Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte


MODELOVÁ KONFERENCIA je projekt organizovaný študentmi 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom je zorganizovať konferenciu na medzinárodnej úrovni.

Vďaka tomuto inovatívnemu projektu máme možnosť v praxi si vyskúšať všetky vedomosti a zručnosti, ktoré sme počas štúdia získali a poskytuje nám príležitosť hlbšie nahliadnuť do priebehu konferencie a jej organizácie. Je zároveň dôkazom, že my, študenti, svoj voľný čas využívame efektívne a chceme ukázať, že aj bez predchádzajúcej praxe vieme dokázať viac a že vzdelávanie na Slovensku môže byť zaujímavé.

V rámci "modelovky" máme 3 negociačné sekcie - politickú, ekonomickú, bezpečnostnú a 1 organizačný tím. Každá sekcia sa zaoberá aktuálnymi globálnymi problémami a výzvami v danej oblasti. Počas dvoch semestrov rokujeme s odborníkmi a pripravujeme sa na finálne rokovania, ktoré sa skutočnia 18.4.2018.

Pomôžte nám dokázať niečo viac a ukázať, že aj my, študenti, máme k aktuálnemu dianiu vo svete čo povedať! Vašu podporu v akejkoľvek výške si budeme veľmi vážiť.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky2

Prajeme Vám krásny a úspešný rok 2018!

Update #2, 02.01.2018

V mene celého tímu Modelovej konferencie 2018 Vám do nového roku želáme hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov! Medzi naše želania patrí aj to, aby organizácia našej Modelovky prebehla bez problémov a aby sa nám vydarili záverečné rokovania, od ktorých nás delia necelé štyri mesiace.

Do konca našej crowdfundingovej kampane ostáva jeden týždeň. To je presne 168 hodín, počas ktorých máme možnosť získať podporu na ceste k našej práci snov. Všetkým, ktorí ste nám už pomohli a aj Vám, ktorí sa tak ešte len chystáte urobiť ďakujeme!

Máme za sebou prvé oficiálne rokovania Modelovej konferencie 2018!

Update #1, 12.12.2017

22.11.2017 prebehli prvé simulácie negociácií tohtoročnej Modelovky. Prvýkrát sme si vyskúšali, ako prebiehajú oficiálne rokovania, mali sme možnosť predkladať svoje stanoviská a hľadať spoločné riešenia. Akým témam sme sa počas prvých rokovaní venovali? Odpoveď nájdeš vo videu!

Podporovatelia5

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Marcela  Pekárová

Marcela Pekárová

Som študentka Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Aktuálne sa nachádzam na druhom stupni v druhom ročníku - inak povedané som piatačka a modelová konferencia je jeden z výstupov z inžinierskeho štúdia.

Ktistína  Zápalová

Ktistína Zápalová

Som študentkou posledného ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov, členka organizačného tímu unikátneho projektu Modelová konferencia FMV 2018.

Meno a priezvisko Marcela Pekárová

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt