracujeme teraz a pevne veríme že postupne sa zapojí do projektu väčšina klubov.

Rozprávame sa zatiaľ o slovenských hokejistoch a kluboch, budete však projekt rozvíjať iba na Slovensku, alebo máte v pláne aj expandovať inam?

Okrem Slovenska pracujeme aj na Českom trhu. Tieto dve krajiny sú pre nás priorita. Samozrejme pokiaľ sa naskytne reálna možnosť expandovať aj do iných krajín nevidíme v tom problém. Na túto tému sme sa veľa zhovárali so slovenskými a českými agentmi, aj trénermi pôsobiacimi v amerických univerzitných ligách, kde je množstvo hráčov, ktorí majú záujem pôsobiť v Európe. Rovnako by to bola ľahšia cesta pre slovenských a českých mladých hráčov, ak by sa cez e-contract mohli dostať napríklad na univerzitu, ale to je proces ktorý už si vyžaduje pomoc agenta. Okrem toho sme sa stretli aj so zástupcami našej domácej univerzitnej ligy EUHL, kde tiež vidíme možnosti spolupráce. Je to ale všetko otázka budúcnosti a uvidíme ako sa situácia vyvinie, momentálne sa chceme sústrediť na domáce ligy.

Vyzerá to na sľubný štart, čo teda e-contract čaká v najbližšom období?

Plánom do budúcnosti je hlavne naštartovať plnohodnotný projekt, ktorý bude reálne pomáhať jednotlivým skupinám pri riešení ich problémov. Pokiaľ sa nám to podarí, začneme premýšľať nad ďalšími výzvami ako sa posunúť vpred. Chceme ísť postupnými krokmi a robiť veci poriadne. Ako každý aj my máme víziu kam sa chceme dostať, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu a kopec práce, preto radšej chceme na veciach robiť, ako o nich iba rozprávať.

Podporovatelia4

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Milan Čanky

Milan Čanky

Som bývali profesionálny hokejista. Počas svojej kariéry som pôsobil v kluboch ako HKM Zvolen, HC Bílí Tygři Liberec, Medveščak Záhreb, HC 07 Detva. Po ukončení kariéry som rozmýšľal ako uľahčiť športovcom hľadanie si novej práce po skončení sezóny. Preto som prišiel s nápadom založiť e-contract kde si budú môcť pozerať aktuálne ponuky klubov aj bez potreby agentov a budú môcť tak o svojej budúcnosti rozhodnúť sami.

Názov organizácie e-contract
Miesto realizácie projektu Zvolen
Adresa Sokolská 782/63, 96001 Zvolen, Slovensko
Web https://www.econtract.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt