Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Život človeka je tvorený množstvom momentov, situácií a stretnutí, ktoré sa dotýkajú zmyslu nášho života. Tie v nás zanechávajú kúsky obrazov a z nich sa vytvára jeden veľký obraz - NÁŠ ŽIVOT.

Saleziánska amatérska divadelná skupina NÁDENNÍK prichádza s novým projektom. Divadelné predstavenie V Betánii umožní divákovi vstúpiť do príbehu rodiny, ktorá prechádza skúškou. Príbehu ženy, brata, sestry, Márie, alebo Magdalény.

Možno ani nie je podstatné kto v príbehu vystupuje, ale akým spôsobom sa nás tento príbeh dotýka.

Divadelné predstavenie je postavené na SLOVE a pomocou hry svetla, hudby a tanca je dotvorené tak, aby sa v príbehu mohol nájsť každý divák. Inšpirácia vychádza z biblického príbehu Márie Magdalény, prerozprávaného z knihy od Márie Valtorty Evanjelium ako mi bolo odhalené.

Na realizácii tohto projektu sa podieľajú najmä mladí ľudia, ktorí týmto spôsobom chcú hovoriť o dobre, kráse a zmysle nášho života. Príprave, bez nároku na odmenu sa aktívne venujú už niekoľko mesiacov. Realizácia pozostáva z niekoľkých častí:

  • Stvárnenie príbehu a prezentácia - Scenár upravujú samotní herci a tanečníci, do deja je vtiahnutý aj samotný divák.
  • Motivácia diváka - Zamyslieť sa nad hodnotami, s ktorými sa denne konfrontujeme.
  • Materiálno - technické zabezpečenie - Vlastná výroba kulís, prenajatie a inštalácia svetiel, zakúpenie konštrukcie, zakúpenie projektoru a svetiel na obrazové i svetelné efekty a ďalšieho technického zariadenia. Výroba krátkych filmov potrebných k predstaveniu.
  • Propagácia a oslovenie divákov - Diváci v prerozprávanom príbehu môžu objaviť aj svoj vlastný príbeh.

Na projekte spolupracuje viac ako 20 mladých ľudí zo saleziánskeho strediska na 3 hôrkach. Títo v zapožičaných priestoroch nacvičujú divadlo, vyrábajú kulisy a pracujú na osvetľovacej technike.

Hlavne vďaka nim sa tento projekt môže svojpomocne realizovať.

Zapožičané priestory si títo mladí ľudia prerobili na jednoduchý "divadelný priestor".

Tento projekt - divadelné predstavenie V Betánii - nadväzuje na už zrealizovaný projekt – Nádenník, ktorý táto amatérska divadelná skupina zrealizovala v októbri 2016.Toto predstavenie darovali mladí ľudia mestu Košice za symbolické vstupné. Divadelné predstavenie prinieslo pozitívne ohlasy a preto ho amatérsky divadelníci reprízovali niekoľkokrát.

Prečo Vás žiadame o podporu?


Projekt divadelné predstavenie „V Betánii" chceme ponúknuť ľuďom na Slovensku v rôznych mestách. Po skúsenosti spred dvoch rokov si myslíme že vieme divákovi ponúknuť predstavenie – príbeh, ktorý ho obohatí nielen svojím vizuálnym prevedením, ale aj svojím hlbokým obsahom.

Vzhľadom k špecifickým potrebám (pódium, svetlá, programovanie hudby a svetiel) potrebujeme projektor a vlastnú hliníkovú konštrukciu s ktorou môžeme kdekoľvek, kde nás príjmu alebo pozvú vycestovať.

Na nácvik, generálku, inštaláciu kulís, zakúpenie kovovej konštrukcie, prenájom sál, cestu a ubytovanie potrebujeme nemalú čiastku – viac ako 5 600 EUR.

Touto cestou by smechceli pokryť aspoň polovicu našich nákladov.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia62

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Maria Smoleňová

Maria Smoleňová

Som aktívna mama 5 tich detí, plná nápadov a tvorivosti. Popri svojej rodine a práci sa už veľa rokov venujem aktívnej práci s mladými ľuďmi. Študovala som na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity umenie a výtvarnú výchovu, čo ma posunulo venovať sa aj v profesionálnom živote tejto oblasti. Pracujem ako fotografka a poslednú dobu aj maľujem. Divadlo otvorilo nový priestor pre moju tvorivosť a myšlienkový svet. Napĺňa ma hlavne pocit, že môžem ďalej mladým odovzdávať posolstvo krásy, umenia a schopnosti naplňiť svoj životný príbeh službou pre druhých.

Marek Prevužňák

Marek Prevužňák

Som pracujúci chalan plný energie. Môžem s istotou povedať, že moja práca mi je zároveň aj koníčkom. Milujem tanec, rád športujem a kedže mám odoperovanú hanbu tak som často zapájaný do rôzných projektov, kde sám seba prekvapujem a zisťujem, čoho som schopný keď mám okolo seba priateľov ktorí vedia povzbudiť a potiahnuť.

Sabolova Michaela

Sabolova Michaela

Som tanečníčka. Rada sa zapájam do projektov, v ktorých je tanec jedným z nástrojom pre vyjadrenie krásy, dobra a prostriedkom na poznanie, podporu medziľudských vzťahov, či vnútorné uzdravenie. Absolvovala som bakalárske štúdium na Pedagogickej fakulte Katolickej univerzity na Katedre liečebná pedaogika. Venujem sa tanečným aktivitám, ktoré zastrešuje iniciatíva PST-Priestor Súčasného Tanca o.z..

Názov organizácie FS KALVARČAN
Miesto realizácie projektu Valaliky

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt