Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

[fjúžn]

...je najväčším projektom Nadácie Milana Šimečku a zároveň asi najmultikultúrnejším festivalom na Slovensku. Každý rok sa snaží priniesť verejnosti pestrý kultúrno-spoločenský program zameraný na cudzincov, utečencov a postavenie nových menšín na Slovensku. Program festivalu je vždy mozaikou zábavných, odborných i komunitných podujatí. Cieľom festivalu je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu a zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku.

Na 12. ročník festivalu sme namixovali až 30 rozmanitých podujatí, ktoré sa budú konať v Bratislave od 21. do 28. apríla! Veľa z nich vzniklo v spolupráci či pod taktovkou našich partnerov a spoluorganizátorov a sú tak dôkazom toho, že spájanie, miešanie a fúzovanie môže fungovať. Kompletný program festivalu nájdete na www.fjuzn.webnode.sk.

Prečo potrebujeme Vašu podporu?

Aby bol tento ročník festivalu úplne taký, ako chceme mať, nám však ešte stále chýba približne 2017 €. Chceme [fjúžn] ešte viac vyparádiť... Urobiť Nedeľnú [fjúžn] Parádu ešte pestrejšiu, komunitnejšiu a rozmanitejšiu. Vydať festivalové noviny v čo najväčšom náklade. Chceme, aby ste Vy mali pocit, že [fjúžn] je aj Váš festival. A chceme vám priniesť festival aj o rok...

Vedeli ste, že…

…festival [fjúžn] začínal ako Týždeň nových menšín ešte v roku 2006? Prihlásili sme sa ním k celosvetovému Týždňu globálneho rozvojového vzdelávania. Odvtedy sme prešli kľukatými cestami rozvoja a naučili sa veľa nového.

… názov [fjúžn] znamená výslovnosť anglického slova fusion, ktorým sa označuje napríklad spájanie hudobných štýlov alebo pridávanie ázijských ingrediencií do európskych jedál?


[FÉNK JÚ]


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia108

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Nina Galanská

Nina Galanská

V NMŠ sa v súčasnosti starám o administratívu, fundraising, projekty, a ďalšie milé každodenné aktivity ako výkonná riaditeľka.

Laco Oravec

Laco Oravec

Programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku.

Martin Brix

Martin Brix

Som architekt a pre Nadáciu Milana Šimečku, ako jej plnohodnotný člen, sa starám hlavne o festival [fjúžn] a o iné kultúro-spoločenské aktivity, ktoré sú v mojich silách a kompetenciách (Nedeľná Paráda).

Názov organizácie Nadácia Milana Šimečku
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web nadaciamilanasimecku.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt