Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Žiaľ, táto kampaň nebola úspešná. Príspevky boli vrátené darcom.

Tím StartLab.sk

Streetball ľuďom je projekt organizovaný pod záštitou mesta Brezna a je zameraný na podporu fyzickej aktivity športovej i nešportovej verejnosti regiónu i krajiny ako takej. Ide nám o spopularizovanie pouličného basketbalu, ktorý je na tento cieľ ideálnym športom pre všetkých, ktorí chcú byť fyzicky aktívni a urobiť niečo pre svoje zdravie. Jedná sa o nenáročný, nenákladný šport, ktorý nepotrebuje športové haly, či veľké športoviská. Stačí lopta, jeden kôš a samozrejme chuť. K tomu sa pridružila myšlienka, že týmto športom - touto akciou môžeme pomôcť takým ľuďom, ktorí si s nami túto hru zahrať nemôžu. Nemôžu si vychutnať radosť z hry ani dobrý pocit z víťazstva. Preto sme sa rozhodli každý ročník akcie venovať jednému zdravotne postihnutému spoluobčanovi, ktorému bude v závere turnaja odovzdaný finančný príspevok, ktorý sa nám podarí akciou získať.


POSLANIE: Našim poslaním je byť pomocnou rukou pre ľudí so zdravotným postihnutím okresu Brezno a zdravým ľuďom celého Slovenska v podpore ich zdravia športovaním.

VÍZIA: Našou víziou je vyrásť v najväčšiu športovo charitatívnu akciu okresu Brezno a tým v čo najväčšej miere finančne podporiť čo najväčší počet našich obyvateľov.


1. ročník Streetballu ľuďom je venovaný Mirkovi Pocklanovi zo Štiavničky

Dnes 17,5 ročný Mirko zo Štiavničky, sa narodil v Brezne s detskou mozgovou obrnou, s vrodenou srdcovou chybou a hypospádiou. Neskôr mu pribudli ďalšie diagnózy ako hypoglykémia či epilepsia a podstúpil viacero operačných zákrokov. Má narušenú hrubú aj jemnú motoriku, nedokáže chodiť ani rozprávať. Mirko je plienkovaný a je pripútaný k invalidnému vozíku. Starostlivosť o Mirka je nákladná, náročná a príspevok, ktorý jeho matka poberá je nepostačujúci na pokrytie všetkých nevyhnutne potrebných výdavkov spojených so starostlivosťou o Mirka. Najmä nákup hygienických a zdravotníckych pomôcok, či cestovné potrebné k návštevám lekárov - špecialistov v Banskej Bystrici, sú výdavky, ktoré nadmerne zaťažujú rozpočet Mirkovej rodiny.StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia5

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Mgr. Miroslav Koralka

Mgr. Miroslav Koralka

Som nadšenec pouličného basketbalu a člen breznianskej komunity, ktorá sa okolo basketbalu pohybuje. Snažíme sa tento náš šport propagovať, zlepšovať sa v ňom, učíme ho hrať deti a samozrejme organizujeme turnaje. Týmto projektom chceme urobiť niečo navyše, "niečo vrátiť späť vesmíru" za to, že my máme to šťastie a môžeme sa preháňať po ihriskách s loptou a pomôcť tým, ktorí toto šťastie nemajú.

Meno a priezvisko Mgr. Miroslav Koralka
Telefónne číslo 0908274566

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt