Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Atlas slovenských kaštieľov a kúrií - Bratislavský kraj. To je publikácia, ktorú si práve máte možnosť prezrieť. Obsahuje informácie a bohatý obrazový materiál o 57 kaštieľoch a kúriách v tomto samosprávnom kraji.

Atlas slovenských kaštieľov a kúrií - Trnavský kraj, je publikácia, ktorá na svoje vydanie ešte len čaká. Obsahovať bude až 176 objektov a veríme, že i s vašou pomocou sa nám podarí, aby uzrela svetlo sveta.

Publikácia bude zostavená formou katalógu, kde sú jednotlivé objekty usporiadané abecedne po okresoch. Obsahom uvedených informácií budú údaje o pamiatke a obci/meste, história objektu, popis a fotodokumentácia. V publikácii budú uverejnené zaujímavé dobové fotografie a pohľadnice, register kaštieľov a kúrií, slovník použitých výrazov, použitá a odporúčaná literatúru, pramene.

Ukážka z vydaného prvého dielu Atlasu kaštieľov a kúrií - Bratislavského kraja.

Naším cieľom je katalogizovať kaštiele a kúrie na terajšom území celého Slovenska podľa jednotlivých krajov. Informácie o jednotlivých historických pamiatkach sú doplnené fotografiami a mapkami.

Na území Trnavského samosprávneho kraja evidujeme 176 kaštieľov a kúrií.


V publikácii budú i kaštiele a kúrie, ktoré už zanikli.

Veríme, že táto pôsobivá publikácia pomôže ako odbornej, tak i laickej verejnosti uvedomiť si spoločenský a historický význam kaštieľov a kúrií, ktoré sa nachádzajú na našom území.Veľká časť historických budov je v súčasnosti v dezolátnom stave, hrozí ich zánik. Preto sa snažíme zmapovať túto významnú časť našej histórie pre budúce generácie. Taktiež sme presvedčení, že táto edícia pomôže obecným úradom, i majiteľom budov pri ich propagácii či v rámci turizmu, ako aj pri získavaní finančných prostriedkov pre ich rekonštrukciu.


Veríme, že tento projekt nájde u Vás pozitívnu odozvu.

Ďakujeme.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia1

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Nikoleta Jurčinová

Nikoleta Jurčinová

Volám sa Mgr. Nikoleta Jurčinová. Narodila som sa 24.12.1981. Mám dve malé deti. Syn má osem rokov a dcérka 4 roky.
Študovala som na UKF v Nitre.
Pracujem ako projektová manažérka a administrátorka v OZ Slavica.
Rada tvorím a maľujem.

Názov organizácie SLAVICA o.z.
Miesto realizácie projektu Nitra
Web www.slavica.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt