Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Čo vlastne budujeme?

Vyučovanie prírodovedných predmetov na stredných školách má dôležitý význam z hľadiska všeobecného rozhľadu študentov zo Slovenska a zo zahraničia, poznania prírodných zákonitostí a ich prípravy na ďalšie štúdium na vysokých školách. Získajú zručnosti a vedomosti, ktoré sú neoceniteľné pri ďalšom vzdelávaní. Na zabezpečenie kvalitného vyučovania je potrebné zabezpečiť názornosť a zrozumiteľnosť preberanej témy, k čomu môže veľkou mierou prispieť aj vybudovanie viacjazyčného prírodovedného laboratória. Moderné prírodovedné laboratórium je možné využiť vo vyučovacom procese na laboratórnych prácach z chémie, biológie, fyziky alebo z geografie. Staré chemické laboratórium sa nám podarilo z časti prebudovať avšak stále disponuje nedostatočným počtom laboratórnych stolov. Preto je nevyhnutné laboratórium dobudovať čím sa zefektívni využitie laboratória nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj pri samotných laboratórnych prácach s dôrazom, že všetky pomôcky (sklo, molekulové modely, súčasti pracovného stola) budú obsahovať názvy vo viacerých jazykoch (anglicky, nemecky, slovensky). Dôvodom vybudovania viacjazyčného prírodovedného laboratória je vzdelávať našich žiakov na hodinách prírodovedných predmetov vo viacerých jazykoch, aby si osvojili názvy laboratórnych pomôcok aj v cudzích jazykoch. Nakoľko naša škola bola a je v súčasnosti zapojená do projektu ERASMUS+.


V akých podmienkach sme pracovali donedávna?

Čo sa nám zatiaľ podarilo?


Načo použijeme vyzbierané peniaze?

Vyzbierané peniaze použijeme na nákup druhého laboratórneho stola pre žiakov, ktorí majú záujem o chémiu a iné prírodovedné predmety a aktívne sa zapájajú do prírodovedných súťaží. Súšasné laboratórium neposkytuje dostatočný priestor pre realizáciu pokusov a experimentov.


Kto projekt realizuje?

Projekt realizujú študenti Sexty A v spolupráci so svojím učiteľom chémie. Žiaci svojou aktívnou prácou natočili video, vytvorili plagát a aktívne sa zapájajú do realizácie projektu rôznymi aktivitami. Projekt nekončí len kúpou laboratórneho stola, ale aj nazvaním laboratórnych pomôcok do anglického a nemeckého jazyka, aby sa žiaci naučili odborné názvy vo viacerých jazykoch.

Ďakujeme

Ďakujeme za Váš záujem a podporu.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky2

SEN splnený :D

Update #2, 04.12.2017

Sen o novom Viacjazyčnom prírodovednom laboratóriu sa nám naplnil vďaka Vám všetkým...Ďakujeme za Vaše dary a veríme, že aj Vám sa výsledok našej práce páči. Ešte raz veľká vďaka!!!!!


ĎAKUJEME

Update #1, 25.11.2017

Všetkým Vám chceme srdečne poďakovať za Váš príspevok na dobudovanie viacjazyčného prírodovedného laboratória. Veríme, že našim žiakom sa bude laboratórium páčiť a zároveň sa budú ľahšie i zaujímavejšie učiť v nových priestoroch.

Za všetky deti a učiteľov chémie Vám ďakujem.

Michal Hudec

Podporovatelia76

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Michal Hudec

Michal Hudec

Som učiteľ chémie a matematiky na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Mojim cielom je pomôcť žiakom pri vzdelávaní nielen memorovaním vedomostí, ale ich samostatnou tvorivou prácou.

Meno a priezvisko Michal Hudec
Adresa Piaristická 6, 94901 Nitra, Slovensko
Telefónne číslo 0907615135
Web www.pgjknr.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt