Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Vážení,

predstavujem Vám román TotalSick (alebo Zrod, 197 898 slov, 550 normostrán), ktorý v prípade úspešnej kampane vyjde vo vydavateľstve Marenčin PT (www.marencin.sk). Obal knihy vytvorí Michal Korman, jazykovú korektorku vyberie vydavateľstvo.

Pamätám si, ako si prečítal TotalSick (Zrod) môj otec, a povedal, že má o mňa strach.


Keď som písal, mal som pocit, že píšem niečo veľké. Ale koľko ľudí má/malo takýto pocit? Čas však posúdil a stále, samozrejme, súdi. V náhľade môžete posúdiť aj Vy: http://milankalis.sk/diela/total-sick.pdf.

Z hľadiska sudcu - vlastného času - považujem TotalSick (Zrod) za svoje majstrovské dielo. Je to irónia, keďže v roku 2004 som ho založil do šuplíka s tým, že je nečitateľné... Prepracoval som ho až v rokoch 2009 - 2012.

Po prvý raz a zrejme aj posledný raz som sa podujal zhodnotiť spoločnosť bez príkras, nahú, zneuctenú, nielen človekom, ale aj všetkými procesmi, ktoré ju tvoria nad človekom.

Odmietam však tvrdenie, že ide o nihilistické dielo. Je to také dielo, akí sme my sami.

Ak Boh je, tak je, ak nie je, tak nie je. Možno v diele má čitateľ naozaj na výber, ale ako to je v skutočnom živote? A s týmto som naozaj písal.

Je to nepokojné, rozhárané, takmer nečitateľné – a napriek tomu som sa TotalSickom dotkol filozofickej nesmrteľnosti. Je však potrebné napísať, že som kráčal pri písaní viac cez emócie ako cez vôľu. A cez tenké lano ako povrazolezec. Preto považujem TotalSick za emočne-ontologické dielo (a nie naopak!).

Dnes, o šestnásť rokov starší, priznávam, že už by som nemal takú odvahu, napísať niečo také ,,od podlahy". Keďže dnes viem určite viac. Lenže TotalSick (Zrod) zostáva autentickou výpoveďou zamýšľajúceho sa dvadsaťštyriročného človeka, ktorý neuhol. Bohužiaľ, dnes filozoficky uhýbajú už aj osemnásťroční... Pred otázkou ,,kto som" a ,,odkiaľ som prišiel" dávajú prednosť pudu (,,ja chcem" a ,,ja túžim po slasti ako po zacelení rany...") pred duchom na ktorýkoľvek spôsob. Česť výnimkám. Snáď je ich stále dosť.

Samozrejme, uvedomujem si, že dielo potrebuje dobrú jazykovú korektúru.

Niekto môže namietať, že sa som to nemohol myslieť vážne... Áno, nie všetko som myslel vážne, ale základná premisa diela je vážna vec.

Je to moje najlepšie dielo, nie z literárneho hľadiska, ale z filozofického náhľadu... na spoločnosť ako takú. (Opomeniem oponenciu, či sa to vlastne dá... obsiahnuť spoločnosť komplexne tak, ako som sa pokúsil. Žart-nežart).


Ďakujem každému, kto prispeje, aby toto dielo mohlo knižne vyjsť vo vydavateľstve Marenčin PT v horizonte 12 mesiacov.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Oficiálna anotácia diela

Update #1, 26.06.2019

Čo by naozaj napísal Nietzsche po Tak vravel Zarathustra, ak by sa udržal v štádiu normálnosti o jeden deň naviac? Odpoveď je: Zrod. Aj keď irónia o Nietzschem je zároveň aj iróniou o autorovi Zrodu.

Metaforická transformácia praveku na modernú spoločnosť, kde sa prelieva biológia s filozofiou, a zase naopak. Zrod sa však nevyhýba ani sociológii, etike a štruktúre myslenia, keďže v knihe sa človek dopracuje k úvodnému sebauvedomeniu v stvorení, čo so sebou prináša plusy aj mínusy na všetky možné spôsoby, teda nasleduje uvedomenie v sexe (z čoho vzniká vždy problém), uvedomenie v láske (z čoho vzniká vždy ekvivalent čistej slobody ducha), uvedomenie si smrti (hoci dá sa smrť skutočne uvedomiť?), a tak ďalej. A čuduj sa svete, úvodné sebauvedomenie sa nazýva ,,TotalSick".

Dielo autor v roku 2004 založil do šuplíka ako nečitateľné, aby sa k nemu vrátil v rokoch 2009 až 2012, a finálne ho dopracoval.

Podporovatelia9

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Milan Kališ

Milan Kališ

Milan Kališ sa narodil 22. augusta 1979 v Ilave. Vyštudoval environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Získal viacero ocenení v literárnych súťažiach. Knižne debutoval básnickou zbierkou Črepy 20. storočia (1997). Roku 2015 debutoval ako prozaik titulom Rozdrásané duše (vyd. Marenčin PT), v angličtine mu vyšla v tom istom roku kniha The Stars We Wrecked (vyd. DonnaInk Publications, USA), roku 2017 vydal prozaické dielo Kúpil som si bordel (vyd. Marenčin PT). V druhej polovici roka 2019 je vo vyd. Marenčin PT plánovaná kniha Odvrátená strana všetkého.

Meno a priezvisko Milan Kališ
Telefónne číslo +421 911 091 911
Web milankalis.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt