Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Projekt Rok Ženy predstavuje kalendár a diár pre ženy, ktoré pestujú svoju dušu.

O čom to vlastne bude?

Tematickým obsahom kalendára a diára bude jednoduché podanie duchovných a praktických tém pre život ženy.

Prečo sme si vybrali práve túto tému?

Svoje poslane dokáže žena v dnešnom svete správne napĺňať, len ak si dovolí vzdelávať sa a vnútorne rásť. Od nej závisí, či v rodine vládne chaos alebo harmónia. Žena má poslanie učiť deti láske a úcte k životu a bytostiam na zemi, spoznávať svet a rozvíjať kvalitné sociálne väzby. Okrem toho tiež miluje muža a vedie ho k láske a starostlivosti o rodinu a opatruje svojich najbližších. V neposlednom rade však napĺňa svoje potreby a záujmy, ktoré ju vedú k osobnému šťastiu.

Naši dávni predkovia poznali svoje prirodzené úlohy a napĺňali ich plynulo. Keď sa v nedávnej minulosti začalo spojenie so svojou prirodzenosťou vytrácať z oboch pohlaví, svet vstúpil do obdobia chaosu. Tak vnímam celé obdobie našich moderných dejín. Verím, že mnoho žien cíti potrebu zmeny vo svojom živote pre seba a svojich najbližších.

Čo bude tento projekt obsahovať?

Projekt Rok Ženy bude obsahovať lunárny a menštruačný kalendár, príbehy, rady, recepty, návody, zoznamy starých sviatkov, prácu so živlami a vnútornými energiami a mnoho iného, čím žena môže v každodennom živote priblížiť svoju rodinu k prírode a harmonizácii seba samého. Vďaka dôslednej osobnej práci sa žena naučí pracovať so svojou ženskosťou, s fyzickým cyklom, pochopí prítomnosť a význam svojej povahy a dovolí si rozkvitnúť v jemnú bytosť plnú lásky, ktorou vo svojom vnútri každá z nás je.

Ako použijeme Vaše príspevky?

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na grafické spracovanie a tlač kalendára a osobného diára.Aká bude Vaša odmena?

Odmeny za Vašu podporu sme rozdelili do niekoľkých kategórií. Okrem kalendára a diára dostanete od nás za vašu pomoc ručne robené hrnčeky, potlačené plátené tašky, originálne grafiky z kalendára alebo sa môžete zúčastniť na našom ženskom tábore (pre ženy od 10 do 100 rokov). Okrem toho ponúkame aj možnosť pridať ruku k dielu a stať sa súčasťou osobného diára Rok ženy.


Ďakujeme za podporu.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia8

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Veronika Pisárová

Veronika Pisárová

Mám 31 rokov. Som
matkou, manželkou, sestrou, priateľkou, rozprávačkou, tŕňom v oku. Rada pracujem s bylinkami a vyrábam domáce dobroty.

Môj život ma sprevádza cez skúsenosti, ktoré ma naučili a stále učia, ako hľadať a nachádzať cestu k skutočnému životu. Pre mňa sa skutočný život nezakladá na hmote, na vlastníctve, výzore, či dosiahnutých svetských hodnotách. Je o harmónii, láske a šťastí. Myslím si, že ak objavíme prirodzenú cestu k týmto trom zložkám, objavíme skutočnú esenciu ŽIVOTA.

Meno a priezvisko Veronika Pisárová

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt