Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Plynutie. Pohyb. Slnko. Jedlo. Prednášky. Vedomosti. Tvorivé dielne. Hudba. Tanec…

Drahí priatelia, študenti, podporovatelia a vlastne všetci, ktorí máte chuť okúsiť čosi iné!

Pozývame Vás na IV.ročník FESTIVALu POZNANIA Univerzity vedomého života!

Spájame príjemné s užitočným, kultúru s poznaním, radosť s hravosťou. Napĺňame zámer Univerzity vedomého života a vytvárame miesto pre slobodný prejav a spoluprácu. Festival Poznania je miesto, kde si môžete oddýchnuť v prírode a popritom nasať vedomosti a zručnosti z oblasti vedomého prístupu k životu, pohybu, vzťahov, zdravej výživy, liečiteľstva, vzdelávania dospelých a detí. Týmto oblastiam sa venuje i samotná výučba UVŽ. Univerzita ponúka ucelenú skladbu vzdelania, ktorá má názov „Rozpoznanie skutočnosti". Ide o celistvý usporiadaný spôsob vyučovania, ktorého cieľom je odovzdať žiakom prakticky uplatniteľné vedomosti v dennom živote. Na festivale budete môcť zažiť viacerých učiteľov, ktorí sa Vám prostredníctvom prednášok a tvorivých dielní predstavia a predstavia Vám tak aj UVŽ.Festival Poznania je priestor, kde môžete stretnúť zaujímavých ľudí, vypočuť si prednášky na rôzne témy, či zúčastniť sa na tvorivej dielni. Bohatý program ponúka možnosť nasýtiť túžbu po poznaní a vedomostiach, či túžbu po pohybe a hravosti. Do tanca zahrá a zaspieva Janko Svetlan Majerčík. Nasýtia sa teda aj tí, ktorí majú radi tanec, hudbu a spev. No a v neposlednej rade aj tí, ktorí si radi pochutia na zdravých dobrotách. Budete môcť podporiť šikovných slovenských remeselníkov a výrobcov. Jednoducho, pestrosť programu Vám ponúkne dostatok priestoru na zážitky, aktívny či pasívny relax.
Prečo potrebujeme podporu?

Sme nezisková organizácia a finančné dary nám pomáhajú v realizácii našich aktivít a projektov, ktorým je aj Festival Poznania. Festival organizujeme už štvrtý tok a chceme pre návštevníkov vytvoriť harmonickú a príťažlivú atmosféru, ku ktorej prispieva bohatý program. Práve na jeho uskutočnenie potrebujeme Vašu pomoc. Odmeny pre učiteľov, umelcov, remeselníkov a dobrovoľníkov, prenájom priestorov, to všetko uhradíme z Vašich darov.

Ďakujeme!
Každý dar má pre nás hodnotu, je vzácny a je pre osoh všetkých okolo nás!

Atmosféra z ostatného Festivalu Poznania:
StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

Video z Festivalu Poznania UVŽ 2019

Update #3, 07.09.2019

Jeseň sa nám už hlási, zdieľam s Vami priatelia a podporovatelia video spomienku na letné chvíle pohody, tvorivosti a radosti z Festivalu Poznania. Ten sa mohol uskutočniť i vďaka Vašej podpore :)

Ďakujeme! Každý dar má pre nás hodnotu, je vzácny a je pre osoh všetkých okolo nás!


Poďakovanie!

Update #2, 22.07.2019

Drahí priatelia, podporovatelia,

projekt Festival Poznania 2019 na StartLabe sa stal vďaka Vašim darom a zdieľaniu úspešným. Tešíme sa, že sa spolupráca a podpora prejavuje aj v takejto podobe :)

Uvidíme sa na festivale už tento víkend!

Vďaka Vám všetkým!

Každý dar má pre nás hodnotu, je vzácny a je pre osoh všetkých okolo nás!

Poďakovanie!

Update #1, 22.07.2019

Drahí priatelia, podporovatelia,

projekt Festival Poznania sa stal vďaka Vašim darom úspešným. Touto cestou Vám teda v mene UVŽ posielam písomné poďakovanie. Tešíme sa, že sa spolupráca a podpora prejavuje aj v takejto podobe :)

Tí, ktorí si za svoj dar zvolili poďakovanie vo forme vstupenky na festival, si ju budú môcť vybrať priamo pri vstupe.

Tých, ktorí si za svoj dar zvolili poďakovanie vo forme tašky/šatky, či zápisníka, budeme v najbližších dňoch kontaktovať. Dohodneme si tak spôsob doručenia.

Tým, ktorí si zvolili za svoj dar poďakovanie - Chcem podporiť!, ďakujeme! Verím, že sa uvidíme na festivale, ktorí si patrične užijete.

Vďaka Vám teda všetkým!

Každý dar má pre nás hodnotu, je vzácny a je pre osoh všetkých okolo nás!

S úctou

Natali Rajecká

Podporovatelia19

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Natália Rajecká

Natália Rajecká

Univerzita vedomého života, n. o. je nezisková organizácia poskytujúca služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb.

Základným pilierom vyučovania, na ktorom stojí spôsob podania akéhokoľvek odborného predmetu, ktorý univerzitný učiteľ predstavuje, je náuka „Rozpoznania skutočnosti“. Zostavovateľ náuky je zároveň jeden z dvoch spoluzakladateľov univerzity, ktorá vznikla spojením schopnosti pevne uchopiť vedenie s láskavou predstavou vzoru života, do ktorého náuka smeruje.

Názov organizácie Univerzita vedomého života, n.o.
Miesto realizácie projektu Trenčín
Web https://vedomaskola.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt