Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

DRAMATICKÝ MEDZIPRIESTOR ☆~○●

●○ O projekte

V súčasnej spoločenskej situácií pociťujeme nárast extrémizmu, predsudkov a nepokojov medzi ľuďmi odlišného pôvodu, etnika, či rasy. Cítime potrebu urobiť kroky, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a umenie vnímame ako silný prostriedok, ktorý má silu spájať. Bratislavskí študenti neprichádzajú do priameho styku s rómskymi rovesníkmi. Nemajú spoločné vzťahy, zážitky, životný štýl a ani spôsob komunikácie a prejavu. Týmto projektom chceme pomôcť búrať bariéry a začať veci robiť spolu. Prepájame každodennosť s umeleckým prejavom a vytvorili sme divadelný celok, ktorý je dôkazom, že naše vzájomné odlišnosti dokopy tvoria pestrosť.

Buďte v tom s nami aj vy!


●○ Ako fungujeme?

Osem študentov vo veku 13-18 rokov z Plaveckého Štvrtka a z Bratislavy sa od novembra stretáva na víkendových celodenných skúškach. Absolvovali nie len divadelné bloky, ale aj výtvarné a hudobné. Každý má možnosť podieľať na tvorbe našej autorskej divadelnej hry. V marci sme absolvovali intenzívne trojdňové sústredenie v Moravskom Svätom Jáne a naše prípravy vrcholia. Spolu s predstavením máme pre Vás aj krátky dokument o našej práci.

Máte sa na čo tešiť!


KRIMINÁLKA ŠTVRTECKÝ PLÁTEK (50 min.)

„V rádovom malomestečku s dvoma Vrahmi a jedným Katánym sa začali diať nevysvetliteľné veci. Miznú vešiaky, v drinkoch pláva vlas a fajčí sa na miestach, kde to nie je povolené. Panika narastá a všetci sa pýtame jedno: Kto je za toto zodpovedný? Koho popraviť?
Odpoveď je v nedohľadne, za obzorom, nevidno ju.
Nekompromisný Osud začína vyšetrovanie."

Účinkujú: Nina Szomolányiová, Fany Horváthová, Jožo Zeman, Darinka Salayová, Alex Handiaková, Matúš Kordík, Gita Jankovičová, Sofia Polakovičová●○ Prečo potrebujeme Vašu pomoc?

Potrebujeme Vašu podporu aby sme mohli zrealizovať celé predstavenie. Scéna, kostýmy, celodenné skúšky, sústredenie, priestory, technika, presúvanie, tvorba dokumentu, propagácia – to všetko sú veci, na ktoré budú použité Vaše príspevky. Okrem toho by sme radi predstavenie odohrali aj na iných miestach.

SRDEČNE ĎAKUJEME / PAĽIKERAV JILESTAR●○ Kto stojí za projektom?

Projekt je realizovaný ako súčasť štúdia na Sokratovom inštitúte. Tím je zložený zo štyroch študentov

  • Júlia Kozáková – produkcia, autorka projektu – študentka Gymnázia Jura Hronca, Sokratovho inštitútu a Cirkevného konzervatória v Bratislave.
  • Tereza Stachová – réžia – študentka fyzického divadla na JAMU v Brne.
  • Matej Benčík – asistent réžie – študent Cirkevného konzervatória v Bratislave
  • Alexandra Gašparovičová – scénografia, kostýmy, dokument – študentka Gymnázia Jura Hronca.


●○
Mladí ľudia z odlišného prostredia a etnika, ktorí by za normálnych okolností neprišli do styku ani k spolupráci, tvoria fungujúci celok a vďaka spoločnému cieľu prekonávajú bariéry a vytvárajú si vzťahy, cez ktoré môžu budovať voči sebe dôveru. Chceme poukázať na dôležitosť rôznorodej spoločnosti, ktorá nie vždy nutne musí sledovať rovnaké životné princípy, no vo svojej pestrosti dopĺňa a dokáže ako celok fungovať.

☆~○●

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia30

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Júlia  Kozáková

Júlia Kozáková

Som študentkou gymnázia Jura Hronca a Sokratovnho inštitútu. Venujem sa jazzovej hudbe a rómskej kultúre. Spustila som projekt Dramatický medzipristor, som členkou zboru Čhavorenge a máme kapelu Velvet Case.

Alexandra  Gašparovičová

Alexandra Gašparovičová

Momentálne študujem na Gymnáziu Jura Hronca. Okrem toho sa primárne venujem scénografii, v divadle aj vo filme, učím a som členkou realizačného tímu projektu Dramatický medzipriestor.

Meno a priezvisko Júlia Kozáková
Web https://www.facebook.com/dramatickymedzipriestor/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt