Kniha "Mýtus a kult Jozefa Tisa"

Kniha "Mýtus a kult Jozefa Tisa"

O prezidentovi Slovenského štátu vyšlo nespočetné množstvo kníh, štúdií a článkov, vďaka ktorým detailne poznáme kaskády jeho politickej kariéry. Dodnes sa však žiadna publikácia nezaoberala jeho "druhým životom" - idealizovanými predstavami, ktoré si o ňom spoločnosť vytvorila, vedúcimi ku vzniku mýtov a pretrvávajúceho posvätného kultu. Nastal čas prelomiť ľady.

Literatúra
História
Kniha
Získaná suma
78%

3 522 €

z cieľovej sumy
4 500 €

3 dni

do skončenia kampane

O projekte

Kniha o nemŕtvom, ktorý žije v nás

Kniha historika Antona Hruboňa je aj nie je o Tisovi. Je predovšetkým o obraze, aký si o ňom slovenská spoločnosť vytvarovala za posledné storočie. Knižná publikácia vychádza z autorovho bohatého výskumu archívnych prameňov, dobovej tlače a literatúry na Slovensku, v Českej republike a Nemecku a predstavuje vôbec prvý pokus o analýzu predstáv, mýtov a kultu spätých s Tisovou osobnosťou. 

Jozefa Tisa, od popravy ktorého v apríli 2022 uplynulo 75 rokov, ukazuje ako cieľavedomého politika, ktorý bol rád na očiach, užíval si svoje verejné pôsobenie, žil pre politiku a miloval funkcie. To sa mu napokon stalo osudným - uveril vlastnej propagande a mýtom, ktoré o ňom od jesene 1938 začali produkovať inštitúcie nastupujúceho ľudáckeho režimu ako súčasť "novej národnej ideológie". Rozvíjaný mýtus záchrancu národa, zakladateľa štátu či nástupcu veľkomoravských vladárov sa po Tisovom odsúdení a výkone trestu smrti obohatil o mýtus mučeníka za národ, štát, vieru a cirkev, čo viedlo k vytvoreniu svetsko-sakrálneho kultu prežívajúceho v časti spoločnosti dodnes. 

Kniha nedemonštruje len to, ako sa tento kult od konca 40. rokov vyvíjal a do akých bizarných rozmerov dospel. Pokúša sa najmä odpovedať na otázky: Prečo vlastne určitá zložka populácie potrebuje pestovať takýto imidž Jozefa Tisa? Prečo ho považuje za významný, priam až nedotknuteľný čriepok v mozaike svojej politickej identity? Prečo ho živí napriek evidentne preukázanej spoluzodpovednosti prezidenta za neľudské temnosti odohrávajúce sa v čase druhej svetovej vojny? A, predovšetkým, ako to celé vypovedá o charaktere našej historickej pamäte? Máme šancu stať sa jedného dňa kultúrnou spoločnosťou a prijať aspoň základný konsenzus v hodnotení Slovenského štátu a jeho najvyššieho predstaviteľa alebo sa budú vyvážené racionálne interpretácie donekonečna zmietať v zovretí iracionálnych kultových dogiem? 

O čom sa v knihe dočítate?

Kniha Antona Hruboňa pozostáva z troch hlavných kapitol. V prvej z nich sa zaoberá procesom vzniku imaginácií o Tisovi od 20. rokov, kedy vstúpil do politiky, do roku 1945/1947. V druhej kapitole sa dočítate o formovaní mýtov v prostredí slovenského proľudáckeho exilu, ktorý zasiahol oblasť historiografie, literatúry i politiky a zásadnou mierou sa pričinil o mýtické (a mystické) obrazy šírené o Tisovi na Slovensku po roku 1989. Práve ponovembrový vývoj Tisovho kultu až po prah dneška sleduje tretia kapitola. Nevyhýba sa ani "divokým" 90. rokom - vášnivým debatám o Tisovi v období česko-slovenskej federácie a Mečiarovej vlády, vzťahu radikálnej pravice a neonacistov k Tisovi či dilemám Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá sa stále zdráha prijať jasné stanovisko k jednému zo svojich najznámejších služobníkov.

Autor zvolil formu odborného, no pritom veľmi čítavého rozprávania, vedomý si toho, že poslaním tejto knihy je stať sa čo najdostupnejšou širokej čitateľskej verejnosti. Ako v každej svojej publikácii, nad hlavným protagonistom ani jeho skalnými podporovateľmi nevynáša moralizujúce súdy, ale snaží sa o empatický prístup - pochopiť ich uvažovanie, konanie a z nich plynúce dôsledky. 

Čitateľa určite zaujme bohatá obrazová príloha tvorená mnohými doposiaľ nepublikovanými fotografiami, grafikami a dokumentmi. Ozaj, videli ste už kreslený anglický komiks o ceste "Otca Tisa - slovenského národného martýra" od 14. marca 1939 po šibenicu? 

Ako použijeme vašu podporu?

Váš príspevok nám pomôže pokryť celkové náklady na grafiku knihy, nevyhnutné technické práce na nej a tlač v peknej tvrdej väzbe s prebalom

Kedy sa ku vám knižka dostane? 

Výtlačky budeme podporovateľom zasielať priebežne v druhej polovici novembra 2022. To znamená, že kniha je ideálnym spestrením chladných večerov či upršaných jesenných víkendov alebo ideálnym vianočným darčekom pre vás a vašich blízkych.

O autorovi

Anton Hruboň je slovenský historik, pôsobí ako docent na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyučuje modernú svetovú a slovenskú politickú históriu.

Odborne i publikačne sa venuje dejinám Slovenska a strednej Európy v 20. storočí s užším zameraním na obdobie Slovenského štátu (1939-1945), európsky fašizmus, politický radikalizmus a nacionalizmus s presahmi do súčasnosti. Je autorom početných knižných prác, z ktorých doposiaľ najväčší ohlas vyvolala biografia ministra vnútra Slovenského štátu a hlavného veliteľa Hlinkovej gardy Alexander Mach: Radikál z povolania (2018), komentovaná antológia textov Ľudácka čítanka: Sila propagandy, propaganda sily (2019), esejistická zbierka NACIonaliZMY V NÁS (2020) či dielo Fašizmus náš slovenský zaoberajúce sa koreňmi, podobami a reflexiou fašizmu na Slovensku v rokoch 1919-1945 (2021). 

V nedávnej minulosti pôsobil ako hosťujúci výskumník renomovaných akademických inštitúcií v Prahe, Viedni, Mníchove a Paríži. 

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)
Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

Minimálna výška príspevku

18

Za Vašu podporu získate výtlačok knihy "Mýtus a kult Jozefa Tisa". Ako bonus možnosť podpísania autorom (tento záujem prosíme avizovať vopred vo formulári). Posielame okamžite po prebratí nákladu z tlačiarne, doporučene a 1. triedou. Knihu budete mať medzi úplne prvými.

Doručenie: november 2022

Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie do ČR a európskeho zahraničia)
Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie do ČR a európskeho zahraničia)

Minimálna výška príspevku

18

Za Vašu podporu získate výtlačok knihy "Mýtus a kult Jozefa Tisa". Ako bonus možnosť podpísania autorom (tento záujem prosíme avizovať vopred vo formulári). Posielame okamžite po prebratí nákladu z tlačiarne. Knihu budete mať medzi úplne prvými.

Doručenie: november 2022

Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie na Slovensko
Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie na Slovensko

Minimálna výška príspevku

50

Za Vašu podporu získate knihu Mýtus a kult Jozefa Tisa , ako aj ďalšie knižky od vydavateľstva Paradigma Publishing. Tešiť sa môžete na mimoriadne úspešnú "Moc sexu" o dejinách sexu a sexuality na Slovensku, zbierku esejí "NACIonaliZMY V NÁS" či "Mládež nad priepasťou" o sociálnej starostlivosti o (nielen) problémovú mládež na Slovensku v rokoch 1918-1945.

Doručenie: november 2022

Počet zostávajúcich odmien: 17 z 20

Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie do ČR
Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie do ČR

Minimálna výška príspevku

50

Za Vašu podporu získate knihu Mýtus a kult Jozefa Tisa , ako aj ďalšie knižky od vydavateľstva Paradigma Publishing. Tešiť sa môžete na mimoriadne úspešnú "Moc sexu" o dejinách sexu a sexuality na Slovensku, zbierku esejí "NACIonaliZMY V NÁS" či "Mládež nad priepasťou" o sociálnej starostlivosti o (nielen) problémovú mládež na Slovensku v rokoch 1918-1945.

Doručenie: november 2022

Počet zostávajúcich odmien: 5 z 5

5x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (zásielka na Slovensko a do ČR)
5x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (zásielka na Slovensko a do ČR)

Minimálna výška príspevku

75

Za tento príspevok Vám pošleme až päť výtlačkov knihy vo zvýhodnenej cene. Vhodné napríklad ako darčekové kombo pre rodičov, starých rodičov či kamarátov - jednoducho pre všetkých, ktorí vtedy nežili, nie sú historici a nevedia sa vyjadriť ;)

Doručenie: november 2022

Prednáška autora knihy Antona Hruboňa pre školy alebo OZ + 10x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa
Prednáška autora knihy Antona Hruboňa pre školy alebo OZ + 10x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa

Minimálna výška príspevku

500

Za Vašu podporu sa odmeníme prednáškou autora knihy, historika Antona Hruboňa, na jednu z ponúknutých historických tém. Venovať ju môžete ľubovoľnej základnej, strednej alebo vysokej škole, prípadne občianskemu združeniu. Samozrejmosťou sú aj výtlačky publikácie "Mýtus a kult Jozefa Tisa", ktorých Vám zašleme až desať!

Doručenie: podľa dohody, november 2022 - jún 2023

Počet zostávajúcich odmien: 2 z 3

Podporovatelia

👤 zuzana grúňová

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

1 000 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

💬 Prosím, podpis autora. Ďakujem.

21 €

👤 Michal Truban

🎁 5x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (zásielka na Slovensko a do ČR)

80 €

+ 6 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 👏

20 €

👤 Vladimír Slovák

💬 Držím palce, nech sa to úspešne dotiahne do konca!!!

500 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Prednáška autora knihy Antona Hruboňa pre školy alebo OZ + 10x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa

500 €

👤 elduke

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie do ČR a európskeho zahraničia)

25 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

💬 Poprosím podpísať :)

21 €

+ 2 € ?

👤 Tomáš Ferianc

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

💬 Poprosím podpísať 🙂

21 €

👤 Ivan Višňovský

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie na Slovensko

55 €

+ 4 € ?

👤 Katarína Valachovičová

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

28 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

53 €

+ 7 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie na Slovensko

55 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

28 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

👤 Miroslav Ferkl

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

💬 Áno rád by som ju mal od Vás pán Hruboň podpísanú.

21 €

+ 2 € ?

👤 Eva Krídlová Burdová

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

👤 Andrej Kelemen

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

💬 Prosím aj podpis autora. Ďakujem a držím palce.

23 €

+ 2 € ?

👤 Ludmila a Jiří Šenkýřovi

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie do ČR a európskeho zahraničia)

207 €

+ 6 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

👤 Ľubomír Brtko

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

💬 Dobrá robota, Tono , držím palce do objasnenie ďaľších bielych a kontroverzných miest našej histórie o ktorej treba hovoriť a hlavne poučiť sa z nej .

21 €

+ 2 € ?

👤 Petra Lednická

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

👤 Tomáš Ďurina

🎁 Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

21 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Všetka česť

200 €

   1 2

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Paradigma Publishing

Paradigma Publishing

Sme novozaložené malé vydavateľstvo špecializujúce sa na oblasť histórie, humanitných a spoločenských vied, ale aj beletristickej literatúry. Na knižný trh prinášame najmä diela domácej produkcie, ktoré majú čo povedať.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)
Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie na Slovensko)

Minimálna výška príspevku

18

Za Vašu podporu získate výtlačok knihy "Mýtus a kult Jozefa Tisa". Ako bonus možnosť podpísania autorom (tento záujem prosíme avizovať vopred vo formulári). Posielame okamžite po prebratí nákladu z tlačiarne, doporučene a 1. triedou. Knihu budete mať medzi úplne prvými.

Doručenie: november 2022

Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie do ČR a európskeho zahraničia)
Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (doručenie do ČR a európskeho zahraničia)

Minimálna výška príspevku

18

Za Vašu podporu získate výtlačok knihy "Mýtus a kult Jozefa Tisa". Ako bonus možnosť podpísania autorom (tento záujem prosíme avizovať vopred vo formulári). Posielame okamžite po prebratí nákladu z tlačiarne. Knihu budete mať medzi úplne prvými.

Doručenie: november 2022

Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie na Slovensko
Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie na Slovensko

Minimálna výška príspevku

50

Za Vašu podporu získate knihu Mýtus a kult Jozefa Tisa , ako aj ďalšie knižky od vydavateľstva Paradigma Publishing. Tešiť sa môžete na mimoriadne úspešnú "Moc sexu" o dejinách sexu a sexuality na Slovensku, zbierku esejí "NACIonaliZMY V NÁS" či "Mládež nad priepasťou" o sociálnej starostlivosti o (nielen) problémovú mládež na Slovensku v rokoch 1918-1945.

Doručenie: november 2022

Počet zostávajúcich odmien: 17 z 20

Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie do ČR
Kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa a balíček kníh od Paradigma Publishing - doručenie do ČR

Minimálna výška príspevku

50

Za Vašu podporu získate knihu Mýtus a kult Jozefa Tisa , ako aj ďalšie knižky od vydavateľstva Paradigma Publishing. Tešiť sa môžete na mimoriadne úspešnú "Moc sexu" o dejinách sexu a sexuality na Slovensku, zbierku esejí "NACIonaliZMY V NÁS" či "Mládež nad priepasťou" o sociálnej starostlivosti o (nielen) problémovú mládež na Slovensku v rokoch 1918-1945.

Doručenie: november 2022

Počet zostávajúcich odmien: 5 z 5

5x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (zásielka na Slovensko a do ČR)
5x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa (zásielka na Slovensko a do ČR)

Minimálna výška príspevku

75

Za tento príspevok Vám pošleme až päť výtlačkov knihy vo zvýhodnenej cene. Vhodné napríklad ako darčekové kombo pre rodičov, starých rodičov či kamarátov - jednoducho pre všetkých, ktorí vtedy nežili, nie sú historici a nevedia sa vyjadriť ;)

Doručenie: november 2022

Prednáška autora knihy Antona Hruboňa pre školy alebo OZ + 10x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa
Prednáška autora knihy Antona Hruboňa pre školy alebo OZ + 10x kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa

Minimálna výška príspevku

500

Za Vašu podporu sa odmeníme prednáškou autora knihy, historika Antona Hruboňa, na jednu z ponúknutých historických tém. Venovať ju môžete ľubovoľnej základnej, strednej alebo vysokej škole, prípadne občianskemu združeniu. Samozrejmosťou sú aj výtlačky publikácie "Mýtus a kult Jozefa Tisa", ktorých Vám zašleme až desať!

Doručenie: podľa dohody, november 2022 - jún 2023

Počet zostávajúcich odmien: 2 z 3