Podporovatelia

Sme platforma, ktorá pomáha financovať verejnoprospešné projekty v oblastiach ako napr. kultúra, ekológia, história, ľudské práva a mnohých ďalších. Poskytujeme priestor širokej verejnosti finančne ich podporiť a tak pomôcť k tomu, aby mohli vzniknúť. StartLab zastrešuje Nadácia Centra pre filantropiu.

Projekty u nás sú prezentované prostredníctvom tzv. kampaní s presne definovaným cieľom, teda čo má byť kampaňou financované, sumou, ktorú na to autor potrebuje vyzbierať a počtom dní, koľko kampaň bude trvať.
Každá kampaň prechádza procesom posudzovania a schvaľovania podľa definovaných kritérií a pravidiel.
StartLab nie je obchod: podporovatelia prispievajú na dobrú vec a jej realizáciu. Za to si, ako prejav vďaky od autora, môžu vybrať niektorú z kreatívnych odmien, ktoré autor v kampani ponúka.
Cieľom našej práce je spájanie aktívnych ľudí: tých, ktorí chcú realizovať dobré veci a chýbajú im zdroje s tými, ktorí sú ochotní sa o ne podeliť. Veríme, že crowdfunding je odpoveďou na to, ako podporovať a budovať občiansku spoločnosť zdola a zvyšovať jej dôveru medzi ľuďmi v širokej verejnosti na Slovensku.
Ktokoľvek, kto má pripravený projekt, ktorý prináša spoločnosti niečo prospešné, si na StartLabe môže spustiť kampaň a tak získať od ľudí financie na jeho realizáciu.
V kampani ukáže svoj zámer a snaží sa dosiahnuť sumu, ktorú si stanovil, že na jeho realizáciu potrebuje získať. Na zvýšenie motivácie a ako prejav vďaky ponúka rôzne tipy odmien, ktorých výberom ľudia projekt finančne podporia.
Ak sa autorovi podarí vyzbierať sumu, ktorú si stanovil, že pre realizáciu projektu potrebuje, po skončení kampane mu peniaze pošleme. Ak sa cieľ nepodarí naplniť, vrátime ich v plnej výške všetkým podporovateľom.

Áno. V takom prípade v procese podpory zvoľte voľbu Chcem doplniť firemné údaje, po ktorej sa vám zobrazia polia, do ktorých doplníte firemné údaje. Následne vám príde e-mail so Zmluvou o podpore projektu, ktorá slúži ako účtovný doklad.

Ak sa cieľovú sumu kampani podarilo naplniť, projekt bude určite realizovaný. Môžete ho však naďalej podporiť tým, že si vyberiete niektorú z ponúkaných odmien.
Príspevky nad rámec cieľovej sumy má autor právo využiť spôsobom, ktorý sám uzná za vhodné – avšak, musia byť použité na verejnoprospešný účel. Vo väčšine prípadov autori tieto príspevky využijú na zlepšenie svojho produktu/projektu či jeho rozšírenie, alebo na iné aktivity, ktoré súvisia s jeho činnosťou.

Na StartLabe prebiehajú crowdfundingové kampane, prostredníctvom ktorých sa autori snažia naplniť finančný cieľ potrebný na to, aby projekt mohol byť zrealizovaný.
Kampane sú aktívne od 15 do 45 dní, počas ktorých ich môžete podporiť tak, že si vyberiete niektorú z odmien, ktoré autor v kampani ponúka.

  1. v náhľade kampane si vyberte tú, o ktorú máte záujem
  2. kliknite na tlačítko Vybrať odmenu
  3. zadajte vaše údaje a spôsob platby kartou alebo bankovým prevodom.
V prípade, že ide o skončenú kampaň, môžete kontaktovať jej autora a dohodnúť sa na inom spôsobe získania odmeny. V takom prípade v náhľade konkrétnej kampane zvoľte možnosť Kontaktovať autora.

Na otázky k projektu či odmenám vám bude vedieť odpovedať autor projektu a kampane, s ktorými sa môžete spojiť cez možnosť Kontaktovať autora, ktorú nájdete v každej kampani.
Majte prosím na zreteli, že za realizáciu projektu a odosielanie odmien je plne zodpovedný autor projektu a kampane, nie StartLab.

Do okna, ktoré sa vám zobrazí, napíšte svoje meno, e-mailovú adresu a správu s otázkou pre autora. Autorovi príde vaša správa ako e-mail priamo do jeho schránky.

Po tom, ako projekt podporíte, o vývoji kampane vás budeme priebežne informovať. Email vám pošleme po tom, ako kampaň dosiahne cieľovú sumu a keď bude ukončená. Ak sa cieľovú sumu kampane podarí naplniť, môžete sa tešiť z podpory dobrej veci a na svoju odmenu. Ak nie, peniaze vám vrátime.

V procese podpory kampane si môžete vybrať, či vaše meno a priezvisko budú, alebo nebudú verejne zobrazené medzi podporovateľmi kampane.

V prípade úspešnej kampane poskytneme vaše osobné údaje autorovi kampane, aby vám mohol doručiť prisľúbenú odmenu a aby vás mohol informovať o spôsobe využitia vašej podpory.

Platby kartou niekedy zlyhajú, žiaľ, stáva sa to. Dôvodov môže byť viacero: problém na strane jednej či druhej banky, vydavateľa karty, dvojitej autorizácie platby, nedostatku prostriedkov na účte, prekročenia denného limitu...

V takom prípade odporúčame platbu zopakovať, alebo si zvoliť spôsob platby bankovým prevodom, o čom Vás informujeme na ďakovnej stránke.

Po platbe kartou vám obratom príde poďakovací email s možnosťou stiahnuť si Zmluvu o podpore projektu. Ak ste sa rozhodli projekt podporiť platbou prevodom, email so zmluvou vám príde po tom, ako sa prostriedky pripíšu na náš účet.
Zmluva slúži ako doklad, uzatvára sa automaticky a stáva sa platnou v momente pripísania príspevku na náš účet. Nie je potrebné ju podpisovať.

V prípade, že bola kampaň ukončená a nenaplnila v stanovenom čase cieľovú sumu, všetkým podporovateľom ich príspevky do 5 dní od skončenia kampane vrátime. V takom prípade autor nie je povinný projekt realizovať ani poskytnúť prisľúbené odmeny.

Ak sa cieľovú sumu kampani podarilo naplniť, projekt bude určite realizovaný. Môžete ho však naďalej podporiť tým, že si vyberiete niektorú z ponúkaných odmien.
Príspevky nad rámec cieľovej sumy má autor právo využiť spôsobom, ktorý sám uzná za vhodné – avšak, musia byť použité na verejnoprospešný účel. Vo väčšine prípadov autori tieto príspevky využijú na zlepšenie svojho produktu/projektu či jeho rozšírenie, alebo na iné aktivity, ktoré súvisia s jeho činnosťou.

Áno. Platba kartou je možná odkiaľkoľvek.

Pri platbe prevodom uveďte presné údaje o platbe (najmä variabilný symbol), prípadne ich uveďte do poznámky, aby sme ich vedeli správne pripojiť k vášmu príspevku.

Príspevky, ktoré sú robené kartou sú ku kampani pripočítané ihneď.
Platba prevodom zvyčajne trvá niekoľko pracovných dní, spravidla nie viac ako 3 dni. Ak k nám stihne prísť do 5 dní po skončení kampane, bude k nej pripočítaná. Ak nie, vrátime vám ju.

Pravdepodobne ste v treťom kroku podpory kampane zvoli, že máte záujem podporiť projekt ešte viac tým, že prispejete na poplatok, ktorý autor platí v prípade úspešnej kampane.

Aby sme nezvyšovali sumu, z ktorej bude autor platiť percentuálny poplatok, tento dar navyše do cieľovej sumy nepripočítavame.

Tešíme sa, že na StartLabe zbehne každý rok niekoľko stoviek kampaní. Staráme sa oň po technickej stránke, manažérskej, komunikačnej, poskytujeme konzultácie, vzdelávame. Naša práca je pokrývaná iba z výnosu z úspešných kampaní vo výške 7 %. Aby autorovi na projekt zostalo čo najviac, tento poplatok môžete znížiť o poskytnutie dobrovoľného daru nad rámec podpory projektu. Ďakujeme.

Pokiaľ ide o kampaň ktorá je ešte stále aktívna, napíšte nám na info@startlab.sk a platbu vám obratom vrátime.

Ak ide o kampaň, ktorá už bola ukončená, t.j. peniaze z nej sme poslali autorovi, môžte sa s ním spojiť cez možnosť Kontaktovať autora. Vaša správa z formuláru mu príde ako e-mail.

Pri každej odmene je uvedený predpokladaný termín doručenia - zväčša to býva do niekoľkých týždňov od úspešného skončenia kampane. Pokiaľ vám odmena v tomto čase doručená nebola, kontaktujte priamo autora, StartLab odmeny nemá k dispozícii.

Na kontakt použite možnosť cez voľbu Kontaktovať autora, ktorá sa nachádza v každej kampani. Vaša správa mu príde priamo na mail.

Pokiaľ ide o odmenu v aktívnej kampani, kontaktujte nás na info@startlab.sk.

Pokiaľ ide o odmenu v kampani, ktorá už skončila, kontaktujte priamo autora, a to cez voľbu Kontaktovať autora, ktorá sa nachádza pri každej kampani. Vaša správa mu príde do e-mailu.

V prípade, že je kampaň úspešná, autor je povinný projekt zrealizovať a podporovateľom poskytnúť odmeny, o ktoré v procese podpory prejavili záujem.

Pokiaľ bola kampaň ukončená a nenaplnila v stanovenom čase cieľovú sumu, autor nie je povinný projekt realizovať ani zasielať prisľúbené odmeny.

V takom prípade podporovateľom ich príspevky vrátime do 5 dní od skončenia kampane.

Ako prvé odporúčame si staršiu kampaň vyhľadať a pozrieť si, aký predpokladaný termín doručenia autor uviedol. Ak je už naozaj dávno po tomto termíne, pravdepodobne sa odmena po ceste k vám niekde stratila - len veľmi zriedkavo sa stáva, že si autor nesplní povinnosť doručiť prisľúbené odmeny.

Keďže posielanie odmien má na starosti autor (nie StartLab), odporúčame ho kontaktovať priamo. V profile kampane zvoľte možnosť Kontaktovať autora. Vaša správa mu príde ako e-mail.

Po skončení kampane na ňu nie je možné cez našu platformu ďalej prispieť a teda ani získať odmeny, ktoré v nej boli ponúkané.

Môžte sa však spojiť priamo s autorom projektu a dohodnúť sa s ním o inej možnosti podpory projektu, prípadne, či je možné ešte získať odmeny, ktoré boli v kampani ponúkané. S autorom sa môžete spojiť cez kontaktný formulár umiestnený v každej kampani pod voľbou Kontaktovať autora.

Prečo si vybrať StartLab?

Zodpovieme všetky vaše otázky

Zodpovieme všetky vaše otázky

Peniaze vyplatíme už po dosiahnutí minimálneho cieľa

Peniaze vyplatíme už po dosiahnutí minimálneho cieľa

Venujeme sa vám osobne

Venujeme sa vám osobne

Nízky alebo žiaden poplatok

Nízky alebo žiaden poplatok