Chcemvediet.sk

Chcemvediet.sk

Právo na informácie má mať každý. A každý ho má naozaj len vtedy, keď rozumie aj bez pomoci odborníka, aké informácie a od koho môže žiadať, a ako má postupovať, keď mu inštitúcia odmietne sprístupniť požadované informácie. Chcemvediet.sk k tomu prispeje.

Občiansky aktivizmus
Chcemvediet.sk
Získaná suma
130%

2 597 €

z cieľovej sumy
2 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Prečo Chcemvediet.sk?


Prístup k informáciám je kľúčový pre dobré fungovanie spoločnosti, preto je nevyhnutné, aby každý vedel, ako a koho môže žiadať o informácie, a dokázal tak urobiť jednoducho a rýchlo.

Chcemvediet.sk chce k tomu prispieť. Pomôže vám vyhľadať inštitúciu, ktorej chcete adresovať žiadosť; poslať ju tak, aby spĺňala formálne náležitosti; sledovať lehoty a vhodne reagovať na odpovede inštitúcií. Chcemvediet.sk spraví z infozákona nástroj využívaný širokou verejnosťou. Nástroj, ktorý budete radi používať aj vy.

Chcemvediet.sk je tu preto,

 • aby sa právo na informácie dalo uplatňovať dostatočne jednoducho a rýchlo, aby široká verejnosť bola schopná a ochotná využívať ho,
 • aby žiadatelia o informácie neprehliadli žiadne dôležité lehoty,
 • aby mala verejnosť prehľadný prístup k už sprístupneným informáciám a nežiadala tieto informácie duplicitne,
 • aby sa zozbierali základné štatistiky o napĺňaní infozákona, ktoré by priniesli predstavu o administratívnom vyťažení jednotlivých inštitúcií


Aký je súčasný stav?

Ak chcete dnes získať informácie od inštitúcie, ktorá má povinnosť ich sprístupňovať, musíte si vyhľadať a navštíviť jej web a na ňom konkrétne informácie o spôsobe, akým môžete o informácie požiadať, kto je kontaktnou osobou atď. Tento, na prvý pohľad ľahký proces, sa niekedy vie ale poriadne skomplikovať. Inštitúcie totiž nezverejňujú informácie o možnosti podať infožiadosť jednotne, preto sú neprehľadné. V ojedinelých prípadoch inštitúcie neposkytujú ani len základné informácie, ktoré im ukladá infozákon. V častých prípadoch sú informácie o možnosti podať infožiadosť na weboch inštitúcií "schované" pod sekciami s nejednoznačným názvom a k hľadanej informácii sa dostanete komplikovane až po vykonaní viacerých krokov. Vo väčšine prípadov sa dopracujete len k poštovej adrese, tel. číslu alebo e-mailovej adrese, na ktorú môžete svoju infožiadosť poslať. Ak aj nájdete viac informácií, väčšinou sú napísané v odbornom právnom jazyku, ktorý nemusí byť zrozumiteľný širokej verejnosti.

Ďalej, len malá časť webov inštitúcií umožňuje poslať infožiadosť priamo zo svojej stránky prostredníctvom online formuláru. Ak táto možnosť aj existuje, väčšinou nedostanete žiadne potvrdenie o tom, že vaša infožiadosť bola prijatá, čo vám následne sťaží sledovanie lehôt na odpoveď a prípadné podanie opravného prostriedku (odvolania).

Okrem toho, inštitúcie nezverejňujú už sprístupnené informácie proaktívne, nemáte ako zistiť, či rovnakú informáciu požadoval už niekto pred vami a či mu bola sprístupnená. Nezverejňovanie už sprístupnených informácií tiež spôsobuje komplikácie inštitúciám, ktoré sú nútené opakovane odpovedať na už sprístupnené informácie, na čo musia vynaložiť ľudské aj materiálne zdroje navyše.

Infozákon je pre širokú laickú verejnosť neprístupný a inštitúcie, ktoré vybavujú infožiadosti, ich vnímajú ako administratívnu záťaž.


Ako to Chcemvediet.sk vyrieši?

Chcemvediet.sk umožní poslať infožiadosť na ktorúkoľvek inštitúciu s povinnosťou sprístupňovať informácie v zmysle infozákona z jedného miesta. Ďalej umožní, aby všetky odpovede inštitúcií boli verejné, rovnako aj sprístupnené informácie, ktoré budú ľahko dohľadateľné v databáze podľa kľúčových slov a inštitúcií.

V pokročilej fáze projektu umožní vygenerovanie šablóny odvolania. Vy sami si budete môcť podľa odpovede inštitúcie zvoliť dôvody odmietnutia sprístupnenia informácie (napríklad, obchodné tajomstvo), a vygenerovaná šablóna bude obsahovať citácie zo zákona alebo súdnych rozhodnutí k danej tematike (napríklad, čo, a za akých podmienok môže byť považované za obchodné tajomstvo). S profesionálne naformulovaným odvolaním vám pomôžeme zvýšiť šancu na jeho úspech.

Portál prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti o infozákone a aj jeho využívaniu. Užívateľsky priateľská databáza sprístupnených informácií, ktorá sa bude postupne na portáli vytvárať, bude k dispozícii aj médiám aj mimovládnym organizáciám. Bude oveľa jednoduchšie hľadať príklady dobrej a zlej praxe vybavovania infožiadostí ako doteraz, kedy je možné vychádzať len z vlastnej skúsenosti s podávaním infožiadostí. Vďaka databáze má Chcemvediet.sk potenciál obmedziť duplicitné posielanie infožiadostí s rovnakým obsahom, a tým prispieť k zníženiu nákladov a administratívnej záťaže inštitúcií na rovnaký počet infožiadostí, čo je v kontexte súčasného vývoja debaty o infozákone dôležitý argument.


Čo Chcemvediet.sk čaká, a prečo potrebuje vašu podporu?

 • programovanie portálu
 • tvorba textov portálu – manuál (ako portál používať), vysvetlenie kontextu (prečo portál vznikol, akými princípmi a legislatívou sa riadi), právne rady.
 • grafický dizajn portálu
 • pre-alfa a alfa testovanie portálu
 • beta testovanie portálu
 • kampaň

Cieľová suma je potrebná k vytvoreniu základnej funkcionality portálu Chcemvediet.sk. Každá ďalšia vaša podpora pomôže k následnému vylepšovaniu portálu a rozširovaniu jeho funkcií podľa požiadaviek používateľov. Portál tak bude môcť byť ešte lepší, zaujímavejší a užitočnejší.

Kto je za Chcemvediet.sk?

Za Chcemvediet.sk stoja aktivista Michal Malý, freelance programátor Martin Macko a Mária Žuffová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

O projekte

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Easy Info

Minimálna výška príspevku

5

Poďakujeme sa vám na portáli Chcemvediet.sk a získate dobrý pocit, že ste podporili užitočnú vec a prispeli k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu prístupu k verejným informáciám.

Early Access

Minimálna výška príspevku

10

Budete môcť využívať portál Chcemvediet.sk už pred jeho oficiálnym spustením. Poďakujeme sa vám na portáli Chcemvediet.sk a získate dobrý pocit, že ste podporili užitočnú vec a prispeli k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu prístupu k verejným informáciám.

Badge

Minimálna výška príspevku

20

Venujeme vám štýlový odznak "Aj ja Chcemvediet.sk!" a pošleme vám ďakovný list s diplomom k získaniu vášho nového titulu “infodarca”. Budete môcť využívať portál Chcemvediet.sk už pred jeho oficiálnym spustením a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

T-Shirt

Minimálna výška príspevku

47

Venujeme vám originálne tričko "Aj ja Chcemvediet.sk!" v limitovanej edícii a štýlový odznak. Pošleme vám ďakovný list s diplomom k získaniu vášho nového titulu “infodarca” a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

T-Shirt Exclusive

Minimálna výška príspevku

80

Venujeme vám autormi vlastnoručne podpísané tričko "Aj ja Chcemvediet.sk!" v limitovanej edícii, štýlový odznak, ďakovný list a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

Dinner

Minimálna výška príspevku

750

Pozveme vás na večeru, kde sa s vami podelíme o naše zážitky pri získavaní verejných informácií a užitočné tipy, ako písať infožiadosti tak, aby ste mali väčšiu šancu uspieť. Venujeme vám autormi vlastnoručne podpísané tričko "Aj ja Chcemvediet.sk!" v limitovanej edícii a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

Info Guru

Minimálna výška príspevku

2 000

Zorganizujeme pre vás a vašich kolegov osobné školenie ako používať portál Chcemvediet.sk. Podelíme sa s vami o užitočné tipy, ako písať infožiadosti tak, aby ste mali väčšiu šancu uspieť. Pozveme vás na večeru a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

Novinky

Veľká vďaka za podporu -- chceli ste vedieť, budete vedieť!

Update #1, 17.04.2015

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, či už v malom alebo vo veľkom. Podarilo sa nám dosiahnuť i presiahnuť cieľovú sumu 2000 eur. Vďaka tomu sa môžete tešiť na dokončenie portálu Chcemvediet.sk ;)

Ešte stále však súťažíme v Reštart Slovensko o počet jedinečných prispievateľov. Ak poznáte niekoho iného, kto by nás chcel ešte podporiť, teraz (do nedele) má na to najvhodnejšiu príležitosť. I vďaka nemu (nej) môžeme vyhrať dodatočné financie na projekt.

A samozrejme, sme otvorení Vašim otázkam a nápadom na aj.ja@chcemvediet.sk.

Váš tím,

Michal Malý, Martin Macko, Mária Žuffová, Michala Lipková


Podporovatelia

👤 Rasto Sramek

🎁 T-Shirt

47 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Easy Info

5 €

👤 Peter Glaus

🎁 Early Access

10 €

👤 Miso Kovac 2

🎁 Easy Info

💬 Mozem aj druhu otazku? Ako sa odovzdava dizertacka?

5 €

👤 Miso Kovac

🎁 Easy Info

💬 Chcelo by to umoznit podporu bitcoinmi

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Easy Info

5 €

👤 Richard Sulík

🎁 T-Shirt Exclusive

140 €

👤 Martina Rundesová

🎁 Easy Info

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Badge

20 €

👤 Juraj Bláha

🎁 Easy Info

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Early Access

10 €

👤 Jan Oravec

🎁 T-Shirt

47 €

👤 Pavol Neilinger

🎁 Easy Info

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Easy Info

5 €

👤 Andrea Porvazníková

🎁 Easy Info

💬 Drzim palce!

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Early Access

10 €

👤 Lucia Gállová

🎁 Easy Info

5 €

👤 David Jurik

🎁 Easy Info

5 €

👤 Marta Labath

🎁 Early Access

10 €

👤 Veronika Klindová

🎁 Early Access

💬 Skvelý projekt pre všetkých, ktorí veria v občiansku spoločnosť! Vďaka ;)

10 €

👤 Juraj Zemianek

🎁 Early Access

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Early Access

10 €

👤 Barbora Paulenova

🎁 Early Access

10 €

👤 Ján Ľudvík

🎁 Easy Info

5 €

👤 Miro Kadúc

🎁 T-Shirt

💬 Držím palce

47 €

👤 Ján Kľuka

🎁 Badge

20 €

👤 Martin Sleziak

🎁 T-Shirt

47 €

👤 Anna Zemanová

🎁 Early Access

💬 Verejná kontrola je najúčinnejšou formou boja proti korupcii a kradnutiu, a preto podporujem projekt Chcem vedieť viac

10 €

👤 Martin Turček

🎁 Easy Info

💬 Držím palce v ReStart :)

5 €

👤 Matej Duník

🎁 Badge

20 €

   1 2 3 4 ... 5

Autori

Michal Malý, Martin Macko, Mária Žuffová

Michal Malý, Martin Macko, Mária Žuffová

Michala Lipková

Michala Lipková

Vyštudovala som produktový dizajn ale stále viac ma zaujímajú digitálne technológie a rozhrania. Každý deň sa stretávame s vecami, ktoré sa na Slovensku dajú zlepšiť - verejná prístupnosť informácií a použiteľnosť IT riešení štátnej správy je rozhodne jednou z nich.

Martin Macko

Martin Macko

Freelance programátor, špecializuje sa na vývoj informačných systémov a väčších webových portálov. Zakladateľ POLENO Solutions, s.r.o.

Michal Malý

Michal Malý

Informatik, ktorý má o dve koliečka naviac: Je aktívny aj v Cyklokoalícii. Okrem toho sa zaujíma o prepojenie informatiky a práva.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Easy Info

Minimálna výška príspevku

5

Poďakujeme sa vám na portáli Chcemvediet.sk a získate dobrý pocit, že ste podporili užitočnú vec a prispeli k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu prístupu k verejným informáciám.

Early Access

Minimálna výška príspevku

10

Budete môcť využívať portál Chcemvediet.sk už pred jeho oficiálnym spustením. Poďakujeme sa vám na portáli Chcemvediet.sk a získate dobrý pocit, že ste podporili užitočnú vec a prispeli k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu prístupu k verejným informáciám.

Badge

Minimálna výška príspevku

20

Venujeme vám štýlový odznak "Aj ja Chcemvediet.sk!" a pošleme vám ďakovný list s diplomom k získaniu vášho nového titulu “infodarca”. Budete môcť využívať portál Chcemvediet.sk už pred jeho oficiálnym spustením a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

T-Shirt

Minimálna výška príspevku

47

Venujeme vám originálne tričko "Aj ja Chcemvediet.sk!" v limitovanej edícii a štýlový odznak. Pošleme vám ďakovný list s diplomom k získaniu vášho nového titulu “infodarca” a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

T-Shirt Exclusive

Minimálna výška príspevku

80

Venujeme vám autormi vlastnoručne podpísané tričko "Aj ja Chcemvediet.sk!" v limitovanej edícii, štýlový odznak, ďakovný list a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

Dinner

Minimálna výška príspevku

750

Pozveme vás na večeru, kde sa s vami podelíme o naše zážitky pri získavaní verejných informácií a užitočné tipy, ako písať infožiadosti tak, aby ste mali väčšiu šancu uspieť. Venujeme vám autormi vlastnoručne podpísané tričko "Aj ja Chcemvediet.sk!" v limitovanej edícii a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.

Info Guru

Minimálna výška príspevku

2 000

Zorganizujeme pre vás a vašich kolegov osobné školenie ako používať portál Chcemvediet.sk. Podelíme sa s vami o užitočné tipy, ako písať infožiadosti tak, aby ste mali väčšiu šancu uspieť. Pozveme vás na večeru a okrem toho získate aj všetko, čo doteraz.