Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Bronzový model Bratislavy

Inšpirovali sme sa existujúcim sadrovým modelom mesta v zbierke Múzea mesta Bratislavy, ktorý znázorňuje ako mesto vyzeralo v 18. stor. Model odliaty do bronzu bude dokončený začiatkom turistickej sezóny a osadený na atraktívnom mieste v Starom Meste, kde prejde množstvo turistov, ale aj Bratislavčanov.Naše deti budú takto vychovávané k pozitívnemu vzťahu k mestu a jeho histórii.

Pripojte sa k našej snahe urobiť niečo pre mesto a prispejte na bronzový model mesta, na ktorom pracuje Rotary Club Bratislava Danube a Skrášlime Slovensko, o.z.StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia27

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Robert Vrlák

Robert Vrlák

Zakladateľ spoločnosti Duomedia, ktorá okrem iného pracuje v oblasti promo pre potreby turizmu na Slovensku.

Na projekte bronzového modelu mesta Bratislavy spolupracuje pri tvorbe promo a video materiálov pre potreby dofinancovania projektu.

Maroš Mačuha

Maroš Mačuha

Historik a kultúrny manažér, poslanec Mestskej časti Ružinov.
Dlhoročný bratislavský občiansky aktivista, angažujúci sa v projektoch na zveľaďovanie životného prostredia, dobrovoľníctva, ochrany pamiatok a posilňovania kultúrneho a historického povedomia.
Odborný garant a koordinátor prác na projekte modelu barokovej Bratislavy.
Iniciátor založenia a predseda o.z. Skrášlime Slovensko.

Martin Sloboda

Martin Sloboda

Iniciátor myšlienky modelu, koordinátor prác na projekte, fundraiser projektu.

Autor sprievodcov a obrazových kníh, vydavateľ, majiteľ cestovnej agentúry, sprievodca, fotograf a organizátor eventov.

Pochádza zo starej prešporskej rodiny a vzťah k mestu a jeho histórii mu bol od útleho veku vštepovaný starými rodičmi a rodičmi.

Je členom Rotary Clubu Bratislava Danube, ktorý podporuje komunitu a dobročinnosť a členom Skrášlime Slovensko, o.z.

Názov organizácie Skrášlime Slovensko, o.z.
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Laurinská 3, 81101 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo +421-907 368 024
Web www.skraslime.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt