Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Prečo vzniká kniha Očistec?

Mohlo sa nám zdať, že demokratické zmeny v našich postkomunistických strán sú nezvratné. Ako však píše politológ Ivan Krastev, ukázalo sa, že toto veľké očakávanie je nesprávne. Stredná Európa sa ponára do temnoty. Maďarská a poľská vláda už vedú svoje krajiny predpeklím, na západ od našich hraníc sa činí Andrej Babiš. Nie v prospech demokracie, skôr to z diaľky pripomína miesta, o ktorých písal veľký Dante: „Dole je dol, kde v šere plnom ticha / nie pre muky a útrapy sa kvíli, / no iba pre tmu bez konca sa vzdychá".

Mohlo sa nám zdať, ešte pred pár mesiacmi, že Slovensko kvária iba „tradičné" problémy a sme najlepším kandidátom na zotrvanie v spoločnej Európe, no obraz našej krajiny sa zmenil v priebehu jedného rána. Námestia sa síce zaplnili, ale nepoučiteľní politici naďalej pokračovali vo svojich hrách. Chceli sme vedieť, či naša krajina ešte má nádej. Na uzdravenie, na spravodlivosť, na čokoľvek.

Čo keby sme dostali šancu všetko ešte raz premyslieť? V našich úvahách sme sa skúsili vrátiť až k siedmim smrteľným hriechom, ktoré tvoria jeden zo základných kameňov európskej morálky. Môžeme polemizovať o ich aktuálnosti a správnosti, o ich nadkonfesnej platnosti. Bez ohľadu na záver, a napriek tomu, že sa nám to môže a nemusí páčiť, stále platí, že kapitálne hriechy sú hlboko zakorenené v kolektívnom vedomí starého kontinentu.

Rozhodli sme sa preto osloviť sedem autorov a autoriek, aby hlavné hriechy slobodne premysleli v kontexte dnešných dní a nastavili zrkadlo ich tradícii. Potrebujeme ich? Nie sú povrchné? Berie ich ešte niekto vážne?Autorský kolektív knihy Očistec a ich témy:

Autorov a autorky knihy Očistec spája potreba slobodne reflektovať dnešné Slovensko a svet okolo nás, ale aj odvaha pýtať sa tie správne otázky. Ako editori sme oslovili rozmanitú skupinu autorov a autoriek bez ohľadu na ich vierovyznanie. Texty tak prinášajú aktuálne pohľady na vnímanie hriechov a očistca, ale aj pochybnosti a osobné spovede.

spisovateľka Jana Juráňová a jej pýcha

novinárka Saša Uhlová a jej lakomstvo

spisovateľka Veronika Šikulová a jej závisť

➍ kurátor a básník Boris Ondreička a jeho hnev

kulturológ Juraj Malíček a jeho smilstvo

scenáristka Zuzana Gindl-Tatárová a jej obžerstvo

estetik a filozof Peter Michalovič a jeho lenivosť

kazateľ Daniel Pastirčák ako autor doslovu


Editormi projektu sú Rado Sloboda a Slavo Sochor, dizajn a sadzbu realizuje Elena Čániová, jazykové korektúry má na starosti Zuzana Bariaková. Knihu uvedie vydavateľstvo Literárna bašta v marci 2019.

Ak podporíte jej vznik, dostanete ju medzi prvými a zároveň môžete získať aj ďalšie knihy z nášho vydavateľstva, ktoré vyšli v roku 2018 alebo ich ešte len pripravujeme. Okrem iných aj zbierku poľského básnika Szczepana Kopyta Čítanka pre pracujúce triedy, novú knihu Jána Púčeka Med pamäti alebo prvý slovenský preklad prozaického debutu Michela Houellebecqa Rozšírenie bojového poľa, ktorý vyjde o rok na jeseň. Všetky odmeny za podporu Očistca nájdete v pravom stĺpci.Ďakujeme vám!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia46

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Slavo Sochor

Slavo Sochor

V projekte Literárna bašta sa snaží kultivovať literárny život v Banskej Bystrici a stará sa o vydavateľskú činnosť. Spoluzakladal projekt Kino v bazéne, bystrické kníhkupectvo Artforum. Študuje filmovú scenáristiku na FTF VŠMU v Bratislave a vyvíja nový filmový festival v Dudinciach.

Rado Sloboda

Rado Sloboda

Od narodenia žije, pracuje, číta knihy, moderuje diskusie a pije kávu v Banskej Bystrici. Spolupracoval na záchrane banskobystrického Amfiteátra a je spoluzakladateľ antifašistickej platformy Nie v našom meste a kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici. Dobrovoľníkom je v projekte Literárna Bašta. Okrem toho vytrvalo spolupracuje s Centrom komunitného organizovania a kultúrnym centrom Záhrada. Od 1.10.2018 je riaditeľom Amnesty International Slovensko a preto je trochu viac aj v Bratislave.

Názov organizácie Laputa, o.z.
Miesto realizácie projektu Banská Bystrica
Web www.literarnabasta.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt