Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

9-ročné deti dokázali napísať ozajstnú knihu! A teraz by ju chceli vydať. Preto pozvali k sebe do triedy odborníčku na knihy a tá s nimi prešla všetky možnosti, ako sa taká kniha vydať DÁ a prepočítali spolu aj náklady každého jedného spôsobu. Potom dali hlavy dokopy a rozhodli sa, že najlepšia z možných ciest je práve táto! A tak vznikol náš projekt pre StartLab- Tajomné svety. Projekt, ktorého zámerom je získať finančné zdroje na vydanie knihy- teda konkrétne na všetko, čo nie je v detských silách urobiť.(všetko ostatné už takmer dokázali) Získané finančné zdroje budú použité na:

- na zalomenie textov

- na grafické spracovanie obálky

- na tlač prvého vydania knihy

Čo v nej nájdete?

Viac ako 70 strán dobrodružstiev plných fantázie, písaných deťom vlastným, jednoduchým a zrozumiteľným jazykom.

Zaujímavých hrdinov- celkom (ne) obyčajné deti, ktoré rozumejú reči stromov aj skál, Stromonanta s vojskom trevenatriov, záhadnú jaskyňu, v ktorej je ktovie-prečo tá najsilnejšia wi-fi na svete, skáčuce kamene, z ktorých môže vzniknúť socha- prenášač medzi svetmi, záhadnú počítačovú hru, nasilnejšiu myš na svete, Jalana-Nalaja- ktorý mení sám seba, superhrdinky aj hovoriace zvieratá, počítačových „maníkov" ako aj nečakané prekvapenia a poznanie, že každý z nás môže byť súčasťou sveta toho druhého, ak....

Ak našej knihe veríte, podporte ju, prosím, ľubovoľnou čiastkou, alebo si ju touto cestou zakúpte- pomôžete nám tak splniť hneď dva sny- vydať napísanú knihu a získať pre ňu tých najlepších čitateľov. Stanete sa prvými, ktorí podporia a získajú absolútny unikát- knihu, ktorú vydali a napísali deväťročné deti.

Ostáva nám už dopísať len pár záverečných strán, ktorých súčasťou môže byť aj Vaše meno.

A pre tých, ktorí radi poznajú zákulisie, pridávame príbeh, ako sa stalo, že deti spolu vytvorili a napísali Tajomné svety. Bola to dlhá a dobrodružná cesta, preto aj rozprávanie o nej je trochu dlhšie. No delíme sa oň radi. J Veríme, že Vám pomôže rozhodnúť sa a podporiť nás v našom úsilí. Nech sa páči:

Na začiatku bol nápad kolegu z vedľajšej triedy. Prečo by sa deti mali učiť slovenský jazyk len teoreticky a v cvičeniach? Vytvorme spolu s nimi niečo, v čom budú priamo používať to, čo sa majú učiť! Niečo, čo ich bude lákať, priťahovať, budú sa môcť prejaviť , tvoriť a zároveň budú vnútorne motivované „to robiť" ?

A tak vznikla VÝZVA: Dokážeme všetci spolu napísať ozajstnú knihu?

Ukázalo sa, že je to super nápad! Pustili sme sa do toho, a podaril sa nám malý zázrak- písanie knihy sa stalo každodennou súčasťou nášho vyučovania. Deti sa učili tým, že písali vlastnú knihu, tvorili postavy, dej, zápletky, písali, čítali po sebe, opravovali, dohadovali sa, spolupracovali- skrátka učili sa omnoho viac ako pri bežnom učení a pritom ich to bavilo- nevedeli prestať! Ako to?!

Na začiatku sme si vytvorili každý svojho vlastného hrdinu. Hrdina podľa mojich predstáv- predstavte si, taký, ktorý nemá žiadne obmedzenia- môže mať všetko, čo len chcem! To sme si užili :)

Lenže potom sme mali zrazu triedu plnú hrdinov a ostala výzva- ako ich spojiť v jednej knihe? Ako má 23 detí napísať spolu jednu knihu tak, aby príbehy ich hrdinov boli prepletené, nadväzovali a pokračovali? Ako môžu všetci tí naši hrdinovia spolu tvoriť jeden príbeh, keď sú každý z iného sveta?


Začali sme rozvažovať- mali sme viac ako 50 hrdinov z 23 rôznych svetov... Čo s tým? Nechceli sme, aby každá kapitola knihy bola osamelým príbehom osamelého hrdinu. Chceli sme, aby kniha bola spoločná- aby sme ju napísali spolu- aby všetky tie svety mohli byť súčasťou jednej knihy a aby sa nám prepájali- tak, ako sme sa v triede spojili my- cez poznanie a priateľstvo. A tak sme začali hľadať. Naozaj sú svety našich hrdinov také rôzne? Sme my sami hrdinami? Sú naše svety také rôzne? Alebo majú niektorí (hrdinovia- žiaci) niečo spoločné? Naši hrdinovia (no dobre, boli sme to my, kto ich viedol :) ) sa začali stretávať a objavovať , čo ich spája.

Hľadanie spoločnej rečiA zrazu bolo svetov menej a menej- prepájali sa , spoznávali a splývali. Ostalo nám päť svetov, ktoré sa zdali byť nezlučiteľné- Svet počítačov a tých, ktorí ich milujú a žijú ním celé svoje dni. Svet prírody a tých, čo mu rozumejú a žijú ním a v ňom celé svoje dni, Svet Superhrdiniek so zázračnými schopnosťami- to je svet tých, čo cítia, vedia a počujú viac ako iní a hoci vďaka tomu zachraňujú, je to pre ne náročné. Svet hovoriacich zvierat , ktoré sa správajú tak trochu ako ľudia , ktorým nie celkom rozumejú, hoci sa naozaj snažia a nakoniec Svet rôznych fantasy stvorení, ktoré sú od vekov súčasťou nepoznaných dimenzií a možno, možno aj nás samých...začali sme a nakoniec niektoré svety splynuli...Ostali už len 3...

A tu sa začalo veľké (nielen) pisateľské dobrodružstvo. Dobrodružstvo, ktoré v skutočnosti zažíva každý z nás každý jeden deň- dobrodružstvo stretnutí a prepájania rôznych svetov a ich obyčajných aj neobyčajnejších hrdinov.

Keď sa teraz pozeráme pri dopisovaní knihy späť, medzi jej riadkami je skryté niečo viac ako len príbeh. A Vy nám môžete pomôcť dostať to aj k iným deťom - do sveta- aby mohli cez čítanie Tajomných svetov prejsť tým istým, čím sme prešli my v triede. Poznaním, že v skutočnosti nejestvuje mnoho svetov: Jestvuje svet, v ktorom žije každý z nás- a ten je tak trochu tajomný pre všetkých ostatných. Ale ak sa oň podelíme, ak sa spriatelíme a prepojíme navzájom, spoznáme, že v skutočnosti tu nie je mnoho nekonečno malých osobných svetov, ale sú len svety poznané a svety neznáme. A tie všetky sa stávajú cez priateľstvo, empatiu a poznanie jedným jediným svetom- tým, v ktorom žijeme všetci spolu. A od nás všetkých závisí, ako nám v ňom bude.

Ďakujeme Vám - žiaci 4B CZŠ Narnia , šk.r.2017/2018 a ich učiteľka Ľubka


Nakoniec už len pár slov našej učiteľky Ľubky, ktorá nás sprevádzala písaním knihy a rovnako nás teraz podporuje v snahe vydať ju:

Knižný svet je plný všelijakých diel, ktoré napodobňujú detský jazyk a ktorých autori sa snažia objaviť v svojej hĺbke svet detskej fantázie. Kniha, ktorú napísali deti obsahuje oboje v tej najčistejšej podobe- napísali ju deti sebe vlastným jazykom, ponárajúc sa do sveta vlastnej fantázie a deliac sa o ňu s ostatnými. Pri jej písaní celý rok tvorili, spolupracovali, hľadali, nachádzali, znovu sa strácali a objavovali v rôznych svetoch, ktorými sa ich hrdinovia sprevádzali navzájom, až sa spolu naučili žiť vo všetkých tajomných zákutiach svojich svetov, krajín, myslí- aby nakoniec objavili, že v skutočnosti nejestvuje mnoho svetov: Pre každého z nás jestvuje jeho vlastný svet, ten, v ktorom žije- a ten je tak trochu tajomný pre všetkých ostatných. Ale ak sa oň podelíme, ak sa spriatelíme, staneme sa sprievodcami iných tým, čo je nám známe, zrazu sa tajomné svety menia na známe. A ostáva len jeden- ten náš, spoločný.

Čakala som, že sa spolu niečo naučíme a pritom nás to bude baviť. Dostala som do daru omnoho viac- rok poctivej práce detí, ktoré chcú vedieť, tvoriť, spolupracovať, žiť spolu a podarila sa im jednoduchá kniha s úžasným posolstvom... Ktoré sebe navzájom, ale najmä nám , dospelým, dokážu dať iba deti. Som za to vďačná a verím, že im pomôžete šíriť ich knihu aj posolstvo do sveta. Je jednoduché a vzácne- ako detský svet. Svet, ktorý niekde v sebe , verím, má každý z nás.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Vylepšujeme, tvoríme, pridávame hodnotu :) - knižka vyjde na jar 2018

Update #1, 09.12.2017

Milí naši podporovatelia,

ako sa zvykne vravieť: Máme pre Vás dve správy. Jedna by mala byť zlá a druhá dobrá :).No záleží od uhla pohľadu a my veríme, že keď dokážete vnímať ten náš, čakajú Vás dve absolútne fantastické správy.

1: Knižka vyjde na jar 2018 (čo sa môže oproti predpokladanému termínu Vianoc 2017 zdať ako zlá správa), no

2: medzi našich podporovateľov sa pridala aj fantastická grafička Mikina Dimunová, ktorá začala s nami spolupracovať a od ktorej sa veľa učíme a tak nakoniec budeme nielen deťmi, ktoré dokázali napísať a vydať knihu, ale budeme tými deťmi, ktoré vďaka podpore vzácneho človeka napísali, vydali a ilustrovali knihu, ktorá je malým umeleckým dielom :)

Keď sme začali s Mikinou spolupracovať a keď ku nám hneď od začiatku pristupovala ako k dospelým, pýtala sa nás, počúvala nás a hľadala s nami, uvedomili sme si, že hoci sme pôvodne chceli "grafickú úpravu knihy" niekomu proste zaplatiť, máme možnosť niečo skvelé sa naučiť a chceme túto možnosť využiť. Mikina nám prezradila, ako diela graficky "dozrievajú" a že sú zastavením sa v tomto divookom spotrebnosm svete a že ak chceme, aby naša kniha mala naozaj hodnotu, musíme jen dopriať svoj čas, starostlivosť a prácu.

A tak sme stáli pred rozhodnutím- či dodržíme termín a rýchlo vydáme knihu len tak "ľahko" graficky upravenú ešte do Vianoc, alebo Vás všetkých oboznámime so situáciou a poprosíme o trpezlivosť a budeme veriť, že prijmete časový posun vydania knihy...

Rozhodli sme sa pre to druhé. A tak teraz píšeme Vám všetkým listy a balíme do nich ako drobný darček záložky a dúfame, že prijmete naše rozhodnutie.

Máme totiž pre Vás dve správy:

1: Knižka vyjde na jar 2018 - bude v nej nielen náš text, na ktorom sme rok pracovali, ale aj ilustrácie a grafika, na ktorej pracujeme spolu so skvelou ženou a ktorá podčiarkne jej obsah a zvýrazní jej hodnotu

2: Na jar 2018 dostanete za cenu, ktorou ste si predplatili "paperbackovú knižku" hodnotnú knihu s vyššou predajnou hodnotou v špeciálnom type väzby :) , takže budete potom jediní, kto ju za takú cenu získal. NO a naviac Vám budeme posielať správy, ako sa nám pri práci s grafikou darí, takže "nám uvidíte cez plece" priamo do detskej knižnej dielne .

Ako vidíte na fotke, napísali a podpísali sme presne 96 listov, urobili toľko isto záložiek ako darčeky do obálok a ideme ich odniesť na poštu, lebo chceme, aby ste sa všetko dozvedeli od nás osobne.

Ďakujeme Vám všetkým a prajeme požehnané Vianoce, mnohoskvelých príbehov a nech je medzi nimi aj ten Váš osobný :) rovnako ako ten, čo máme spoločný- Príbeh knihy Tajomné svety.

Ďakujeme a veríme, že aj pre Vás je toto všetko skvelá správa a že možnosť zastaviť sa v tomto rýchlom svete a odviesť kus poctivej práce do daru ostatným oceníte.

Podporovatelia89

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ľubica Noščáková

Ľubica Noščáková

Som učiteľka, ktorá sa rada učí. Matka, ktorá objavuje svet spolu so svojimi deťmi. Žena najlepšieho manžela na svete. Blogerka. Kinhomilka. Dobrovoľníčka . Žena, ktorá má množstvo vedomostí a zručností v oblasti učenia (sa), zdravého životného štýlu, detského práva, alternatívneho učenia, tvorby tréningových modulov rôzneho typu- ale v upratovaní je absolútny analfabet. O to kreatívnejšie to zakrýva...

Meno a priezvisko Ľubica Noščáková

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt