Podmienky schvaľovania

Crowdfunding (z EN. „davové financovanie“) zahŕňa rôzne formy finančnej podpory jednotlivcov, organizácií či projektov prostredníctvom online platformy.

StartLab sa zameriava na podporu realizáciu verejnoprospešných projektov, prezentovaných prostredníctvom tzv. kampaní. Kampaň má presne stanovenú dĺžku trvania a minimálnu cieľovú sumu, ktorá je pre realizáciu projektu nevyhnutná.

V prípade, že kampaň v stanovenom čase dosiahne cieľovú sumu, pošleme ju autorovi a ten je povinný projekt realizovať a zaslať prisľúbené odmeny. Pokiaľ sa tento cieľ nepodarí naplniť, peniaze podporovateľom vrátime.

Podobne ako svetovo najznámejšia platforma Kickstarter, StartLab funguje na princípe odmenového crowdfundingu. To znamená, že realizáciu projektu môžete podporiť nezištným darom, ale aj tým, že si objednáte či zakúpite niektorú z autorom ponúkaných odmien. Odmenou môže byť samotný produkt, na ktorého financovanie prispejete, no aj čokoľvek iné – od potlačených tričiek, cez vstupenky či originálne grafiky, až po pozvanie na večeru.

Aké projekty podporujeme

StartLab je možné využiť na financovanie akéhokoľvek verejnoprospešného projektu či produktu, ktorý možno zradiť do niektorej z týchto oblastí:

 • rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • tvorba a rozvoj občianskej spoločnosti,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a rozvoj zdravia,
 • podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • tvorba a ochrana životného prostredia,
 • rozvoj vedy a výskumu,
 • rozvoj vzdelávania a telovýchovy.

Kritériá schválenia kampane

 • projekt, definovaný v popise projektu, má jasne definovaný cieľ, teda čo bude výsledným projektom/produktom,
 • bude uskutočnený/ukončený v presne definovanom čase (napr. o 6, 12 či 18 mesiacov),
 • je inovatívny, prináša niečo nové, čo tu doposiaľ nebolo,
 • kampaň nie je možné spustiť na už hotový produkt či projekt, iba na jeho prípadný upgrade, ktorý by ho výrazne vylepšil,
 • popis projektu obsahuje informácie:
  • o čo v projekte ide,
  • aký je jeho súčasný stav,
  • kedy a kde bude realizovaný,
  • ako sa využijú peniaze vyzbierané v kampani,
  • kto za projektom stojí.
 • autor ponúka podporovateľom na výber z aspoň 3 druhov odmien.

Aké projekty nezverejňujeme:

 • také, ktoré slúžia na podporu jednotlivcov (skúste platformu Ľudia Ľuďom),
 • na financovanie bežnej prevádzky charitatívnej organizácie (skúste službu DARUJME.sk),
 • projekty investičného a pôžičkového crowdfundingu,
 • projekty porušujúce zákony SR, projekty propagujúce pornografiu, projekty odporujúce slušným mravom a nerealizovateľné úlety,
 • StartLab nie je možné použiť na predaj hotových produktov, z ktorého výťažok má ísť tretej strane,
 • nezverejňujeme ani kampane, ktoré sú na prvý pohľad "odfláknuté" a ktoré majú prakticky nulovú šancu na úspech.

Pozrite si návody, ako kampaň pripraviť čo najlepšie.