Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte


KTO SME?

Sme manželský pár, ktorý si pred niečo vyše rokom začal plniť náš veľký sen. Založenie rodinnej stajne a obohatiť tým náš život o to, čo nás robí šťastnými. Kone. Vtedy sme si ešte ani celkom neuvedomovali aký veľký pozitívny vplyv to bude mať na naše dieťa.

Naša dcéra, tak ako väčšina dnešných detí sa pribúdajúcim vekom začala zaujímať o výdobytky dnešnej modernej doby, mobilné telefóny, počítačové hry a sociálne siete. A to všetko na úkor reálnych kamarátstiev so svojimi rovesníkmi. Ako rodičov nás táto situácia samozrejme trápila a rozmýšľali sme ako tento stav zmeniť. Nakoniec sa zmenil sám a to práve realizáciou nášho sna. Kone a práca s nimi zo dňa na deň zmenili jej priority. A nie len jej. Ale pridali sa aj rovesníci z nášho okolia. Začali uprednostňovať čas strávený vonku v prírode s kamarátmi nad časom stráveným na internete.

Už to nebolo len o našom sne, začali sme si uvedomovať zodpovednosť, ktorú sme zrazu mali v rukách a už nie len za našu dcéru, ale aj za všetky deti, ktorým čas strávený u nás pomáha vštepovať správne morálne hodnoty. V našej stajni začali vznikať silné putá nie len medzi deťmi, ktoré sa u nás stretávali ale začali sa budovať aj ich vzťahy k našim koňom.

Vtedy sme sa rozhodli založiť projekt „Život s koňmi", ktorý už vyše roka sami realizujeme a milo nás prekvapilo s akým obrovským záujmom detí aj ich rodičov sa stretávame.


O ČO NÁM IDE?

Súčasné spôsoby trávenia voľného času u detí sú škodlivé pre ich zdravie. Dnes trávia za počítačom ďaleko viac času ako kedysi. Náš projekt tento problém rieši, a to prostredníctvom kontaktu s koňmi. Opäť nadobúdajú nielen manuálne a športové zručnosti, ale majú možnosť socializovať sa a upriamiť svoju pozornosť na živé tvory.

Deti pri práci s koňmi posilňujú nie len chrbtové svaly a zlepšujú svoju rovnováhu ale aj trénujú koncentráciu, budujú si pocit zodpovednosti a empatie. Namiesto sociálnych sieti sú v reálnom kontakte s rovesníkmi so spoločným záujmom.

Jeden z najväčších problémov detí dnešnej doby je práve desocializácia a emočné vzďaľovanie sa. Strácajú kontakt nielen s vonkajším svetom ale aj s rovesníkmi. S tým súvisí stále širší výskyt obezity, sociálno-patologických javov a rozmáhanie sa civilizačných ochorení a rôznych syndrómov. Projekt „Život s koňmi" túto situáciu v trenčianskom regióne rieši a to prostredníctvom kontaktu s koňmi.


AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ AJ VY?

Problém je však nie len v ustajnení koní ale aj v priestore v ktorom môžu deti bezpečnejšie s koňmi pracovať. Do dnešného dňa sa nám podarilo čiastočne zrekonštruovať starú maštal, do ktorej postupne vdychujeme život novej stajne.
Napriek našej veľkej snahe sa nedá celý náš projekt realizovať svojpomocne. Na to aby sme mohli náš projekt rozširovať potrebovali by sme zrealizovať výstavbu viacerých tréningových priestorov.

Aktuálne teraz je pre nás najdôležitejší tréningový priestor kruhovka – miesto, kde deti môžu bezpečnejšie a jednoduchšie pracovať s koňmi a osvojiť si nielen prácu zo zeme ale aj základy jazdectva.
Kruhovka je kruhová jazdiareň s priemerom aspoň 18 metrov, ktorá vytvára ideálne podmienky pre jazdu na koni pre začiatočníkov ale i pokročilých jazdcov. Kruhovka slúži aj na výcvik koní a ukážky práce s koňmi v tomto prostredí.

Obvod kruhovky tvorí 16 drevených hranolov, pevne ukotvených do betónového základu pre lepšiu pevnosť a stabilitu. Obvodové hranoly sú navzájom spojené dreveným obložením, ktoré vytvára tvar kruhu. Neodmysliteľnou súčasťou kruhovej jazdiarne tvorí kvalitný podklad tvorený štrkom, geotextíliou a pieskom. Základným predpokladom je však dokonale zrovnaný povrch, ktorý sme schopní dosiahnuť len ťažkou technikou.
Na odvádzanie vlhkosti je potrebné vybudovať niekoľko drenážnych jám, ktoré slúžia na odvádzanie nadbytočnej vody z priestorov kruhovky. Bez vytvorenia tejto drenáže by dochádzalo k znehodnocovaniu kvality podkladu.
Vytvorenie takéhoto podkladu je dôležitý najmä pre kone, ktoré by si v opačnom prípade ničili nie len svoje kopytá ale aj kĺby.

Takáto stavba síce finančne vychádza niekoľko násobne viac ako je naša cieľová suma, ale vďaka našim zručnostiam sme schopní ju svojpomocne vybudovať aj za nižšiu sumu.

V súčasnosti takouto kruhovkou nedisponujeme a deti jazdia na provizórne vyrobenej jazdiarni alebo v našich výbehoch. Tieto podmienky sú však z dlhodobého hľadiska nevyhovujúce a najmä skutočne talentované deti nemajú možnosť svoj talent adekvátne rozvíjať.


ĎAKUJEME !

Vraví sa, že deti sú naša budúcnosť. Podporte prosím nás a náš projekt „Život s koňmi" kúpou našej podkovy pre šťastie. Nenechajme našu budúcnosť sedieť doma pri počítačoch ale niečo pre ňu spoločne urobme.

My sme už začali.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia12

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Patrik Bariny

Patrik Bariny

Som 35 ročný milujúci manžel a otec, ktorý má okrem prírody, zvierat a práci s drevom záľubu aj v športe.

Meno a priezvisko Patrik Bariny

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt