Autori

 1. Ak máte pripravený projekt na ktorý hľadáte financie, môžete začať chystať crowdfundingovú kampaň. Predtým, ako sa do toho pustíte, odporúčame pozrieť si návody a kritéria posudzovania kampaní. Pripraviť úspešnú kampaň vám pomôžu aj naše magazínové články.
 2. Po registrácii, kampaň vytvoríte v štyroch krokoch, ktoré obsahujú informácie o projekte, o kampani a o vás a pošlete ju na schválenie. Do 3 pracovných dní vám dáme vedieť, či je všetko v poriadku, alebo vám poradíme, ako ju vylepšiť. Ak kampaň nie je na prvý krát schválená, je možné ju prerobiť.
 3. Schválenú kampaň spustíte v čase, aký vám bude vyhovovať – od toho momentu plynie doba trvania kampane. Počas nej oslovujete svoje okolie a širšiu verejnosť, motivujete ich k podpore a snažíte sa naplniť či presiahnuť stanovenú cieľovú sumu. Ak sa vám to podarí, môžete do kampane pridať ďalšie ciele a tak navyšovať cieľovú sumu. Pre vyplatenie peňazí nie je potrebné ďalšie ciele naplniť.
 4. Ak je kampaň úspešná, t.j. naplnila minimálne prvý cieľ, do 10 dní od ukončenia vám pošleme získané prostriedky.
  Ak sa základný cieľ nepodarí dosiahnuť, získané prostriedky vrátime podporovateľom. V takom prípade nám neplatíte žiadne poplatky.

Ktokoľvek. To znamená akákoľvek fyzická či právnická osoba, ale aj ostatné subjekty či združenia, ktoré majú záujem získať prostriedky na verejnoprospešný projekt.

StartLab je možné využiť na financovanie akéhokoľvek verejnoprospešného projektu či produktu, ktorý možno zaradiť do niektorej z týchto oblastí:
 • rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • tvorba a rozvoj občianskej spoločnosti,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a rozvoj zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • tvorba a ochrana životného prostredia
 • rozvoj vedy a výskumu
 • rozvoj vzdelávania a telovýchovy
Niekedy sa vám projekt môže zdať ako nie vhodný na našu platformu, no nemusí to tak byť. Ak si nie ste istý, kontaktujte nás.

Až 79 % kampaní na StartLabe je úspešných, to znamená, že autorom kampaní sa podarí vyzbierať minimálne základnú cieľovú sumu, prípadne viac, ako pôvodne zamýšľali. Základné východiská úspešných kampaní sú:

Aktivita
Najdôležitejším predpokladom úspešnej kampane je, že na nej budete aktívne pracovať. Tým myslíme naštudovať si, ako kampaň dobre pripraviť a jej príprave - vrátane komunikačného plánu - venovať dostatočný čas a energiu. Ak chcete, aby vaša kampaň bola úspešná, počas jej trvania je nevyhnutné ju pravidelne komunikovať na vybrané cieľové skupiny, po jej skončení zas informovať podporovateľov o ďalšom vývoji projektu a doručovaní odmien.
Toto všetko si vyžaduje kapacitu a chuť na aktívnu prácu (ktorá sa vypláca :).

Jasný a zrozumiteľný projekt

Jednoduchosť je základ. Pred spustením kampane by ste mali mať jasno v tom, čo idete robiť, kedy, kde, s kým a koľko vás to bude stáť. Výhodu majú projekty, ktoré sú ľahko vysvetliteľné, a teda zrozumiteľné pre každého.
Definovaná cieľová skupina
Počas kampane budete aktívne oslovovať blízku či vzdialenejšiu verejnosť. Sú to muži či ženy? V akom veku? Čo vedia o probléme, ktorý komunikujete? Aké sú ich hodnoty? Odpovede na tieto otázky vám pomôžu osvojiť si špecifický jazyk, prvky a typy príbehov, ktoré zarezonujú u vášho publika.
Príbeh, ktorý chytí za srdce
Dobrým príbehom dokážete vášmu publiku nielen vysvetliť, o čom je váš projekt, ale ho aj presvedčiť, aby konalo a podporilo váš zámer. Kampaň by mala ľudí emocionálne osloviť a motivovať ich konať (podporiť vás projekt).
Ľudia, ktorí vám s kampaňou pomôžu
Vyzbierať peniaze na svoj projekt dokáže aj jednotlivec bez skúseností s crowdfundingom, no pomôže vám, ak si na pomoc prizvete šikovných kolegov či kamarátov. Tí vám pomôžu s prípravou textov, obrázkov, videa a komunikáciou kampane.
Čas
Príprava a vedenie kampane si vyžaduje váš čas a aktivitu. Väčšina ľudí, ktorí StartLab využíva, spúšťa kampaň popri svojej práci., preto je dobré počítať s väčšou časovou rezervou na jej prípravu (min. 2 - 3 týždne, optimálne 1 - 2 mesiace), na komunikáciu počas trvania (od 15 do 45 dní) a na pokampaňovú fázu (2 - 3 týždne).
Rozpočet
V závislosti od toho, koľko peňazí chcete v kampani vyzbierať, môže byť potrebné do nej aj investovať. Medzi náklady môže patriť výroba a doručovanie odmien, reklamný rozpočet či práca ľudí, ktorí vám svoju expertízu neposkytnú bezplatne.
Nebudeme vám klamať: úspešná kampaň stojí (a padá) predovšetkým na vašej vlastnej aktivite. Nenecháme vás v tom však samých:
 • všetky dôležité informácie a podrobné návody, ako pripraviť úspešnú kampaň, nájdete na našich stránkach. Kompletného sprievodcu crowdfundingom sme vydali ako učebnicu, ktorú si môžete kúpiť v kníhkupectvách Martinus. Stručnú verziu si môžete stiahnuť ako ebook celkom zadarmo.
 • v prípade otázok v každej fázy kampane sme vám kedykoľvek k dispozícii telefonicky či emailom.
 • pred schválením kampane si s vami dáme telefonickú konzultáciu (ak je to potrebné).
 • môžete získať extra financie od niektorého z našich piatich matchingových partnerov.
 • vieme vám pomôcť pri nastavení komunikačného plánu.
 • kampane, v ktorých vidíme potenciál záujmu aj u širokej, nezainteresovanej verejnosti, zaraďujeme do nášho pravidelného newslettra a zdieľame ich na našich sociálnych sieťach. V prípade záujmu o sponzorované zdieľanie vašej kampane, nás môžete kontaktovať.
 • počas kampane máte k dispozícii štatistiky a analytické nástroje, ktoré vám pomôžu pri jej optimalizácii.
 • vďaka spolupráci s Packetou vám pomôžeme s odosielaním odmien pre podporovateľov.
Aké ďalšie služby by vám pomohli? Dajte nám vedieť.
Pred spustením kampane si nastavujete základný cieľ: koľko peňazí potrebujete na realizáciu projektu v jeho základnej, minimalistickej verzii. Motivujeme tak autorov projektov k tomu, aby na kampani aktívne pracovali. Pre vyplatenie peňazí je potrebné tento cieľ dosiahnuť.
Zo skúsenosti vieme, že kampane s týmto typom financovania (tzv. all or nothing) vyzbierajú až o 100 % viac peňazí ako kampane, pri ktorých je vyplatená akákoľvek suma aj bez dosiahnutia cieľa (do roku 2018 sme umožňovali aj tento model financovania).
ALE! Po dosiahnutí prvého cieľa môžete pridať ďalšie 3 ciele a tak projekt rozšíriť či inak zlepšiť. Cieľové sumy ďalších cieľov nemusíte naplniť, vyplatené vám budú všetky prostriedky, ktoré v kampani získate. Vhodné je preto rozdeliť si ciele tak, aby prvý pokrýval iba základné náklady a ďalšie ciele pridávať postupne.
Áno, môže. Príspevky nad rámec cieľovej sumy môžete využiť na ľubovoľný verejnoprospešný účel, alebo si môžete nastaviť ďalšie ciele na rozšírenie či zlepšenie projektu.
Pri vytváraní kampane si nastavujete prvý, základný cieľ: sumu, ktorú potrebujete získať, aby ste projekt mohli realizovať v jeho najskromnejšej, najjednoduchšej verzii. Neskôr si počas kampane viete pridávať ďalšie ciele a tak financovať jeho ďalšie zlepšenia či rozšírenia.
V prípade, že kampaň nedosiahne základnú cieľovú sumu, všetky príspevky budú podporovateľom do 5 pracovných dní od skončenia kampane v plnej výške vrátené. V takom prípade nie ste povinný projekt realizovať ani zasielať prisľúbené odmeny a neplatíte žiadne poplatky.
Ďalšie ciele, ktoré ste si pridali počas trvania kampane, nie je nutné naplniť, získanú sumu vám pošleme tak či tak.
Poplatok za využitie StartLabu sa platí iba v prípade úspešnej kampane. Jeho výška je 7 % a rozkladá sa medzi autora projektu a podporovateľov, ktorí ho môžu znížiť dobrovoľnými darmi nad rámec podpory projektu. Pre vás ako autora to znamená, že z vyzbieranej sumy budete platiť poplatok cca 3,5 %.
V prípade neúspešnej kampane, všetky získané prostriedky, ktoré však nestačili na naplnenie cieľovej sumy (vrátane darov navyše), podporovateľom vrátime. V takom prípade za využitie platformy neplatíte nič.

Fungujeme nezávisle od krátkodobých grantov či investorov. Vďaka vzájomnej spolupráci a podpore máme finančnú a rozhodovaciu slobodu, ktorú si veľmi ceníme. Takto využívame vaše poplatky:

 • Rozvíjame sa
  Veľkú časť výnosov investujeme do technického zlepšovania platformy. Robíme všetko preto,  aby efektivita StartLabu a komfort jeho používania boli čo najvyššie.
 • Vzdelávame
  Záleží nám na tom, aby vzniklo čo najviac dobrých projektov. Pomáhame s ich financovaním tak, že autorom vysvetľujeme, ako kampaň pripraviť čo najlepšie. Online i offline.
 • Komunikujeme
  Aby sa informácie o kampaniach a návody, ako na to, dostali k čo najširšiemu publiku, čoraz viac sa snažíme investovať do komunikácie. Nájdete nás na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, alebo môžete odoberať náš  newsletter.
 • Staráme sa o vás
  Konzultujeme, odpovedáme na otázky, posudzujeme, účtujeme. Snažíme sa byť vám k dispozícii 24/7.
Až 79 % kampaní na StartLabe je úspešných, to znamená, že autorom kampaní sa podarí vyzbierať minimálne základnú cieľovú sumu, prípadne viac, ako pôvodne zamýšľali. Základné východiská úspešných kampaní sú:
Aktivita
Najdôležitejším predpokladom úspešnej kampane je, že na nej budete aktívne pracovať. Tým myslíme naštudovať si, ako kampaň dobre pripraviť a jej príprave - vrátane komunikačného plánu - venovať dostatočný čas a energiu. Ak chcete, aby vaša kampaň bola úspešná, počas jej trvania je nevyhnutné ju pravidelne komunikovať na vybrané cieľové skupiny, po jej skončení zas informovať podporovateľov o ďalšom vývoji projektu a doručovaní odmien.
Toto všetko si vyžaduje kapacitu a chuť na aktívnu prácu (ktorá sa vypláca :).
Jasný a zrozumiteľný projekt
Jednoduchosť je základ. Pred spustením kampane by ste mali mať jasno v tom, čo idete robiť, kedy, kde, s kým a koľko vás to bude stáť. Výhodu majú projekty, ktoré sú ľahko vysvetliteľné, a teda zrozumiteľné pre každého.
Definovaná cieľová skupina
Počas kampane budete aktívne oslovovať blízku či vzdialenejšiu verejnosť. Sú to muži či ženy? V akom veku? Čo vedia o probléme, ktorý komunikujete? Aké sú ich obavy a túžby? Aké sú ich hodnoty? Odpovede na tieto otázky vám pomôžu osvojiť si špecifický jazyk, prvky a typy príbehov, ktoré zarezonujú u vášho publika.
Príbeh, ktorý chytí za srdce
Dobrým príbehom dokážete vášmu publiku nielen vysvetliť, o čom je váš projekt, ale ho aj presvedčiť, aby konalo a podporilo váš zámer. Kampaň by mala ľudí emocionálne osloviť a motivovať ich konať (podporiť vás projekt).
Ľudia, ktorí vám s kampaňou pomôžu
Vyzbierať peniaze na svoj projekt dokáže aj jednotlivec bez skúseností s crowdfundingom, no pomôže vám, ak si na pomoc prizvete šikovných kolegov či kamarátov. Tí vám pomôžu s prípravou textov, obrázkov, videa a komunikáciou kampane.
Čas
Príprava a vedenie kampane si vyžaduje váš čas a aktivitu. Väčšina ľudí, ktorí StartLab využíva, spúšťa kampaň popri svojej práci., preto je dobré počítať s väčšou časovou rezervou na jej prípravu (min. 2 - 3 týždne, optimálne 1 - 2 mesiace), na komunikáciu počas trvania (od 15 do 45 dní) a na pokampaňovú fázu (2 - 3 týždne).
Rozpočet
V závislosti od toho, koľko peňazí chcete v kampani vyzbierať, môže byť potrebné do nej aj investovať. Medzi náklady môže patriť výroba a doručovanie odmien, reklamný rozpočet či práca ľudí, ktorí vám svoju expertízu neposkytnú bezplatne.
Popis projektu ja hlavný priestor kampane, kde prezentujete svoj zámer a snažíte sa ľudí zaujať. Dobrý popis:
 • je príbehom, ktorý ľudí chytí za srdce (spolu s videom a odmenami),
 • obsahuje málo textu, ale veľa informácií,
 • obsahuje nadpisy, podnadpisy, odrážky alebo číslovanie,
 • nemá gramatické chyby,
 • obsahuje množstvo vizuálneho obsahu (fotografie, grafiky, vizualizácie...).
Pri tvorbe popisu sa môžete držať predvolenej šablóny, ktorú uvidíte v procese vytvárania kampane, alebo si ju prispôsobiť svojim predstavám. Podrobný návod, ako pripraviť dobrý popis, nájdete v tomto článku.
Či ide o hlavné kampaňové video, alebo o ďalšie videá, ktoré vložíte do popisu projektu, kampani veľmi pomôžu. Kampaňové video je zároveň dobrým materiálom pre komunikáciu na sociálnych sieťach.
Vlastnosti dobrého kampaňového videa sú:
 • Má iba pár minút: Odporúčame, aby bolo čo najkratšie, ideálne do dvoch minút.
 • Zaujme od prvých sekúnd: Prvých tridsať sekúnd videa je kľúčových. Najdôležitejšie informácie povedzte ako prvé a zvyšok vysvetlite neskôr.
 • Je autentické: Prihovárajte sa ľuďom ako priateľom, hovorte otvorene, buďte ľudský, osobný a uveriteľný. Ukazuje zábery zo zákulisia a ukážte ľuďom, čo všetko ste už pre realizáciu projektu urobili.
 • Nejde o všeobecnú prezentáciu projektu či produktu.
 • Obsahuje výzvu na podporu kampane: Po dopozeraní videa by mal divák pochopiť, že chcete, aby vykonal  konkrétnu akciu (podporiť projekt). Nezabudnite doň zapracovať priamu výzvu, aby tak spravil.
 • Má dobrú kvalitu spracovania: Je v poriadku spraviť video svojpomocne, no minimálne nároky na kvalitu obrazu a zvuku by ste mali mať.
 • Obsahuje titulky: Tie zabezpečia, že posolstvá z videa sa dostanú aj k tým divákom, ktorí majú pri pozeraní vypnutý zvuk. Dôležité je to najmä na sociálnych sieťach.
Dobré video sa dá spraviť aj svojpomocne alebo doslova za pár eur. Jedným z príkladov jednoduchého, ale maximálne funkčného videa je v tejto kampani.
Ďalšie príklady dobrej praxe prinášame v tomto článku, ďalšie praktické tipy nájdete v tomto článku.
Vďaka odmenám dokážete zvýšiť motiváciu ľudí, aby váš projekt podporili. Dobre vymyslené odmeny nemusia byť finančne nákladné (ani by nemali byť) - cení sa nápad, unikátnosť či humor.
Každá kampaň automaticky obsahu odmenu Dobrý pocit, ktorá je predvolená na minimálnu sumu 5 eur a podporovateľ, v tomto prípade darca, ju môže ľubovoľne navýšiť.
Pripravte si vlastný odmeňovací mix:
 • Vytvorte si zoznam minimálne piatich základných odmien (3 sú povinné).
 • Zoznam rozšírte o limitované odmeny, ktoré budú dostupné hneď po spustení kampane pre prvých podporovateľov.
 • Vymyslite odmeny, ktoré budete pridávať počas kampane.
 • Odporúčame ponúkať max. 8 odmien, aby bol ich zoznam prehľadný. Orientáciu podporovateľom uľahčíte aj tým, že rozdiely medzi jednotlivými sumami budú dostatočne veľké (napr. 25 eur, 50 eur, 80 eur...).
 • Neponúkajte odmeny za veľmi malé príspevky – po odpočítaní nákladov vám na projekt zostane iba pár drobných. Odporúčame začať pri sume aspoň 15 eur.
 • Premyslite si, aké informácie k odmenám budete od podporovateľov potrebovať, napríklad veľkosť trička, či adresu na doručenie.
 • Okrem nákladov na výrobu odmien počítajte s nákladmi na ich distribúciu, balné a poštovné. Pomôže vám s tým môže náš partner, logistická spoločnosť Packeta.
Podrobne o plánovaní odmien píšeme v tomto článku, ďalšie tipy na konkrétne odmeny nájdete tu.
Pri plánovaní dĺžky trvania kampane odporúčame vychádzať z vášho marketingového plánu. Kampaň by mala trvať tak dlho, ako dlho ste schopný ju aktívne komunikovať na verejnosť. Väčšina autorov na to má kapacitu cca 30 - 35 dní, počas ktorých sa im podarí cieľovú sumu naplniť a presiahnuť.
Minimálna dĺžka trvania kampane je 15 dní, maximálna 45 dní.
Základná cieľová suma je minimálna suma, ktorú potrebujete získať, aby ste mohli realizovať projekt. Jej výšku nie je možné počas kampane meniť, no je možné ju neobmedzene presiahnuť. Po dosiahnutí základnej cieľovej sumy môžete (ale nemusíte) do kampane pridať ďalšie ciele, ktoré pre vyplatenie peňazí nemusíte naplniť.
Odporúčame teda začať najnižšou možnou sumou, ktorú počas kampane budete navyšovať - podobne, ako tomu bolo v tejto kampani.
Pri stanovovaní základnej cieľovej sumy majte triezve očakávania: v priemere cca 5 - 7 % všetkých návštevníkov podporí váš projekt sumou od 25 do 30 €. Cieľová suma by preto mala reflektovať najmä vašu schopnosť rozšíriť kampaň medzi veľký počet relevantných ľudí.
Všeobecne platí, že ľudia podporujú a dôverujú tým kampaniam, ktoré majú vyššie percento naplnenia cieľovej sumy. Priemerne kampaň získa približne 4 - 6 000 eur.
Nastavenie cieľovej sumy podrobne rozoberáme v tomto článku.
Ak chcete, aby vaša kampaň bola úspešná, mali by ste ju aktívne komunikovať počas celej doby jej trvania. Pripravte si preto, ešte pred spustením kampane, plán, akým spôsobom to budete robiť.
Ten by mal obsahovať rôzne informácie, ktoré chcete ľuďom počas kampane povedať, formát, akým ich spracujete (texty, obrázky, videá...) a cestu, akým ich k nim doručíte (emaily, sociálne siete...). Premýšľajte tiež o vašich cieľových skupinách, teda kto budú vaši najpravdepodobnejší podporovatelia.
Aby ste mohli priebežne sledovať a vyhodnocovať, aké komunikačné aktivity vám fungujú najlepšie, máte možnosť sledovať ich výkonnosť priamo v StartLabe cez funkciu Odkazy. Tu uvidíte základné ukazovatele ako počet podporovateľov, ktorí prišli z danej aktivity, akou sumou kampaň podporili a aký je prínos k celkovému výsledku kampane. Podrobnejšie štatistiky máte možnosť sledovať cez nástroje tretích strán: Facebook pixel, Google Tag Manager, Google Ads či Google Analytics.
Okrem toho máte u nás k dispozícii informácie o zdrojoch návštev, získanej sume, počte podporovateľov v čase trvania kampane a ďalšie užitočné grafy.
V roku 2024 máme dohodnutú matchingovú spoluprácu s partnerami:
Ak je váš projekt v niektorej z uvedených oblastí, pred odoslaním kampane na schválenie, zaškrtnite možnosť žiadosti o matching.
Ku kampani vieme priradiť aj matchingového partnera, ktorého si nájdete sami. V takom prípade nás vopred informujte emailom na info@startlab.sk. Pre priradenie matchingu ku kampani potrebujeme emailové potvrdenie štatutára spolu s informáciou o výške podpory a logom partnera.
Matching je možné ku kampani pridať iba pred jej schválením.
 1. kampaň vytvoríte v 4. krokoch, ktoré si priebežne ukladáte. Kým kampaň nepošlete na schválenie, môžete sa v nich ľubovoľne pohybovať a upravovať všetky jej časti. Na kampani môžete pracovať viacerí.
 2. keď ste s výsledkom spokojný/á, pošlete kampaň na schválenie. V tomto stave ju nebudete môcť upravovať.
 3. do 3 pracovných dní vás budeme kontaktovať:
  - ak v kampani uvidíme priestor na zlepšenie, budeme vám telefonovať a prejdeme spolu si odporúčané úpravy. Toto je bežný postup, keďže väčšina ľudí nemá s crowdfundingom skúsenosti - nebojte sa preto poslať kampaň na schválenie aj ak si nie ste istý výsledkom. Po "zamietnutí" kampane budete môcť znova upraviť akúkoľvek jej časť.
  - ak bude kampaň tip-top pripravená, príde vám email o tom, že bola schválená.
  Z dôvodu možných dodatočných úprav v kampani, odporúčame vyhradiť si na schvaľovací proces cca týždennú rezervu.
 4. kampaň si sami spustíte v čase, aký vám bude vyhovovať (t.j. nespúšťa sa automaticky tým, že ju schválime). Viaceré časti kampane môžete upravovať aj v čase, kedy je aktívna.

Každá kampaň má vlastnú URL adresu, ktorú vidíte v príkazovom riadku prehliadača. Keď budete kampaň zdieľať, môžete využívať jej skrátenú, krajšiu formu, ktorú si viete nastaviť v prvom kroku vytvárania kampane.
URL adresa (link) vašej kampane bude napríklad www.startlab.sk/nazovkampane.

V aktívne kampani správny link nájdete na tomto mieste:

Ak chcete merať a vyhodnocovať marketingové aktivity, v komunikácii kampane využívajte URL adresy vygenerované cez Odkazy.

Dlhý a súvislý text v popise projektu odporúčame rozdeliť nadpismi a podnadpismi a hlavné (ale naozaj iba tie) posolstvá zvýrazniť boldom či odlíšiť kurzívou.

Pre zmenu formátu označte pole, ktorého text chcete zmeniť a kliknite na ikonku formát vľavo hore. Tu si viete vybrať z viacerých formátov, ako je Nadpis 1, Nadpis 2, podnadpis, číslovanie či odrážkovanie.

Ak kopírujete texty napríklad z Wordu, pre odstránenie formátovanie odporúčame najprv ich skopírovať do poznámkového bloku, ktorý pôvodné formátovanie odstráni. Keď potom text vložíte do editora, jeho úprava už bude fungovať správne.

Kliknite na začiatok alebo na koniec poľa, pred alebo za ktorým chcete umiestniť obrázok či video. Následne kliknite na ikonu + vľavo hore a vyberte možnosť vložiť obrázok alebo video.

Takto viete vkladať aj ďalšie textové polia či pole Citácia, kam môžete dať text, ktorý chcete špeciálne vyzdvihnúť.

Do popisu odporúčame vkladať obrázky s orientáciou na šírku (nie na výšku).
Obrázok musí byť vo formáte JPG, PNG, GIF, TIFF alebo BPN s veľkosťou do 5 MB. Optimálny pomer strán je 16:10 (napr. rozmer 1 400 x 1 000 px).
Video je potrebné najprv nahrať na YouTube alebo Vimeo a vkladať ho cez embed kód.

Pre odosielanie odmien by ste mali mať spracovaný dokument s uvedenými informáciami. Budúci podporovateľ si ich tak cez vami vložený odkaz, napríklad na váš web či úložisko, môže pozrieť. Toto pole nie je povinné a môžete ho vymazať, no z právneho hľadiska ho odporúčame nevynechať.

Každá kampaň obsahuje odmenu Dobrý pocit v minimálnej sume 5 eur, ktorú si podporovateľ môže ľubovoľne zvýšiť. Okrem toho do kampane pridáte vlastné odmeny, ku ktorým vypĺňate tieto informácie:
 1. Názov odmeny - výstižný, krátky a zrozumiteľný.
 2. V doplňujúcom texte uveďte bližšie informácie k odmene, no snažte sa byť stručný - text by nemal mať viac ako pár riadkov.
 3. Odporúčame k odmenám pridať aj pekné obrázky, ktoré budú ľudí motivovať k výbere odmeny, ak chce dostať vybranú odmenu. K odmene pridáte minimálnu sumu, ktorou podporovateľ musí prispieť ak chce odmenu dostať.
 4. Ak ponúkate odmenu v limitovanom počte kusov, uveďte koľko kusov máte k dispozícii. Keď sa tieto kusy minú, odmena pre ďalších podporovateľov nebude dostupná a v stĺpci s odmenami sa presunie celkom dole.
 5. Zvolíte možnosť doručenia: osobne, poštou alebo cez Packeta kuriérov - podľa toho si formulár od podporovateľa bude (alebo nebude) pýtať aj poštovú adresu či telefónne číslo. Môžete zadať aj sumu za poštovné.
  Ak ponúkate odmenu, ktorú nebudete fyzicky posielať, možnosti doručenia necháte prázdne.
 6. Uveďte predpokladaný termín doručenia odmeny.
 7. Ak potrebujete od podporovateľa vedieť k odmene viac informácií, vo formulári uveďte otázku, ktorú sa ho chcete opýtať.

Vďaka našej spolupráci s Packetou môžete teraz odmeny posielať jednoducho a len za pár eur. Odmeny doručí kuriér Packety podporovateľom priamo na adresu a to za ceny, ktoré sú približne o 1/3 nižšie oproti bežným cenníkovým sumám. Cenník doručovania na adresu, ktorý je dispozícii autorom úspešných kampaní na StartLabe, si môžete prezrieť na tomto odkaze.

Ak chcete posielať odmeny priamo na adresu cez prepravnú spoločnosť Packeta, pri vytváraní kampane zaškrtnite (aj) túto možnosť a zadajte výšku poštovného, ktoré má podporovateľ uhradiť.
Pre využitie výhodných cien je potrebné, aby odosielateľom odmien bola právnická osoba (nemusí byť zhodná s autorom projektu na StartLabe). Odporúčame posielať všetky odmeny naraz, po skončení kampane.
Pozrite si tiež, ako prebieha samotné posielanie balíčkov cez Packetu po skončení kampane.
 • Autor projektu je fyzická či právnická osoba, ktorá bude projekt realizovať. S touto osobou uzatvárame Zmluvu o sprístupnení platformy a je prijímateľom peňazí získaných v kampani. V prípade úspešnej kampane na seba tiež berie záväzok projekt realizovať v súlade s tým, čo je v kampani prezentované.
 • V prípade, že vytvárate kampaň pre niekoho iného, alebo nie ste štatutárom organizácie, ktorá je autorom projektu, stávate sa autorom kampane. V takom prípade v kroku 3 Informácie o autorovi vyplňte najskôr informácie o Autorovi projektu a nižšie zvoľte možnosť Nie som realizátorom (autorom) projektu a vyplňte svoje údaje. Môžete si zvoliť, či chcete byť pre verejnosť v kampani zobrazený. Autorovi projektu automaticky pošleme email na potvrdenie autorstva.
 • Ak chcete na kampani spolupracovať s ďalšími osobami, alebo chcete, aby v kampani boli zobrazení, pridajte ich ako spolupracovníkov. Obratom im príde email, cez ktorý spoluprácu potvrdia.
  Ak chcete kampaň iba konzultovať, ale nechcete pridávať ďalších spolupracovníkov, stačí, keď im pošlete link s rozpracovanou kampaňou.

Google Analytics je služba, ktorá poskytuje možnosť sledovať návštevnosť a správanie návštevníkov na vašich webstránkach. Pri využití StartLabu nepracujete s vlastnou webstránkou, no máte možnosť kampaň prepojiť so svojim účtom v Google Analytics. Využitím Google Analytics získate prístup k rôznym dôležitým dátam, ako je prehľad návštevnosti kampane, ich zdroje, celkovú mieru konverzie, konverzný pomer z reklám a mnohé ďalšie. Prepojenie s Google Analytics vám tak pomôže sledovať a vyhodnocovať vaše komunikačné aktivity.

Google Analytics tracking ID je špecifické označenie vášho Google Analytics účtu. Nájdete ho vo svojom Google Analytics účte cez možnosti Admin → stĺpec Property → Property settings

ID má tvar ID UA-000000-01.

Ak pracujete s reklamami v Google Ads, ich výkonnosť môžete sledovať cez spojenie kampane s vašim Google Ads účtom. Reklamy môžete merať a vyhodnocovať aj v Google Analytics, no ten poskytuje pri konverziách menšie množstvo dát. Preto je vhodné pracovať s oboma spôsobmi.

Na získanie Google ID potrebujete mať nastavené Google AdWords conversion. Postupovať nájdete v tomto návode:
https://support.google.com/google-ads/answer/6095821?hl=en

Google Tag Manager je nástroj, ktorý vám umožňuje z jedného miesta vkladať a spravovať všetky sledovacie kódy nástrojov ako Google Analytics, Google Ads alebo Facebook Ads.

Na získanie tohoto ID si potrebujete vytvoriť Google Tag Manager účet. Postup nájdete v tomto návode: https://support.google.com/tagmanager/answer/6103696?hl=sk&ref_topic=3441530

Ak pracujete s reklamami vo Facebook Ads, ich výkonnosť môžete sledovať vďaka spojeniu kampane s vašim Facebook Ads účtom. Facebook reklamu môžete merať a vyhodnocovať aj v Google Analytics, no ten poskytuje pri konverziách menšie množstvo dát. Preto je vhodné pracovať s oboma spôsobmi. Dáta sa dajú využiť aj na lepšiu optimalizáciu kampaní.

Na získanie tohoto ID potrebujete mať nastavené vo Facebook Ads účte sledovanie pomocou Facebook Pixelu. Postup nájdete v tomto návode.

Predtým, ako sa pustíte do prípravy kampane, odporúčame pozrieť si všetky tu uvedené informácie, Návody a Podmienky schvaľovania kampane. Ak sa nimi budete riadiť, je veľmi málo pravdepodobné, že by vaša kampaň bola zamietnutá.

Ak by sa tak stalo, predtým ako kampaň zamietneme vás budeme informovať o dôvodoch. Vo väčšine prípadov je možné kampaň upraviť a poslať znova na schválenie.

Po tom, ako kampaň schválime, sami ju spustíte v čase, aký vám bude vyhovovať. Spravíte tak cez svoju administráciu voľba Moje kampane, kde uvidíte veľký button Spustiť kampaň. Od toho momentu plynie doba trvania kampane, počas ktorej sa snažíte naplniť cieľovú sumu.
Keď bude do konca kampane menej ako 24 hodín, verejné zobrazenie v kampani sa zmení z dní na hodiny. Presný dátum a čas skončenia kampane nájdete vo svojom účte v sekcii Moje kampane.

Tak, že im o nej poviete!

Pre úspech kampane je nevyhnutné, aby ste o nej intenzívne komunikovali počas celej doby jej trvania. Využívajte všetky dostupné možnosti: oslovujte rodinu a kamarátov, nakrúcajte videá a postujte ich na sociálne siete, vytvárajte stories, posielajte emaily, spolupracujte s influencermi, oslovujte blízke okolie, komunitu, médiá... a nezabúdajte na pripomínanie sa a ďakovanie tým, ktorí vás už podporili.

Vaša kampaň musí byť živá a musí byť o nej počuť. Prečítajte si aj:

Pri zdieľaní kampane odporúčame používať skrátenú formu linku (namiesto celej URL adresy, ktorú vidíte v príkazovom riadku), alebo, ak chcete merať výkonnosť zdieľaného linku, využívať funkciu Odkazy.

Po odoslaní kampaní na schválenie a v jej neskorších fázach môžete upravovať:

 • popis projektu, video,
 • názvy odmien, ich popis, počet kusov a informácie o doručení,
 • môžete pridávať ďalšie odmeny,
 • vytvárať Novinky,
 • pridávať nové ciele,
 • a pre sledovanie výkonnosti kampane vytvárať nové Odkazy.
Analytické nástroje je potrebné pripojiť ešte predtým, ako kampaň pošlete na schválenie.
Po schválení kampane nie je možné meniť:
 • názov kampane,
 • dĺžku trvania kampane,
 • cieľovú sumu,
 • informácie o autoroch vrátane čísla účtu.

Popis projektu odporúčame upravovať a aktualizovať podľa aktuálneho vývoja kampane.

Vo svojom účte, v sekcii Moje kampane si vyberte konkrétnu kampaň, ktorú chcete upravovať a kliknete na šípku vpravo. Tu vidíte všetky možnosti, ktoré s kampaňou súvisia. Popis a odmeny môžete zmeniť cez voľbu Upraviť.

Existujúcim odmenám viete upraviť dostupný počet, názov či popis, môžete zmeniť ich poradie, alebo ich môžete zmazať. Spraviť tak môžete cez voľby Kampaň → Upraviť, ktoré nájdete v sekcii Moje kampane po kliknutí na šípku vpravo. Novú odmenu môžete pridať cez možnosť Pridať odmenu.

Prostredníctvom Noviniek môžete ľudí informovať o aktuálnom vývoji projektu, nových udalostiach a hromadne komunikovať s tými, ktorí kampaň už podporili.

Novinku môžete pridať cez sekciu Moje kampane, možnosť Pridať Novinku. Môžete si zvoliť, či chcete, aby Novinka bola automaticky odoslaná existujúcim podporovateľom. Je fajn ich informovať o vývoji, dávajte však pozor, aby ste ich príliš nespamovali.

Novinky viete pridávať aj po skončení kampane, napríklad, aby ste podporovateľov informovali o ďalšom postupe pri realizácii projektu, ohľadom odosielania odmien, alebo o novej kampani.

Aby ste mohli komunikáciu kampane priebežne optimalizovať, okrem analytických nástrojov dávame vám k dispozícii prehľady a štatistiky:

 • graf vývoja príspevkov sumárne a po dňoch
 • graf vývoja počtu podporovateľov sumárne a po dňoch
 • graf zdrojov návštev
 • prehľad výkonnosti odmien
Pri využívaní funkcie Odkazy môžte tiež sledovať výkonnosť jednotlivých komunikačných aktivít.
Na výber máte z dvoch možností:
 1. cez služby tretích strán (Google Analytics, FB pixel a pod.)
 2. priamo v administrácii kampane cez funkciu Odkazy

Funkcia Odkazy (z EN „refferal tags“) umožňuje sledovať výkonnosť jednotlivých marketingových aktivít bez využitia analytických nástrojov od Google či Facebook, jednoducho, priamo v administrácii vašej kampane.

Pred každou novou aktivitou, prostredníctvom ktorej idete šíriť vašu kampaň, si vytvorte nový odkaz. Zvoľte si taký názov, aby ste aj neskôr vedeli, o akú aktivitu išlo (napr. Newsletter 1, FB 12. 4. a pod.). Po vytvorení nového odkazu sa vygeneruje nová URL adresa kampane, ktorú v danej aktivite budete zdieľať. Kratšiu (a krajšiu) verziu linku si viete vygenerovať napr. cez službu Bitly. Vo výsledkoch uvidíte, ako ktorá aktivita fungovala: koľko prispievateľov priniesla, koľko eur a ich pomer k celkovému výsledku kampane.

Vzhľadom na rôzne nastavenia cookies a tiež odlišné spôsoby platby, treba tieto čísla čítať ako orientačné.

Pri vytváraní kampane odporúčame stanoviť si minimálnu cieľovú sumu, ktorú potrebujete na realizáciu projektu v jeho základnej verzii. Ak ju počas kampane naplníte, postupne môžete pridávať ďalšie ciele, ktorými môžete projekt zlepšiť, rozšíriť či fundraisovať na iné verejnoprospešné aktivity.

Nové ciele môžete pridať cez možnosť Moje kampane Kampaň → Pridať ďalší cieľ.
Stručne opíšete, čo ďalšie za získané peniaze zrealizujete a zadajte sumu, ktorú na to potrebujete vyzbierať. Pre vyplatenie peňazí nie je potrebné cieľovú sumu naplniť.

Od tohto momentu tiež máte prístup k údajom podporovateľov. Ich zoznam si viete stiahnuť vo svojej administrácii: v časti Moje kampane, v stĺpci Podporovatelia cez voľbu Stiahnuť zoznam.
Prístup k údajom podporovateľov spolu s odmenami, ktoré si vybrali, získate v momente, keď vaša kampaň dosiahne cieľovú sumu. V Excely nájdete všetky údaje, ktoré podporovatelia vo formulári vypĺňali, t.j. meno, priezvisko a email ako základ, ďalej, ak ste pri zadávaní odmien žiadali, poštovú adresu či telefónne číslo. Pokiaľ kampaň nebude úspešná a podporovateľom budeme vracať peniaze, ich osobné údaje vám nebudeme môcť sprístupniť.
Zoznam podporovateľov nájdete vo svojom účte v časti Moje kampane, v stĺpci Podporovatelia cez voľbu Stiahnuť zoznam.

Podporovatelia majú v 3. kroku podpory kampane možnosť prispieť na zníženie poplatku, ktorý platíte v prípade úspešnej kampane
Aby sme sumu, z ktorej budete percentuálny poplatok platiť nenavyšovali, tieto dary navyše do cieľovej sumy nepripočítavame.
Po skončení kampane všetky dary navyše zrátame a odpočítame od poplatku za využitie StartLabu, ktorý je vo výške 7 %. Reálne tak zo získanej cieľovej sumy zaplatíte približne 3 - 4 %.

Platby kartou niekedy zlyhajú, žiaľ, stáva sa to. Dôvodov môže byť viacero: problém na strane jednej či druhej banky, vydavateľa karty, nedostatku prostriedkov na účte, prekročenia denného limitu...

V takom prípade odporúčame platbu zopakovať, alebo si zvoliť spôsob platby bankovým prevodom, o čom podporovateľa informujeme na ďakovnej stránke.
Bankové prevody trvajú približne 2 - 3 dni, no v prípade víkendov či sviatkov to môže byť dlhšie.
Ku kampani bude pripočítaná každá platba, ktorá k nám príde najneskôr do 5 dní od skončenia kampaň, teda predtým, ako kampaň uzatvoríme a pošleme vám získané prostriedky.

Ak sa počas aktívnej kampane rozhodnete, že niektorý príspevok nechcete prijať, informujte nás na info@startlab.sk a podporovateľovi ho vrátime.

Ak taká situácia nastane v kampani, ktorá bola skončená a vyplatená, vrátenie si musíte zabezpečiť sami.

Kampaň po jej spustení nie je možné zrušiť. Ak kampaň nebudete aktívne promovať, medzi ostatnými kampaňami bude zobrazená celkom dole a po uplynutí doby jej trvania bude ukončená ako neúspešná a príspevky v nej získané podporovateľom vrátime.

V prvom rade vám srdečne gratulujeme! Veríme, že táto skúsenosť bola pre vás obohacujúca a a tiež ďakujeme, že ste využili práve StartLab.

Čo vás teraz čaká?

 1. Pozrite si informácie k zaslaniu peňazí a zoznamu podporovateľov.
 2. Poďakujete sa tým, ktorí vás podporili. Môžete na to využiť vytvorenie a automatické odoslanie Novinky.
 3. V čo najskoršom čase realizujte projekt a priebežne ľudí informujte o tom, ako postupujete.
  Aj (alebo práve vtedy) ak veci nejdú podľa plánu, nezabúdajte s podporovateľmi komunikovať  - jasne a včas ich o všetkom informujte.
 4. Čo najskôr, ako to bude možné, pošlite ľuďom prisľúbené odmeny.
 5. Nahrajte vyúčtovanie, vďaka ktorému bude mať každý možnosť vidieť, ako ste peniaze z kampane použili.

A to je všetko?

Môže byť a nemusí :)

Ako ste iste zistili, crowdfunding nie je iba o získavaní peňazí, ale aj o budovaní komunity. Pokračujte v tom! S vašimi podporovateľmi udržiavate ďalší kontakt, priebežne ich informujte o vašej ďalšej činnosti či projektoch - môžu sa stať vašimi dlhodobými fanúšikmi, podporovateľmi či zákazníkmi.

Crowdfunding sa môže stať vašim pomocníkom pri ďalších projektoch, na ktorých budete pracovať. Nejeden autor - neziskovka, firma či jednotlivec, u nás robia kampane pravidelne, vždy, keď sa pustia do niečoho nového. Budeme radi, ak sa k nim pridáte aj vy.

Keď uplynie doba trvania kampane, v systéme ju ešte minimálne 5 dní nechávame "otvorenú", aby k nej mohli byť pripočítané všetky dobiehajúce platby. Prostriedky získané v kampani vám prídu do 10 pracovných dní spolu s emailom s vyúčtovaním. Zaslaná suma bude očistená o nevyhnutné poplatky.

Individuálne sa v prípade potreby vieme dohodnúť aj na vyplatení časti peňazí už počas trvania kampane (v prípade, že kampaň dosiahla cieľovú sumu).

V prípade neúspešnej kampane peniaze získané v kampani podporovateľom vrátime do pracovných 5 dní.

Prístup k osobným údajom podporovateľov ste získali už v momente, keď vaša kampaň dosiahla cieľovú sumu. Ak vaša kampaň úspešná nebola, podporovateľom ich príspevky vrátime a ich osobné údaje vám nebudeme môcť sprístupniť.
Zoznam podporovateľov nájdete vo svojom účte v časti Moje kampane, v stĺpci Podporovatelia cez voľbu s rovnakým názvom. Nezabudnite si stiahnuť finálny zoznam po tom, ako vám bolo zaslané vyúčtovanie kampane (pre prípad nových podporovateľov, ktorí robili bankový prevod na poslednú chvíľu).

Po tom, ako realizujete projekt, vás poprosíme informovať o použití získaných prostriedkov. Vyúčtovanie je rámcové a slúži pre zvyšovanie transparentnosti vašej (a tiež našej) práce.

Nahrať vyúčtovanie vám nezaberie viac ako 5 minút a spravíte ho cez voľbu Moje kampane → stĺpec StartLab → Pridať vyúčtovanie. Tu v niekoľkých vetách opíšete realizáciu projektu a vymenujete jednotlivé položky a sumy, ako boli peniaze použité. Nie je potrebné nahrávať účtovné doklady.

Vyúčtovanie potom môže vyzerať napríklad takto.

Vďaka našej spolupráci s Packetou môžete teraz odmeny posielať jednoducho a len za pár eur. Odmeny doručí kuriér Packety podporovateľom priamo na adresu a to za ceny, ktoré sú približne o 1/3 nižšie oproti bežným cenníkovým sumám.  Doručovanie na výdajné miesta a Z-Boxy nie je možné. Tu nájdete kompletný cenník doručovania na adresu, ktorý je dispozícii autorom úspešných kampaní na StartLabe.

Pre využitie výhodných cien je potrebné, aby odosielateľom odmien bola právnická osoba alebo FO s IČO (nemusí byť zhodná s autorom projektu na StartLabe). Odporúčame posielať všetky odmeny naraz, po skončení kampane.
Služba je dostupná iba pre kampane, ktoré boli spustené po 17.5.2023.

Postup

V administrácii kampane na StartLabe:
 1. v administrácii StartLabu zvoľte možnosť PodporovateliaStiahnuť Packeta import zadáte rozmery a hmotnosť  odosielaných balíčkov.
 2. uložíte si vygenerované .xml súbory.
Na stránke www.packeta.sk (nie v mobilnej aplikácii)
 1. Vytvoríte účet v klientskej sekcii Packeta. Zvolíte si možnosť E-shop / firma. Ako meno používateľa použijete prihlasovacie meno, ktoré vám pošleme ako súčasť vyúčtovania.
  Packeta schváli vašu registráciu do dvoch pracovných dní.
 2. V hlavnej navigácii pôjdete do sekcie Informácie o používateľovi a v časti Odosielatelia vytvoríte nového odosielateľa s údajmi, aké chcete, aby boli uvedené na balíčkoch. Dôležité - do políčka Označenie musíte uviesť kód projektu, ktorý sme vám tiež poslali s vyúčtovaním.
 3. V sekcii Informácie o používateľovi, časť Fakturačné adresy vyplníte údaje právnickej osoby, na ktorú vám bude vystavená faktúra zo strany Packety. Faktúra príde spätne po odoslaní zásielok.
 4. Do sekcie Import zásielok nahráte .xml súbor/y s údajmi o prijímateľoch, ktorý ste si stiahli zo StartLabu z administrácie kampane.
 5. V sekcii Rozpracované zásielky údaje skontrolujete, označíte všetky a následne si hore vyberiete hromadnú akciu "Podať vybrané".
 6. V sekcii Podané zásielky vygenerujete štítky na balíčky, ktoré následne vytlačíte a nalepíte na zásielky.
 7. Označené balíčky podáte na niektorom z podacích miest Packeta alebo na niektorom z dep/pobočiek Packeta.
V prípade problémov s exportovaným súborom alebo so systémom Packety, nás prosím kontaktujte.

Poplatok za využitie StartLabu sa platí iba v prípade úspešnej kampane. Jeho výška je 7 % a rozkladá sa medzi autora projektu a podporovateľov, ktorí ho môžu znížiť dobrovoľnými darmi nad rámec podpory projektu. Pre vás ako autora to znamená, že z vyzbieranej sumy budete platiť poplatok cca 3 - 4 %. Ďakujeme, že nám týmto spôsobom umožňujete financovať prevádzku StartLabu.

Aby sme nenavyšovali celkovú vyzbieranú sumu, z ktorej počítame poplatok, dary určené na zníženie poplatku, do cieľovej sumy nezapočítavame. Ich výšku, môžete vidieť vo svojej administrácii v časti Štatistiky.
Hlavným dokladom pre Vás je Zmluva o sprístupnení platformy. Zmluvu nie je potrebné podpisovať, uzatvára sa elektronicky.
Pre účtovanie a zdaňovanie príjmov z kampane je rozhodujúce, aké odmeny si podporovatelia zvolili. V prípade výberu odmeny Dobrý pocit, či príspevky vyššie ako bola stanovená minimálna suma za odmenu, peniaze prijímate ako dar. Financie získané za ostatné odmeny sú príjmom z predaja či poskytnutia služby rovnako, ako keby ste ich predávali či poskytovali na inom mieste alebo platforme. Konkrétne prípady sa môžu líšiť napríklad podľa právnej formy autora, preto ich odporúčame vždy konzultovať s účtovníkom.
V prípade záujmu si viete stiahnuť Zmluvy uzatvárané s podporovateľmi cez túto možnosť vo svojej administrácii.

Od skončenia úspešnej kampane ste povinný projekt najneskôr do 18 mesiacoch realizovať, no odporúčame tento čas čo najviac skrátiť - zvyčajne sú projekty realizované do niekoľkých týždňov či mesiacov.

Odmeny pre podporovateľov sa snažte poslať čo najskôr, ideálne do termínu, ktorý ste uvádzali v kampani.

Nie, takúto povinnosť nemáte, no budeme radi, ak tak spravíte napríklad zmienkou: "Za realizáciu ďakujeme podporovateľom z platformy StartLab". Naše logo si môžete stiahnuť tu.

Základom je vždy dobrá a včasná komunikácia s tými, ktorí váš projekt podporili. Môžete sa s nimi dohodnúť na vrátení peňazí, alebo na tom, že peniaze použijete na iný verejnoprospešný účel. Môžete na to využiť funkciu Novinky.
V prípade, že si nie ste istý, ako situáciu vyriešiť, kontaktujte nás.

Neúspešná kampaň znamená, že sa v kampani nepodarilo dosiahnuť základnú cieľovú sumu. V takom prípade získané prostriedky podporovateľom do 5 dní od skončenia kampane vrátime a vy nemáte žiadne záväzky voči nim, ani voči nám.

Všetky kampane, ktoré boli na StartLabe spustené, zostávajú zverejnené v sekcii kampane.

Obsahové kritériá

StartLab je možné využiť na financovanie akéhokoľvek verejnoprospešného projektu či produktu, ktorý možno zradiť do niektorej z týchto oblastí:

 • rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • tvorba a rozvoj občianskej spoločnosti,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a rozvoj zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • tvorba a ochrana životného prostredia,
 • rozvoj vedy a výskumu,
 • rozvoj vzdelávania a telovýchovy.

Formálne kritériá

 • projekt má jasne definovaný cieľ, teda čo bude výsledným projektom/produktom,
 • popis projektu obsahuje informácie: o čo v projekte ide, aký je jeho súčasný stav, kedy a kde bude realizovaný s ako sa využijú peniaze vyzbierané v kampani,
 • projekt bude uskutočnený/ukončený v presne definovanom čase (napr. o 6, 12 či 18 mesiacov).

Aké projekty nezverejňujeme

 • také, ktoré slúžia na podporu jednotlivcov (skúste platformu Ľudia Ľuďom),
 • projekty porušujúce zákony SR, projekty propagujúce pornografiu, projekty odporujúce slušným mravom a nerealizovateľné úlety,
 • StartLab nie je možné použiť na predaj hotových produktov, z ktorého výťažok má ísť tretej strane či zbierať peniaze v prospech iného subjektu (pre Peer to Peer fundraising skúste napríklad službu DARUJME.sk),
 • nezverejňujeme ani kampane, ktoré sú na prvý pohľad "odfláknuté" a ktoré majú prakticky nulovú šancu na úspech.

Pozrite si naše odporúčania, ako kampaň pripraviť čo najlepšie.

Matching je unikátna forma podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov - partnerov. Tými môžu byť nadácie, firmy, či samospráva alebo akýkoľvek iný subjekt.

Podpora matchingového partnera spočíva v tom, že každý prijatý príspevok znásobí. Ak podporovateľ kampaň podporí sumou napríklad 10 €, do celkovej získanej sumy sa pripočíta 20 €. Matchingový partner bude príspevky násobiť dovtedy, kým sa nevyčerpá vopred dohodnutá výška jeho podpory. Tá môže pokrývať polovicu cieľovej sumy, alebo jej menšiu časť.

Výhody matchingu pre partnerov

 • Vizibilita
  Každý autor svoju kampaň aktívne propaguje, aby sa mu podarilo naplniť cieľovú sumu. Tým automaticky komunikuje aj matchingového partnera, ktorý má v kampani špeciálne miesto hneď v jej vrchnej časti. 
 • Spojenie s dobrou vecou
  Matchingový partner sa spája s verejnoprospešným projektom a posilňuje tak dobré meno svojej značky.
 • Žiadne skryté náklady 
  Autor projektu získava 100 % príspevku od matchingového partnera, StartLab si z neho neponecháva žiadnu províziu.

Výhody matchingu pre autorov

 • Kredibilita
  Spojenie vašej kampane s väčšou značkou jej dá váhu a dôveryhodnosť aj pre ľudí, ktorí vás alebo vašu organizáciu nepoznajú.
 • Rýchlosť naplnenia cieľovej sumy
  Vďaka matchingu bude kampaň pôsobiť od začiatku úspešnejšie a rýchlejšie sa vám podarí dosiahnuť cieľovú sumu. Ľudia majú tendenciu podporovať dobre naštartované kampane a úspešné príbehy.
 • Motivácia podporovateľov
  Podporovateľ podporuje dvakrát - najprv sumou, pre ktorú sa rozhodol, a potom vďaka znásobeniu príspevku od matching partnera.

Ako získam podporu matchingového partnera?

a) nájdete si vlastného partnera ešte pred spustením kampane na StartLabe

O matchingovom partnerovi nás vopred informujte emailom na info@startlab.sk. Pre priradenie matchingu ku kampani potrebujeme emailové potvrdenie zo strany matchingového partnera (štatutára) spolu s informáciou o výške podpory a logom partnera
Zmluvný vzťah so StartLabom v tejto veci nie je potrebný – všetky náležitosti týkajúce sa podpory (podmienky, prevod peňazí, vyúčtovanie a pod.) riešite priamo s matchingovým partnerom.

b) matching partnera vám odporučí StartLab

Pred odoslaním svojej kampane na schválenie, nás môžete požiadať, aby sme vám matching partnera odporučili my.

Spolupracujeme s niekoľkými partnermi, ktorí môžu mať záujem podporiť váš projekt. Rozhodnutie o udelení podpory zo strany matching partnera zvyčajne trvá do 2 týždňov. V prípade kladnej odozvy vás kontaktujeme, aby sme dohodli potrebnú administratívu.

Matching je ku kampani možné pridať iba pred jej schválením.

Prečo si vybrať StartLab?

Zodpovieme všetky vaše otázky

Zodpovieme všetky vaše otázky

Peniaze vyplatíme už po dosiahnutí minimálneho cieľa

Peniaze vyplatíme už po dosiahnutí minimálneho cieľa

Venujeme sa vám osobne

Venujeme sa vám osobne

Nízky alebo žiaden poplatok

Nízky alebo žiaden poplatok