Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Podporte fungovanie ATELIERu XIII vaším príspevkom a získate tak z vďaky unikátny limitovaný merch!


Prevádzka ATELIERu XIII stojí ročne okolo 25.000,- EUR.
V roku 2018 bude poskytnutá ATELIERu XIII finančná podpora
Fondu na podporu umenia 10.000,- EUR, z čoho máme veľkú radosť!
Chýba nám však stále 15.000,- EUR,
ktoré by sme radi získali od darcov a z vlastných zdrojov.

Vďaka vašim príspevkom, ktoré budú použité na prevádzku ATELIERu XIII,
budeme môcť naďalej robiť kvalitnú prezentáciu tým najlepším slovenským umelcom!

Pozrite sa, ako nám to doteraz išlo! Kliknite na link nižšie!

PORTFÓLIO UMELCOV | VIDEÁ Z VERNISÁŽÍ


Ďakujeme !!!!
Thank you !!!Ateliér trinásť,
pán Boh pri nás,
sme tu pre vás!


ABOUT US

ATELIER XIII vznikol začiatkom roka 2015 a je výstavným priestorom,
ktorý sídli na Panskej 13 v Bratislave, na mieste bývalej galérie Enter.
Vedie ho grafik a maliar Juraj Ličko, ktorý ATELIER XIII orientuje primárne
na prezentáciu mladých a už etablovaných predstaviteľov slovenskej maliarskej scény. Okrem vystavovania malieb priestor slúži na spoločenské komunitné aktivity.
Poslaním ATELIERu XIII je spájanie, prezentovanie umelcov.

ATELIER XIII was established in the beginning of 2015 and is an exhibition space
located at Panská 13 in Bratislava, based on the site of the former Gallery Enter.
The Gallery is led by the graphic designer and painter Juraj Ličko,
that is primarily oriented towards the presentation of young
and already established representatives of the Slovak painting scene.
Beside to exhibiting paintings, the space serves for community social activities.
The scope of ATELIER XIII is to connect and present contemporary artists.


WWW.ATELIERXIII.COM
Ukážka návrhov tričiek a grafík,
ktoré máme pripravené
ako odmenu za váš príspevok


TEROABAFFY 1

TEROABAFFY 2

TEROABAFFY 3

TEROABAFFY 4

TEROABAFFY 5

TEROABAFFY 6


Ďakujeme !!!!
Thank you !!!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia2

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

juraj ličko

juraj ličko

ATELIER XIII vznikol začiatkom roka 2015 a je výstavným priestorom, ktorý sídli na Panskej 13 v Bratislave, na mieste bývalej galérie Enter. Vedie ho grafik a maliar Juraj Ličko, ktorý ATELIER XIII orientuje primárne na prezentáciu mladých a už etablovaných predstaviteľov slovenskej maliarskej scény. Okrem vystavovania malieb priestor slúži na spoločenské komunitné aktivity. Poslaním ATELIERu XIII je spájanie, prezentovanie umelcov.

ATELIER XIII was established in the beginning of 2015 and is an exhibition space located at Panská 13 in Bratislava, based on the site of the former Gallery Enter. The Gallery is led by the graphic designer and painter Juraj Ličko, that is primarily oriented towards the presentation of young and already established representatives of the Slovak painting scene. Beside to exhibiting paintings, the space serves for community social activities. The scope of ATELIER XIII is to connect and present contemporary artists.

Názov organizácie ATELIER XIII
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.atelierxiii.com

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt