Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Občianske združenie/Komunitné centrum Pod stromom sa rozhodlo po piatich rokoch fungovania detského klubu otvoriť od septembra 2017 miniškolu, kde sú deti vedené v domácom vzdelávaní. Sídlime v rodinnom dome so záhradou, v okrajovej časti Liptovského Mikuláša, momentálne do našej miniškoly chodí 6 detí a ďalších 10 do klubu.

Snažíme sa pre deti vytvárať rešpektujúci priestor, kde sa môžu rozvíjať a učiť podľa svojho tempa a s ohľadom na vlastné záujmy. Vzdelanie im spostredkovávame cez zážitky, tak aby pochopili súvislosti a zároveň sme podporili rast ich sebavedomia - vedomia seba a zodpovednosti za svoje konanie. S deťmi trávime veľa času vo voľnej prírode a so zvieratami, pri vzdelávaní používame prvky waldorfskej a intuitívnej pedagogicky s Hejného métodou pri výučbe matematiky a metódu prof. Eľkonina, ktorá predchádza poruchám čítania a písania. Jeden celý deň sa deti učia a komunikujú v anglickom jazyku hravou a zážitkovou formou.

Priestory miniškoly sme si svojpomocne upravili a zariadili tak, aby sme stihli začiatok školského roka. Priestory ale potrebujú ďalšiu investíciu (kúrenie, oprava, zateplenie), ktoré nám umožnia prežiť silnú liptovskú zimu a pokračovať v miniškole aj v ďalších školských rokoch.

Rozpočet zateplenie a renováciu kúrenia (materiál + práca):

Zateplenie drevenných vchodov do budovy1500,- eur
Piecka (výhrevné teleso)600,- eur
Radiátory + rozvod tepla700,- eur
Frézovanie starého komína900,- eur
Murovanie, stierkovanie, malovanie500,- eur
SPOLU4200,- eur


Podporte nás a spolu s nami aj náš sen o slobodnej škole, v ktorej sa deti učia radi a prirodzene prostredníctvom hier a vlastných zážitkov.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Ďakujeme za podporu!

Update #1, 29.01.2018

Milí naši podporovatelia a podporovateľky,

Zo srdca Vám ďakujeme za Vašu finančnú podporu. Hoci sa nám nepodarilo vyzbierať sumu, ktorá by plne pokryla náklady na zateplenie našej miniškoly, vyzbierané financie nám umožnia realizovať aspoň časť zateplenia a síce tepelnú izoláciu vstupov do budovy. Na doplnenie financií budeme pokračovať aj inými formami fundraisingu.

ĎAKUJEME A PRAJEME VÁM VŠETKO DOBRÉ !!

Biba & Simona

PS: ak máte na nás konkrétne otázky, kontaktujte nás prosím emailom. Novinky zo sveta našej miniškoly môžete sledovať aj na našej facebookovej stranke: https://www.facebook.com/Podstromom

Podporovatelia26

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Bibiana Šmollová

Bibiana Šmollová

Vyštudovala som učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ a takto som s ideálmi nastúpila do praxe. Čoskoro som ale začala hľadať niečo celkom iné, ako chcela klasická škola odo mňa.
Jedna z ústredných tém môjho hľadania a tiež téma kvalifikačnej práce bola tvorivosť a sloboda vo výchove a vyučovaní. Neskôr som sa venovala aj prepojenosti jednotlivých predmetov, tzv. Integrovanému tematickému vyučovaniu, ktorého prvky som dosť ťažko v klasickej škole, ale predsa vnášala do vyučovania. S tým sa hneď vytvorili aj ďalšie hľadačské témy, ktoré som začala objavovať a študovať. Dôležitou témou bolo pre mňa slobodné prostredie pre učenie a postavenie žiačika vo vzťahu k učiteľovi a rodičovi. Veľkou inšpiráciou pre mňa bola kniha manželov Kopřivovcov: Respektovat a být respektován. Začala som sa oveľa viac venovať pocitom detí, pretože som presvedčená, že ak ošetrujeme emócie detí, tak v atmosfére slobody sú schopné rýchlo napredovať a naopak tam, kde v strese a strachu vznikajú bloky a odpor, nám neostáva nič iné len používať odmeny a tresty, motiváciu, a všelijaké ľsti k tomu, aby sa deti chceli učiť. Takto ma potom zvedavosť a túžba hľadať ďalej, viedla ku kurzom Waldorfskej pedagogiky, pedagogiky Marie Montessori , Intuitívnej pedagogiky a pedagogiky slobodného učenia, kde nádherným vzorom je pre mňa alternatívna škola slobodného typu - škola Summerhill v USA.
Keďže v klasickej ZŠ, kde som pôsobila, nebolo možné naplno používať tieto techniky, snažila som sa urobiť niečo mimoškolské a preto vznikli denné tábory pre deti a neskôr pravidelný detský klub Pod stromom. Po piatich rokoch fungovania klubu a táborov (v septembri 2017) sa nám podarilo spustiť prvý školský rok našej miniškoly, v ktorej, verím, že pomáhame deťom k návratu k prírode a prirodzenosti a učeniu sa práve prostredníctvom hry, tvorivosti, spájaním učiva do súvislostí a súvislostí s ozajstným životom.

Simona Balážová Dudášová

Simona Balážová Dudášová

Výtvarnej tvorbe sa venujem odmalička. Rodičia ma vždy podporovali v tom, aby som si našla vlastnú cestu. Povzbudzovali ma v tvorbe a ponúkli mi k tomu všetky prostriedky, za čo som im nesmierne vďačná, pretože dnes robím to, čo ma baví a napĺňa.
Tvorenie je pre mňa aj terapia, a to chcem v našej miniškole naučiť aj naše deti. Aby po týždni plnom nových poznatkov a prežitkov vedeli svoje pocity vyventilovať, upratať, očistiť, a nabiť sa novou energiou do ďalších dní pomocou slobodného výtvarného prejavu. Vedieť sa zastaviť, otvoriť, a mať príjemný pocit z tvorby a z celého procesu. Deti, ktoré výtvarne tvoria, kreslia, modelujú, maľujú, sa učia vidieť, vnímať. Tvorbou sa zdokonaľuje jemná motorika ruky, čo im umožní zvládať veci presnejšie, jednoduchšie a uvoľnenejšie. Nejde o to vychovať z nich umelcov, ale rozvíjať v nich poznanie a skúsenosti, fantáziu a zvedavosť a naučiť ich vyjadrovať svoje pocity a používať intuíciu.

Názov organizácie Pod stromom o.z.
Miesto realizácie projektu Liptovský Mikuláš
Web podstromom8.webnode.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt