Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Slovenský fotograf Andrej Palacko bol pozvaný kubánskou vládou dokumentovať sériu umeleckých festivalov na Kube. Počas troch mesiacov (jún - september) bude dokumentovať svetových zahraničných umelcov, aj každodenný život bežných Kubáncov. Zhotovené materiály budú po návrate prezentované na Slovensku. Navyše, Andrej bude na Kube organizovať vlastné výstavy a prezentovať tak Slovensko.

Kto je Andrej Palacko?

Od dvanástich rokov sa venuje fotografii. Za svoj život stihol zvečniť na fotografii osobnosti ako Peter Dvorský, Eugen Suchoň, Richard Müller, Marián Varga, Leopold Haverl, Miroslav Horníček, Emília Vášáryová, Elena Galanová, Miroslav Žbirka, Stevie Wonder, Paul McCartney, Joe Cocker, Roxette, Michel Petrucciani, Sinéad O'Connor, Guns N' Roses, Zucchero, Javier Sotomayor, Teófilo Stevenson, Ana Fidelia Quirot, García Márquez, Fidel Castro, Hugo Chávez, Raul Castro a množstvo ďalších.

Spolupracoval so Slovenskou televíziou, Slovenským národným divadlom, Slovenským rozhlasom, Slovenskou filharmóniou a skupinou Lúčnica. V Nemecku fotografoval najväčšie operné scény Aida a Carmen. Je členom Zväzu nemeckých novinárov. Zrealizoval výstavy svetových osobností umeleckého sveta v Prahe, vo Viedni, v Budapešti, v Španielsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Rusku, v Číne, na Kube, vo Venezuele, v Šanghaji, v Pekingu a v Hong Kongu.

Prečo Andrej Palacko miluje Kubu?

Andrej Palacko: "Na Kube sú krásni ľudia. Majú úžasné medziľudské vzťahy, nie je tam žiadna kriminalita. Je pravda, že ekonomicky sú chudobní, ale duchovne, duševne a aj fyzicky sú bohatí. Mať chudobné a choré medziľudské vzťahy - také aké majú v niektorých iných krajinách, je tisíckrát horšie."

Prečo Andrej Palacko potrebuje vašu pomoc?

Andrej Palacko: "Na Kube chcem počas troch mesiacov zdokumentovať množstvo svetových osobností a tieto fotografie priniesť na Slovensko pre Slovákov. Len veľmi málo fotografov sa dostane ku osobnosti do zákulisia či blízkosti. Fotografovi musí človek veriť, aby vznikli krásne a prirodzené zábery."

Andrej Palacko: "Počas týchto troch mesiacov budem na Kube dokumentovať aj obyčajných Kubáncov - na to sa veľmi teším. Chcel by som Slovákom ukázať aj obyčajných šťastných ľudí s úžasnými medziľudskými vzťahmi a ochotou vzájomne si pomáhať. Myslím si, že ak staneme lepšími ľuďmi z vnútra, vieme spoločne bojovať proti nespravodlivosti a ťažkým životným situáciám."

Andrej Palacko: "Okrem dokumentovania budem na Kube počas troch mesiacov prezentovať Slovensko. Aj keď som žil mnoho rokov v zahraničí a viem porovnávať rôzne krajiny, Slovensko milujem - mám tu úžasných priateľov, známych a krásny dom. Po celej Kube budem organizovať výstavy umeleckých a dokumentačných materiálov o našej krajine a Slovenských osobnostiach. Tieto materiály uvidia aj bežní ľudia, aj svetové osobnosti."

Čo Andrej Palacko ponúka na oplátku?

Andrej Palacko: "Chcel by som zobudiť Slovákov. Áno, naša krajina je ekonomicky zničená. Ale bohužiaľ, ekonomická chudoba spôsobuje chudobu aj v medziľudských vzťahoch. A to je tisíckrát horšie. Po návrate z Kuby chcem na Slovensku urobiť krásne, svetové výstavy o Kube a jej ľuďoch. Všetkých Vás - Slovákov srdečne pozývam!"

Andrej Palacko: "Okrem toho, ako symbolický dar vďaky Vám chcem venovať moje podpísané fotografie. Tiež Vás chcem pozvať na večer na víno do mojej galérie, kde Vám porozprávam zážitky z Kuby medzi štyrmi očami."

Ako sa využijú vyzbierané financie?

Časť vyzbieranej sumy sa použije na pokrytie cestovných nákladov na Kubu a späť (letenky), ďalšia časť sa využije na pokrytie pobytu a dopravy vo viacerých mestách Kuby počas približne troch mesiacov (odlet je naplánovaný na koniec júna). Podstatná časť vyzbieranej sumy bude vyhradená na realizáciu umeleckých a dokumentačných výstav na Kube.

Aj keď Startlab cieľ je nastavený na 4900 €, celkové náklady na cestu na Kubu, pobyt na Kube a organizovanie výstav o Slovensku na Kube, budú vyššie ako 4900 € a budú hradené zo súkromných zdrojov Andreja Palacka. Andrej Palacko veľmi rád uvíta každé euro nad rámec cieľa 4900 €.

Ako podporím Andreja Palacka?

Ak chcete podporiť Andreja Palacka v jeho ceste na Kubu, kliknite na jednu z možností v pravej časti tejto obrazovky. Čakajú na Vás dary ako fotografia s jeho podpisom alebo pozvanie na víno do jeho galérie.

Ak sa Vám projekt páči, nezabudnite zdieľať stránku s ostatnými ľuďmi: www.startlab.sk/kuba

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia7

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Andrej Palacko

Andrej Palacko

Fotograf. Fotografii sa venujem od dvanástich rokov. Fotografoval som osobnosti ako Peter Dvorský, Eugen Suchoň, Richard Müller, Marián Varga, Leopold Haverl, Miroslav Horníček, Emília Vášáryová, Elena Galanová, Miroslav Žbirka, Stevie Wonder, Paul McCartney, Joe Cocker, Roxette, Michel Petrucciani, Sinéad O'Connor, Guns N' Roses, Zucchero, Javier Sotomayor, Teófilo Stevenson, Ana Fidelia Quirot, García Márquez, Fidel Castro, Hugo Chávez, Raul Castro a množstvo ďalších.

V Nemecku som fotografoval najväčšie operné scény Aida a Carmen a som členom Zväzu nemeckých novinárov.

Milujem Kubu a kubánsky ľud, pretože sú to nádherní ľudia s krásnymi medziľudskými vzťahmi.

Meno a priezvisko Andrej Palacko

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt