Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Kto sme?

Sme Súkromná základná umelecká škola Pablo sídliaca v Trnave. Našim cieľom je výchova k tvorivosti, a podnecovanie a uspokojovanie zvedavosti detí. Náš vzdelávací program podporuje klasické výtvarné princípy i alternatívne, najnovšie postupy. Výchova umeleckým tvorením má význam pre formovanie tvorivosti i v iných oblastiach ľudskej činnosti. Tieto medzipredmetové a medzizáujmové väzby podporujú všestranný rozvoj osobnosti detí.


O projekte

V uplynulom školskom roku sme sa okrem iného venovali i knižnej ilustrácii. Podnet prišiel od spisovateľa Jána Čápku, ktorý nám predstavil 48 básní venovaných deťom. Našou úlohou bolo výtvarne vyjadriť, čo sme počuli. Tieto hravé a vtipné básne nás oslovili natoľko, že mnohé z nich vieme odrecitovať spamäti.

Po prečítaní básní sme mohli začať s tvorbou. Najskôr v podobe skíc. Kľúčovým bolo zvolenie výtvarnej techniky. Na tvorbe knihy pracovalo 40 žiakov rôznych vekových kategórií od 6 do 12 rokov. Po viacerých skúškach sme vybrali techniku koláže, ktorá zaručovala vizuálnu jednotu knihy. Taktiež sme sa dohodli na redukcii farebnosti na základné farby (žltá, modrá, červená) a na šedej škále. V prvom kroku žiaci vytvárali rôznorodé štruktúrované papiere s použitím maliarskych, kresliarskych a grafických techník. Teraz už bolo všetko pripravené na strihanie, lepenie a vymýšľanie čo najvhodnejšieho vyobrazenia vypočutého textu.

Deti mohli na vlastnej koži zažiť autentickú skúsenosť zúčastniť sa procesu tvorby knihy. Spoznať úskalia komponovania textu s obrazom, uvedomiť si koľko jednotlivých krokov vedie k úspešnému vydaniu knihy, naučiť sa trpezlivosti pri čakaní na finálnu verziu svojej práce. Už nám chýba len posledný krok k tomu, aby bola táto skúsenosť naozaj autentická a to je vydanie knihy.

Výsledkom je 47 stranová knižka, plná veselých veršovaniek učená pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Knižka je ilustrovaná detskými umelcami, navštevujúcimi ateliéry Súkromnéj základnej umeleckej školy Pablo v Trnave.

Kniha je v tejto chvíli už pripravená na tlač. To znamená, že sa k Vám dostane bezprostredne po ukončení kampane.

O autorovi básní

PaedDr. Ján Čápka sa narodil v roku 1932 v Hornéj Krupej.

Svoj profesionálny život zasvätil deťom. Pôsobil ako učiteľ v Cíferi, Zvončíne a v Jaslovských Bohuniciach. Po odchode do dôchodku sa Ján Čápka začal naplno venovať tvorbe pre deti. Publikoval v detských časopisoch a písal básničky, veršovanky, riekanky a hádanky, ktoré vyšli knižne. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

Čápková knižka je plná veselých a vtipných básničiek, ktoré zobrazujú detský svet v pestrofarebnom prírodnom prostredí. Rytmické, humorne ladené a jazykovohravé sú verše o zvieratkách, ale aj o úsmevných detských zážitkoch a príbehoch, či o ich fantastických vymýšľancoch a prekáračkách.


Načo použijeme vyzbierané peniaze?

Peniaze potrebujeme na tlač knihy. Radi by sme vydali knihu v náklade aspoň 500 kusov. Predpokladané náklady na tlač sú 1500€.

Knihu pripravujeme na vlastné náklady. Tam patrí materiál na tvorbu, poštovné na distribúciu knižiek a odmien. Grafická úprava, teda návrh obálky, dizajn knihy a jazyková korektúra vznikli bez nároku na honorár. Honoráru sa zriekol taktiež i autor básní.

Ďakujeme

Ďakujeme za Váš záujem a podporu.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky2

Knižka je na svete!!!

Update #2, 01.12.2017

Mám pre Vás dobrú správu. Práve vyšla knižka Ježko Dežko, ktorej vydanie ste podporili. V pondelok Vám budú odoslané balíčky s odmenami Slovenskou poštou.

Ešte raz Vám ďakujeme a posielame video, aby ste si mohli v knižke zalistovať skôr než Vám bude doručená.

S pozdravom

Tatiana Vrtochová

Ďakujeme

Update #1, 30.10.2017

Ďakujeme všetkým podporovateľom našej knižky Ježko Dežko. Kniha je už v rukách tlačiarov. Hneď ako bude hotová ozvem sa všetkym na vaše uvedené emaily a informujem Vás o zaslaní odmien. Predpokladaný termín zhotovenia knihy je v priebehu novembra.

Teším sa, keď knižku budem držať v rukách a budem Vám baliť balíčky. A úplne najviac, keď si v nej malí umelci nájdu svoje diela ... i vďaka Vám.

S pozdravom

Tatiana Vrtochová

Podporovatelia38

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tatiana Vrtochová

Tatiana Vrtochová

Narodila som sa v roku 1984. Vyštudovala som odbor Učiteľstvo výtvarných predmetov na Trnavskej univerzite. Momentálne pôsobím ako pedagóg na Súkromnej základnej umeleckej škole Pablo v Trnave.

Názov organizácie Súkromná základná umelecká škola
Miesto realizácie projektu Trnava
Adresa Zámočnícka 36/1, 91701 Trnava, Slovensko
Web www.vytvarnyodbor.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt