Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Aktualizované 29.11.2018

Projekt sme sa rozhodli zrealizovať, lebo nám záleží na zachovaní našich kultúrnych hodnôt. Vďaka projektu chceme rozvíjať a podporovať tradičnú gastronómiu a remeselníctvo. V projekte sa zameriavame na pečenie tradičného chleba a lepníkov, ktoré po Slovensku vypekáme už piaty rok. Na to, aby sme to mohli robiť aj naďalej, potrebujeme Vašu pomoc.

Rekonštrukcia starých tradičných kamenných pecí

Kamenné pece boli kedysi súčasťou domácnosti takmer v každom dome. Ľudia v nich piekli chlieb, ktorý bol považovaný za najvzácnejší pokrm. Piekol sa raz týždenne v sobotu, aby bol v nedeľu čerstvý. Naraz sa upieklo okolo 5-6 chlebov a tie museli v domácnosti vydržať po celý týždeň. Túto tradíciu chceme naďalej zachovávať a prezentovať ľudom. Prvý krok, ktorý sme urobili bol, že sme pec zostrojili na kolesá a takto s pecou môžeme chodiť na rôzne podujatia, jarmoky a pod. To isté chceme urobiť s ďalšími pecami a takto rozšíriť možnosti.

Pomocou takto upravených kamenných pecí chceme v budúcnosti zorganizovať aj podujatia zamerané na pečenie chleba a chlebovín, za účasti slovenských a zahraničných tímov.

Lepník

 • Jednoduchý pokrm starých materí, zhotovený podľa 300-ročnej receptúry. Jedná sa o typické slovanské jedlo. Pečie sa pri teplote 500-600°C.
 • Piekol sa pred chlebom, aby gazdiná zistila, či je pec správne rozohriata.
 • Môže sa piecť s tvarohovo-zemiakovou náplňou.
 • Po upečení sa potiera maslom, cesnakovou pastou, alebo lekvárom. Pripraviť sa môže plnený praženou kapustou a škvarkami.
 • Na Slovensku sa nazýva aj osúch, posúch, podplamenník.

O peciach

 • Pec sa stavala hlavne zo štiepaného tufopiesku. Majster musel vysekať kvádre na pec do kameňa. Spodný kameň vážil aj 200kg.
 • Opracovaný kameň sa nasucho skladal do pôvodného tvaru pece.
 • Pec má 1 200 kilo a správne ju rozkúriť bolo náročné. Pec sa stavala niekoľko dní.
 • Všetok materiál bol lokálny, kameň, hlina, pleva...Keď bola pec hotová, pár dní sa nechala vyschnúť a potom sa v nej zakúrilo. Kúrilo sa pomaličky, aby nepopraskala.


OZ Cesta Hrušovských obyčají

Označenie regionálny produkt Hont sme dostali v roku 2014.Teraz sa chceme zaradiť medzi tradičné slovenské pokrmy s chráneným zemepisným označením. Žiadosť budú posudzovať v Bruseli.


K projektu sa vyjadrila odborníčka, ktorá na projekt dohliada a spolupracuje:

"Rekonštrukciou starých tradičných kamenných pecí sa vyzdvihne nielen zručnosť starých majstrov, odovzdanie ich zručnosti novej generácii, ale aj spôsob prípravy a výroby chleba tradičným spôsobom. Je potešujúce a prospešné, že "mobilné" pece bude môcť vidieť široký okruh ľudí a budú slúžiť i ako vzdelávacie zariadenie pre nasledovníkov v pekárenských zručnostiach."

MVDr. Olga Luptáková PhD., prezidentka OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska


Veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok, iba spoločne sa nám podarí tento projekt realizovať.
StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Ďakujem

Update #1, 06.12.2018

Vážení podporovatelia a priaznivci projektu cesta chleba.

V kampani cesta chleba sa vyzbieralo 728,00eur, ta ktoré sme Vám veľmi vďacní, ale z tejto čiastky nie je možné uskutočniť festival tak, ako sme ho plánovali. Preto sa obraciame na Vás s prosbou a s Vašim súhlasom by sme chceli použiť tieto prostriedky na obnovu a rekonštrukciu pojazdných kamenných pecí, ktorými chceme zachovať naše tradície a prezentovať sa nimi na róznych kultúrno- spoločenských podujatiach. Keď sa Vám naš projekt páči a budete chciet nám ponechať zaslanú čiastku, budeme Vám veĺmi vďační, ale ak sa Vám projekt nepáči, zaslanú finančnú čiastku Vám vrátime.

Podporovatelia33

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ján Fašang

Ján Fašang

Názov organizácie Cesta hrušovských obyčají
Miesto realizácie projektu Hrušov

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt