Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Rovnako ako minulý rok, aj tento sme sa rozhodli pochodovať za vedu, aby sme upozornili na dôležitosť vedeckého bádania a vedy ako takej. Aj keď si to mnoho ľudí neuvedomuje, naše životy sú úplne závislé od vedeckých poznatkov. Aj napriek tomu však v spoločnosti majú pseudovedecké názory až znepokojivú popularitu. Pochodom chceme upozorniť verejnosť na tieto fakty a vzdať úctu všetkým vedcom, ktorí majú výsledky svojej práce podložené dôkazmi.

V neposlednom rade chceme pochodom upozorniť aj na znepokojivý stav financovania vedy na Slovensku. Hlavne na netransparentné a neefektívne pridelovanie obrovských finančných prostriedkov z eurofondov určených na vedu a výskum inštitúciám a firmám, ktoré vedecký výskum ani nemajú vo svojej náplni. Ak aj vás znepokojuje tento fakt, pridajte sa k nám a spoločne vyšlime kompetentným signál, že verejnosť v tomto stojí na strane vedcov.

14.apríla 2018 sa v centre Bratislavy uskutoční aprílový POCHOD ZA VEDU, ktorý je súčasťou celosvetového podujatia MARCH FOR SCIENCE. Spoločne sa stretnú nielen vedci, ale aj nadšenci a podporovatelia slovenskej vedy. Súčasťou podujatia budú aj príhovory pozvaných vedcov z rôznych oblastí, ktoré sa uskutočnia po samotnom pochode. Čas a miesto konania včas upresníme.

Táto iniciatíva je organizovaná dobrovoľníkmi a garantom je nezisková organizácia, Slovenské planetáriá. Na organizáciu podujatia je potrebné vyzbierať čiastku 1000 €. Z vyzbieranej sumy budú financované: prenájom pódia, ozvučovacia technika s technikom, promo materiály a tlač plagátov.

Na zhromaždení sa s príhovormi predstavili vedci Ludovít Paulis z SAV a Robert Mistrík z úspešnej spoločnosti HichChem, na fotke vľavo. Organizátori Andrea Pancáková a Peter Wachter sú na fotke vpravo.

V rámci sprievodného programu predstavila Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity jej predsedníčka a čerstvá marsonautka v programe NASA, Michaela Musilová.

A takto sme pochodovali ulicami Bratislavy. Pridáte sa tento rok k nám? :-)


Faktúry budú zverejnené po ich zaplatení na stránke: https://marchforscience.eu/slovensko/.

EN:
MARCH FOR SCIENCE in BRATISLAVA 2018
Likewise last year, we have decided to march for science this year too to draw attention to the importance of scientific research and science as such. Although many people do not realize it, our lives are completely dependent on scientific knowledge. Despite of this, pseudo-scientific thoughts are getting disturbing predominance. Movements against vaccinations, climate change caused by human deniers and other delusion societies directly threaten us all. Through the march, we want to alert the public to these facts and give respect to all the scientists who have the results of their work supported by evidence.
Since this initiative is organized by volunteers and the guarantor is a nonprofit organization Slovenské planetáriá, we need to raise € 1000 for organizing it. Stage rental, sound equipment with technician, promotional materials and posters will be funded with this budget. March will take place on 14th of April in Bratislava. Invoices will be posted after they are paid at https://marchforscience.eu/english/.
Photos from last year's event are on the facebook page: https://www.facebook.com/pg/M4SSlovakia/photos/?ref=page_internal

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia25

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Dominika Komarova

Dominika Komarova

Študentka prvého ročníka doktorandského štúdia na Slovenskej akadémie vied, ktorá sa rozhodla vedu nielen študovať, ale i popularizovať.

Peter Wachter Wachter

Peter Wachter Wachter

Zaujímam sa o astronómiu a nové vedecké objavy. Od roku 2013 som členom občianského združenia Slovenské planetáriá, v ktorom popularizujeme astronómiu organizovaním verejných pozorovaní a prednášok. Viac informácii o našom združení nájdete na stránke www.planetaria.sk.

Meno a priezvisko Dominika Komarova

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt