Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte


Cieľ projektu

Hlavným cieľom nášho projektu je vydať doposiaľ nevydanú a nevídanú knižku V ELIPSE SPÍ LEV - 100 a 1 palindróm, ktorá má za úlohu nielen pobaviť, ale i poučiť čitateľa/pozerateľa. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie tlače.

Knižka je určená každému, kto má rád hru so slovom a kreslený humor. Na jej stránkach nájdete zábavno-náučné texty o vzniku, výskyte a vývine palindrómu u nás i vo svete a vyše sto ilustrácií. Autorom textovej časti je stredoškolský učiteľ a hudobník Stano Kamenčík, ktorý na knižke spolupracuje so známym karikaturistom Stanom Kochanom. "Ako autori kladieme dôraz nielen na zábavnú funkciu, ale i na didaktickú, pričom sa snažíme využívať slovo + obraz (slovobraz) ako nástroj hry v procese tvorivosti. Knižka môže slúžiť nielen na kratochvíľne rozptýlenie, ale aj ako pomôcka na hodinách literatúry, výtvarnej výchovy či seminároch kreatívneho písania a pod."

Čo je to vlastne ten "palindróm"?

Palindróm býva najčastejšie chápaný ako jazykový prostriedok (slovo alebo veta), ktorý sa dá čítať z oboch strán, pričom jeho význam zostáva rovnaký, napr.: oko, krk, radar, madam, alebo Kobyla má malý bok, Jeleňovi pivo nelej, V elipse spí lev a pod; nájdeme ho v menách osôb či v zemepisných názvoch. V širšom zmysle slova nachádzame princíp palindrómu (zrkadlenia sa) nielen v literatúre, ale napr. i v hudbe, matematike, architektúre či dokonca v sekvenciách DNA.

Pripravovaná publikácia je cenným príspevkom i v oblasti jazykovedy, pretože je prvá svojho druhu, ktorá sa v takomto rozsahu venuje problematike významovej symetrie v slovenskom jazyku. Tento neokázalý jazykový úkaz vznikol už v období antiky, mal svoje uplatnenie dokonca v kresťanskej symbolike a jeho čaru podľahol nejeden básnik. Poznali ho už naši štúrovci, využívali ho Ján Kostra či Ján Smrek, čaro v ňom nachádzajú i ďalší literáti: napr. Viliam Turčány, Peter Repka, Štefan Moravčík, Daniel Hevier a mnohí ďalší.

Od nápadu k realizácii

Myšlienka vedúca k vzniku tejto knižky pochádza už z môjho detstva, keď ma slová a vety znejúce v oboch smeroch rovnako čímsi priťahovali. Do dneška som ich zozbieral a vytvoril vyše 500. Až o takmer 30 rokov neskôr som sa šťastným sledom udalostí skontaktoval s mojím obľúbeným autorom kresleného humoru - Stanom Kochanom, ktorému sa môj nápad zapáčil. Vzápätí zistil, že jeho dátum narodenia je vlastne palindróm a dokonca tento rok oslávil 77. narodeniny. To všetko považujeme za signál, ktorý nás utvrdzuje v správnosti našej cesty, na ktorú sme sa vydali.

Knižku plánujeme uviesť do života v palindromický dátum 9. 10. 2019 na happeningu v Empírovom divadle v Hlohovci. Program bude plný prekvapení a zaujímavých hostí, okrem iného zaznie i palindromická pieseň :)

Všetci ste srdečne vítaní!

Ďakujeme za podporenie projektu!

Podľa výšky príspevku obdržíte ako darček nielen samotnú knižku, ale aj milé upomienkové predmety (odznak, reprodukciu ilustrácie, tričko s potlačou) + Vaše meno bude uvedené v knižke.

Túto knižku si zaručene prečítate dvakrát :)
Srdečne ďakujú autori: Stano & Stano (Kochan & Kamenčík)

...a nezabudnite nás sledovať v sekcii NOVINKY a na facebooku:
https://www.facebook.com/velipsespilev101

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia49

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Stanislav Kamenčík

Stanislav Kamenčík

Autor textovej časti: PhDr. Stano Kamenčík - stredoškolský pedagóg a hudobník. Zaoberá sa jazykovými zvlášnosťami slovenčiny, je textár a hudobník, milovník kresleného humoru.

Autor ilustrácií: Stano Kochan - legendárny slovenský karikaturista, autor vyše štyroch desiatok publikácií vydaných po celom svete (napr. Nemecko, Anglicko, Taliansko, Holandsko, Japonsko, ...)

Meno a priezvisko Stanislav Kamenčík

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt