Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Sme čerství absolventi VŠMU a JAMU a spoločne pripravujeme autorskú inscenáciu negatív_eGOtrip v spolupráci GAFFA o.z. Premiéra sa bude konať 30.8. v priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave.Na projekte participujú absolventi bábkarskej tvorby Lukáš Jurko, Juliána Hamranová, Mária Ševčíková, Matej Valašík, ďalej lighting designer Michal HOR Horáček a čerstvý absolvent JAMU režisér Martin Hodoň.Pragmaticky: My ako čerství absolventi hľadáme priestor pre sebavyjadrenie. Podporením nášho projektu pomôžete nezávislému divadlu na Slovensku a slobodnému umeniu. V súčasnosti sa potýkame s problémom financovania nezávislého umenia a s absenciou platformy, ktorá by ho dokázala zastrešiť. Potrebujeme elektriku, kostýmy a z niečoho žiť. Čas investovaný do skúšania je pre nás čas bez príjmu, ale je to čas osobného a umeleckého výdaju. Čiže vašu finančnú podporu využijeme na pokrytie primárnych nákladov ako sú energie, scéna a kostýmy, propagácia, reprízy a zabezpečenie ďalších zložiek, bez ktorých divadlo nevie a nedokáže fungovať.Menej pragmaticky: Autorská inscenácia negatív_eGOtrip bude performatívnou analýzou a súčasne divadelnou esejou, ktorá mapuje tému násilia. Prostredníctvom kolektívnej autorskej tvorby pôjde o analýzu medziľudského vzťahu, pričom sa autori zamerajú na materializáciu zla.(Autorské) predstavenie seba.

Redukcia sveta na ja.

Sled obrazov vypovedá o stave súčasného sveta.

Bez očakávania odhaliť východiska zániku.

Bezbrehá verbálna sebadeštrukcia.

Telesná kompozícia v plienkach.

Priestorové súradnice_divák_divák_performer_divák_performer_perpetum mobile.

Kompromituješ ma!

Eliminácia ty.

Negácia existencie.

Pripravovaný projekt je rozbehnutý, tak prispej na jeho vznik! Sevas!


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia46

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Mária  Ševčíková

Mária Ševčíková

Martin Hodoň
Lukáš Jurko
Juliána Hamranová
Mária Ševčíková
Matej Valašik

Názov organizácie GAFFA
Miesto realizácie projektu Balharská 87, 82104 Bratislava

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt