Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

PREČO

Na Levčíka sa nesmie zabudnúť je tretím ročníkom pietnej akcie za Michala Levčíka (1950 – 1969), ktorý sa 11. 4. 1969 krátko pred šiestou hodinou upálil na Námestí osloboditeľov v Košiciach.

Stal sa tak spolu s Janom Palachom, Janom Zajícom, Josefom Hlavatým, Evženom Plockom, Miroslavom Malinkom a Janom Berešom jednou zo živých pochodní, ktoré sa na území Československa upálili na protest proti okupácií vojskami Varšavskej zmluvy. Stal sa tiež jedným z dvadsiatich deviatich osôb, ktoré sa pokúsili o samoupálenie a najvýznamnejšou slovenskou pochodňou.

Našim cieľom je pripomenutie si tohto košického Palacha ako zabudnutého hrdinu československých dejín.

Človeka, ktorý obetoval to najcennejšie v boji za slobodu.

Túto spomienku považujeme za zásadnú. Hlavne v dobe, keď sú mnohí zo slovenskej verejnosti zavádzaní nostalgiou po fašizme a komunizme. Nemôžeme si dovoliť zabúdať na našich demokratických hrdinov, nie teraz keď sa za slobodu opäť umiera.

SPOMIENKA

Pietna akcia má, tak ako aj po minulé roky, tri časti:

1. Podujatie začína pietnym aktom na Námestí osloboditeľov, kde sa skutok stal.

2. Po položení kvetov prejdeme hlavnou ulicou až ku Kinu Úsmev. Vzdáme tu úctu pri pomníkoch, Jána a Martiny, Róberta Remiáša a obetí okupácie vojskami Varšavskej zmluvy

3. Hlavná časť akcie prebehne v podzemí Kina Úsmev, kde program začína premietaním filmu Tibora Iča obeť a Obeta.

Pokračuje diskusiou o živých pochodniach a dôležitosti pomníkov s popredným českým historikom Petrom Blažkom a výtvarníkom Petrom Kalmusom, ktorú moderuje spisovateľ Tomáš Straka.

Akcia sa končí vystúpením pražského Cross Attic. Československý ansámbel básnikov a hercov predvedie svoju a angažovanú hru Slam otřesu, postavenú na filozofii hovorcu Charty 77 Jana Patočku.

KTO SME

Akcia Na Levčíka sa nesie zabudnúť je tradične košicko-pražská. Organizujú ju dve generácie aktivistov, tá staršia sú priami účastníci nežnej revolúcie a košického OF a VPN pod občianskymi združeniami November 1989 a Res Cassovia. Mladšia časť sú košickí a pražskí aktivisti a angažovaní umelci zastrešení pod Cross Attic a OZ Slam Poetry SK.

NA ČO PRISPEJETE

Peniaze, ktoré na pietnu akciu potrebujeme pokryjú náklady na propagáciu, cestovné, ubytovanie a symbolické honoráre umelcov a odborníkov, ktorí na akciu prídu z Čiech.
Našou víziou je robiť túto pietnu akciu každý rok. A snáď s občianskou podporou, práve od Vás, osadiť Levčíkovy v Košiciach i pomník.

VEĽMI VÁM ĎAKUJEME

Ak vás téma pochodní zaujala, vrelo odporúčame stránku: http://www.janpalach.cz/

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia16

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tomáš Straka

Tomáš Straka

Spolu s tímom aktivistov a umelcov z Ćeska a Slovenska sa pokúšam občianskou aktivitou a umením zmeniť tvár nie len našej krajiny ale Višegradského priestoru ako takého.

Názov organizácie OZ SLam Poetry SK
Miesto realizácie projektu Košice
Telefónne číslo 0421 905 26 45 19
Web https://www.facebook.com/slampoetry.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt