Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Sme občianske združenie GAFFA, ktoré lepí starých s mladými. V pripravovanom projekte sa spolu stretnú dve generácie tvorcov, ale so spoločnou výpoveďou. Zuzana Kronerová, Vlado Zboroň, Peter Tilajčík, Braňo Mosný, Jaro Viňarský, Martina Širaňová, Dáša Čiripová, Martin Hodoň a hudbný bonus InkMidget. Našim cieľom je vytvoriť projekt - inscenáciu Otvorené hroby - otvorené okná - prípad verbálneho dávenia. Inscenáciu chceme uviesť v priestore súčasnej kultúry a4. Postmoderný text Wernera Schwaba po prvýkrát na slovneskom javisku v provokatívnom štýle autora.

Na to, aby mohla naša inscenácia vzniknúť, máme takmer všetko. Kvalitný tím tvorcov, nápady, entuziazmus, čas a najmä chuť tvoriť. Chýbajú nám však finančné prostriedky na výrobu scény a kostýmov. Rozhodli sme sa touto cestou osloviť vás, našich priateľov a priaznivcov. Pomôžte nám pri štarte. Vďaka vašej finančnej podpore budeme môcť pre vás vytvoriť novú inscenáciu.

... a ešte niečo navyše

Prípravy sú v polnom prúde. Schwab je preložený z nemčiny a začíname prvé a radostné scénické čítanie.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia29

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

martin hodoň

martin hodoň

Sme mladí začínajúci tvorcovia, ktorí chcú niekam rásť.

Meno a priezvisko martin hodoň

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt