Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

  • Ako funguje redakcia vo veľkých mienkotvorných denníkoch?
  • Ako si novinári vyberajú témy?
  • Ako si overujú informácie?
  • Ako hľadajú zdroje?
  • Čo je úloha editora?
  • Majú mať médiá vlastný názor alebo politickú preferenciu?
  • Čo pre novinárov znamená objektivita?
  • Zasahujú do práce novinárov majitelia alebo šéfredaktor?
  • Ako vyzerá deň investigatívneho novinára?

Zaujímajú vás odpovede na tieto otázky? Oslovíme troch známych dlhoročných novinárov z troch rôznych veľkých redakcií a urobíme s nimi hĺbkové rozhovory o novinárskej práci. Z týchto rozhovorov potom vytvoríme približne dvojhodinový online kurz o fungovaní mienkotvorných médií.

K tomuto kurzu sa bude môcť dostať ktokoľvek a úplne zadarmo. Chceme, aby si ho pozrelo tisíce ľudí. Kurz budeme cieliť aj na ľudí, ktorí čítajú tzv. alternatívne média a neveria tradičným médiám. Veríme, že dôvod tejto nedôvery pramení aj z toho, že nerozumejú fungovaniu tradičných médií. Chceme im ukázať priepastný rozdiel v profesionalite serióznych a alternatívnych médií. Ak sú média strážcami demokracie, tak alternatívne média sú jej ohrozením. Podporou tohto kurzu prispejete k zvyšovaniu dôvery k serióznym mienkotvorným médiám.

Kurz zverejníme na portáli Kurzona. Ide o platformu pre online kurzy, v ktorých učia lídri svojich profesií. Kurzy robíme vo svojom voľnom čase, s nízkym rozpočtom, ale snažíme sa, aby boli na profesionálnej úrovni. Pozrite si trailery k dvom starším kurzom:
Suma, ktorú vyzbierame pokryje len náklady na videoprodukciu. Post-produkciu, ktorá je časovo najnáročnejší proces, urobíme na dobrovoľníckej báze. Taktiež vklad samotných novinárov bude bez nároku na honorár. Kurz nebude nikdy spoplatnený a každý sa do neho jednoduchým spôsobom kedykoľvek dostane. Bude to náš príspevok v boji proti konšpiračným médiám a môže byť aj váš.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia4

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Vančo

Martin Vančo

Založil som projekt Kurzona s cieľom vytvoriť z neho platformu cenovo dostupných online kurzov. Kurzy, ktoré ukážu myslenie úspešných lídrov svojich profesií a ktoré budú inšpirovať ľudí v sebarozvíjaní sa. Okrem toho chcem ponúkať aj kurzy zadarmo, ktoré budú reagovať na aktuálne spoločenské témy. Vzdelanosť je najlepší nástroj v boji za lepšiu spoločnosť. Projektu sa venujem vo svojom voľnom čase, živí ma marketing.

Meno a priezvisko Martin Vančo
Web https://kurzona.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt