Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Festival Tehláreň vznikol z potreby vytvoriť novú sieť medzi profesionálnymi aj neprofesionálnymi umelcami, študentmi umeleckých škôl a verejnosťou, aktívne sa tým podieľať v kultúrnej sfére Liptova. V rámci festivalu umožňujeme viacerým generáciám umelcov z rôznych sfér prezentovať svoju tvorbu, stretnúť sa a vzájomne sa spoznať, viesť dialóg a budovať súdržnejšiu komunitu.

Tento rok sa Tehláreň uskutoční 20. - 21. septembra.


Ako sme začali

V roku 2018 sa konal nultý ročník jednodňového festivalu, ktorý usporiadali na vlastnú päsť dve študentky z Fakulty umění Ostravskej univerzity. Frustrácia z kultúrnej stagnácie v ich rodnom meste Liptovský Mikuláš a z pociťovaného odcudzenia medzi jednotlivými generáciami z umeleckého prostredia, boli základné kamene, z ktorých ich myšlienka prerástla do ambicióznejšieho projektu. Prípravy zorganizovať festival trvali približne 4 mesiace, pričom viac ako polovicu času zabralo upratanie zdevastovaného objektu o rozlohe 9000m/2.Nultý ročník festivalu sa konal 22. septembra 2018 v chátrajúcich industriálnych priestoroch bývalej tehelne v mestskej časti Ondrašová. Bol realizovaný bez akejkoľvek vonkajšej finančnej podpory, za dobrovoľnej pomoci pár nadšencov, priateľov a rodiny organizátoriek, ktoré do jeho príprav investovali vlastný čas, energiu či financie. Napriek tomu sa do otvorenej výzvy prihlásilo vyše 300 projektov, z toho sa na festivale prezentovalo okolo 50 vybraných umelcov. Festival podporili hmotnými darmi, ktoré putovali do rúk účinkujúcim, značka Fusakle, kníhkupectvá Artforum a Martinus, vydavateľstvo Slnko records. Projekt Tehláreň bol zaradený do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

(nultý ročník festivalu Tehláreň)


Ideme ďalej, pokračujeme

Aj tento rok máme motiváciu pokračovať. Na základe pozitívnej odozvy a vďaka skúsenosti z minulého roka sa do organizačného tímu pridali ďalšie pomocné ruky. Našou ambíciou je usporiadať prvý ročník umeleckého festivalu Tehláreň, ktorý by trval už nie jeden, ale dva dni. Práve preto sme sa rozhodli požiadať o podporu vás, ktorí to čítate, ktorí sa zaujímate, ktorí, veríme, že sa dokážete nadchnúť pre dobrú myšlienku.

Snažíme sa pripraviť kvalitný a bohatý program festivalu, v rámci ktorého budú prebiehať paralelne výstavy, performance, divadelné predstavenia, diskusie, premietania filmov, prednášky, autorské čítania, koncerty, workshopy a mnohé iné umelecké aktivity. Okrem programu budú k dispozícii miesta s občerstvením, jedlom a pitím.

(Tehláreň 2018 - diskusia k filmu Pezinská skládka, hostia: Lena Kušnieriková, Zuzana Čaputová a Ivana Maleš, moderátorka: Anna Brisúdová)Na čo sa nám zíde Vaša finančná pomoc?

  • preplatenie cestovných nákladov pre účinkujúcich
  • ubytovanie pre účinkujúcich


Členovia organizačného tímu ani účinkujúci festivalu si nenárokujú žiadnu finančnú odmenu. Prioritou festivalu je podporiť kreatívnych, inšpiratívnych ľudí, umelcov, obohatiť kultúru v našom meste a regióne, vytvoriť program s edukatívnym a zaujímavým obsahom pre všetkých.

Napriek tomu, že z vlastných skromných prostriedkov hradíme napríklad propagáciu festivalu, údržbu priestorov, technické zabezpečenie a, že účinkujúci festivalu nedostanú honorár, peniaze, ktoré nám darujete, by sme použili na preplatenie cestovných nákladov a zabezpečenie ubytovania pre účinkujúcich, ako symbolický prejav vďaky organizátorov za ich ochotu investovať svoj čas, svoju tvorbu a byť súčasťou Tehlárne.StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Ukončenie otvorenej výzvy

Update #1, 03.08.2019

Festival Tehláreň je hlavne festivalom súčasného umenia, teda jeho najdôležitejšia časť stojí práve na samotných umelcoch, ktorých tvorba je v rámci neho prezentovaná verejnosti. Len pred pár dňami sa skončila otvorená výzva, do ktorej mohli umelci a umelkyne zo všetkých umeleckých okruhov, prihlasovať svoje projekty. Z nich následne organizačný tým Tehlárne vyberie tie najzaujímavejšie, ktoré sa budú v rámci festivalu realizovať. Pri výbere projektov sa posudzuje ich originalita, komplexnosť, prevedenie a výpovedná hodnota, s prihliadnutým na finančné prostriedky a rozpočet festivalu. Tento rok sa nám podarilo v rámci otvorenej výzvy osloviť aj umelcov zo zahraničia, čo považujeme za naozaj veľký úspech. Medzi prihlásenými sa ocitli projekty z východnej Ázie, z Afriky, zo západnej Európy či z Ameriky.

Momentálne nás čaká viacero povinností, jednou z nich je aj uzatvorenie otvorenej výzvy, čo v praxi znamená prečítať niekoľko desiatok mailov, životopisov, portfólií a samotných projektov. Ďalšou je príprava festivalového programu, ktorý aj vďaka selekcii vybraných projektov nadobudne konkrétnejšiu podobu. Okrem toho sa musíme sústrediť na oslovovanie potenciálnych partnerov, ktorý by nám mohli sprostredkovať napríklad propagáciu a mediálnu podporu, zvukovú techniku, projektory, svetlá, či hmotné odmeny pre účinkujúcich.

August je mesiac, v ktorom začínajú prípravy najviac vrieť. Je to čas plný intenzívnej práce, ktorú mnohí z nás musia zvládať popri reálnych zamestnaniach na úkor svojho voľného času. Ďalšie novinky, potvrdených účinkujúcich či samotný program budeme zverejňovať postupne.

Podporovatelia51

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Nikola Tomanová

Nikola Tomanová

Študentka vizuálneho umenia, zakladateľka umeleckého kolektívu Clear Collective, ktorý sa zameriava na podporu začínajúcich mladých umelcov, na organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí so zámerom obohatenia všedného prostredia.

Meno a priezvisko Nikola Tomanová
Telefónne číslo +421 915 918 967
Web https://clearcollectivesk.wixsite.com/site

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt