Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Prečo Chcemvediet.sk?


Prístup k informáciám je kľúčový pre dobré fungovanie spoločnosti, preto je nevyhnutné, aby každý vedel, ako a koho môže žiadať o informácie, a dokázal tak urobiť jednoducho a rýchlo.

Chcemvediet.sk chce k tomu prispieť. Pomôže vám vyhľadať inštitúciu, ktorej chcete adresovať žiadosť; poslať ju tak, aby spĺňala formálne náležitosti; sledovať lehoty a vhodne reagovať na odpovede inštitúcií. Chcemvediet.sk spraví z infozákona nástroj využívaný širokou verejnosťou. Nástroj, ktorý budete radi používať aj vy.

Chcemvediet.sk je tu preto,

 • aby sa právo na informácie dalo uplatňovať dostatočne jednoducho a rýchlo, aby široká verejnosť bola schopná a ochotná využívať ho,
 • aby žiadatelia o informácie neprehliadli žiadne dôležité lehoty,
 • aby mala verejnosť prehľadný prístup k už sprístupneným informáciám a nežiadala tieto informácie duplicitne,
 • aby sa zozbierali základné štatistiky o napĺňaní infozákona, ktoré by priniesli predstavu o administratívnom vyťažení jednotlivých inštitúcií


Aký je súčasný stav?

Ak chcete dnes získať informácie od inštitúcie, ktorá má povinnosť ich sprístupňovať, musíte si vyhľadať a navštíviť jej web a na ňom konkrétne informácie o spôsobe, akým môžete o informácie požiadať, kto je kontaktnou osobou atď. Tento, na prvý pohľad ľahký proces, sa niekedy vie ale poriadne skomplikovať. Inštitúcie totiž nezverejňujú informácie o možnosti podať infožiadosť jednotne, preto sú neprehľadné. V ojedinelých prípadoch inštitúcie neposkytujú ani len základné informácie, ktoré im ukladá infozákon. V častých prípadoch sú informácie o možnosti podať infožiadosť na weboch inštitúcií "schované" pod sekciami s nejednoznačným názvom a k hľadanej informácii sa dostanete komplikovane až po vykonaní viacerých krokov. Vo väčšine prípadov sa dopracujete len k poštovej adrese, tel. číslu alebo e-mailovej adrese, na ktorú môžete svoju infožiadosť poslať. Ak aj nájdete viac informácií, väčšinou sú napísané v odbornom právnom jazyku, ktorý nemusí byť zrozumiteľný širokej verejnosti.

Ďalej, len malá časť webov inštitúcií umožňuje poslať infožiadosť priamo zo svojej stránky prostredníctvom online formuláru. Ak táto možnosť aj existuje, väčšinou nedostanete žiadne potvrdenie o tom, že vaša infožiadosť bola prijatá, čo vám následne sťaží sledovanie lehôt na odpoveď a prípadné podanie opravného prostriedku (odvolania).

Okrem toho, inštitúcie nezverejňujú už sprístupnené informácie proaktívne, nemáte ako zistiť, či rovnakú informáciu požadoval už niekto pred vami a či mu bola sprístupnená. Nezverejňovanie už sprístupnených informácií tiež spôsobuje komplikácie inštitúciám, ktoré sú nútené opakovane odpovedať na už sprístupnené informácie, na čo musia vynaložiť ľudské aj materiálne zdroje navyše.

Infozákon je pre širokú laickú verejnosť neprístupný a inštitúcie, ktoré vybavujú infožiadosti, ich vnímajú ako administratívnu záťaž.


Ako to Chcemvediet.sk vyrieši?

Chcemvediet.sk umožní poslať infožiadosť na ktorúkoľvek inštitúciu s povinnosťou sprístupňovať informácie v zmysle infozákona z jedného miesta. Ďalej umožní, aby všetky odpovede inštitúcií boli verejné, rovnako aj sprístupnené informácie, ktoré budú ľahko dohľadateľné v databáze podľa kľúčových slov a inštitúcií.

V pokročilej fáze projektu umožní vygenerovanie šablóny odvolania. Vy sami si budete môcť podľa odpovede inštitúcie zvoliť dôvody odmietnutia sprístupnenia informácie (napríklad, obchodné tajomstvo), a vygenerovaná šablóna bude obsahovať citácie zo zákona alebo súdnych rozhodnutí k danej tematike (napríklad, čo, a za akých podmienok môže byť považované za obchodné tajomstvo). S profesionálne naformulovaným odvolaním vám pomôžeme zvýšiť šancu na jeho úspech.

Portál prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti o infozákone a aj jeho využívaniu. Užívateľsky priateľská databáza sprístupnených informácií, ktorá sa bude postupne na portáli vytvárať, bude k dispozícii aj médiám aj mimovládnym organizáciám. Bude oveľa jednoduchšie hľadať príklady dobrej a zlej praxe vybavovania infožiadostí ako doteraz, kedy je možné vychádzať len z vlastnej skúsenosti s podávaním infožiadostí. Vďaka databáze má Chcemvediet.sk potenciál obmedziť duplicitné posielanie infožiadostí s rovnakým obsahom, a tým prispieť k zníženiu nákladov a administratívnej záťaže inštitúcií na rovnaký počet infožiadostí, čo je v kontexte súčasného vývoja debaty o infozákone dôležitý argument.


Čo Chcemvediet.sk čaká, a prečo potrebuje vašu podporu?

 • programovanie portálu
 • tvorba textov portálu – manuál (ako portál používať), vysvetlenie kontextu (prečo portál vznikol, akými princípmi a legislatívou sa riadi), právne rady.
 • grafický dizajn portálu
 • pre-alfa a alfa testovanie portálu
 • beta testovanie portálu
 • kampaň

Cieľová suma je potrebná k vytvoreniu základnej funkcionality portálu Chcemvediet.sk. Každá ďalšia vaša podpora pomôže k následnému vylepšovaniu portálu a rozširovaniu jeho funkcií podľa požiadaviek používateľov. Portál tak bude môcť byť ešte lepší, zaujímavejší a užitočnejší.

Kto je za Chcemvediet.sk?

Za Chcemvediet.sk stoja aktivista Michal Malý, freelance programátor Martin Macko a Mária Žuffová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Veľká vďaka za podporu -- chceli ste vedieť, budete vedieť!

Update #1, 17.04.2015

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, či už v malom alebo vo veľkom. Podarilo sa nám dosiahnuť i presiahnuť cieľovú sumu 2000 eur. Vďaka tomu sa môžete tešiť na dokončenie portálu Chcemvediet.sk ;)

Ešte stále však súťažíme v Reštart Slovensko o počet jedinečných prispievateľov. Ak poznáte niekoho iného, kto by nás chcel ešte podporiť, teraz (do nedele) má na to najvhodnejšiu príležitosť. I vďaka nemu (nej) môžeme vyhrať dodatočné financie na projekt.

A samozrejme, sme otvorení Vašim otázkam a nápadom na aj.ja@chcemvediet.sk.

Váš tím,

Michal Malý, Martin Macko, Mária Žuffová, Michala Lipková


Podporovatelia131

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Mária Žuffová

Mária Žuffová

Mária pôsobí v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť. Venuje sa téme e-governmentu a prístupu k informáciám, samospráve a občianskej participácii, dlhodobo spolupracuje na rozvoji projektu Odkazprestarostu.sk. V súčasnosti sa venuje najmä jeho propagácii.

Michala Lipková

Michala Lipková

Vyštudovala som produktový dizajn ale stále viac ma zaujímajú digitálne technológie a rozhrania. Každý deň sa stretávame s vecami, ktoré sa na Slovensku dajú zlepšiť - verejná prístupnosť informácií a použiteľnosť IT riešení štátnej správy je rozhodne jednou z nich.

Martin Macko

Martin Macko

Freelance programátor, špecializuje sa na vývoj informačných systémov a väčších webových portálov. Zakladateľ POLENO Solutions, s.r.o.

Michal Malý

Michal Malý

Informatik, ktorý má o dve koliečka naviac: Je aktívny aj v Cyklokoalícii. Okrem toho sa zaujíma o prepojenie informatiky a práva.

Názov organizácie Michal Malý, Martin Macko, Mária Žuffová
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.governance.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt