Podmienky schvaľovania

Obsahové kritériá

StartLab je možné využiť na financovanie akéhokoľvek verejnoprospešného projektu či produktu, ktorý možno zradiť do niektorej z týchto oblastí:

 • rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • tvorba a rozvoj občianskej spoločnosti,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a rozvoj zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • tvorba a ochrana životného prostredia
 • rozvoj vedy a výskumu,
 • rozvoj vzdelávania a telovýchovy.

Formálne kritériá

 • projekt má jasne definovaný cieľ, teda čo bude výsledným projektom/produktom,
 • projekt bude uskutočnený/ukončený v presne definovanom čase (napr. o 6, 12 či 18 mesiacov),
 • projekt je inovatívny, prináša niečo nové, čo tu doposiaľ nebolo (t.j. nejde napr. o dotlač už vydanej knihy),
 • kampaň nie je možné robiť na už hotový produkt či projekt, iba na jeho prípadný upgrade, ktorý by ho výrazne vylepšil,
 • popis projektu obsahuje informácie:
  • o čo v projekte ide,
  • aký je jeho súčasný stav,
  • kedy a kde bude realizovaný,
  • ako sa využijú peniaze vyzbierané v kampani,
  • kto za projektom stojí.
 • autor ponúka podporovateľom na výber z aspoň 3 druhov odmien.

Aké projekty nezverejňujeme:

 • také, ktoré slúžia na podporu jednotlivcov (skúste platformu Ľudia Ľuďom),
 • na financovanie bežnej prevádzky charitatívnej organizácie (skúste službu DARUJME.sk),
 • projekty porušujúce zákony SR, projekty propagujúce pornografiu, projekty odporujúce slušným mravom a nerealizovateľné úlety,
 • StartLab nie je možné použiť na predaj hotových produktov, z ktorého výťažok má ísť tretej strane,
 • nezverejňujeme ani kampane, ktoré sú na prvý pohľad "odfláknuté" a ktoré majú prakticky nulovú šancu na úspech.

Pozrite si návody, ako kampaň pripraviť čo najlepšie.