Po skončení kampane

V prvom rade vám srdečne gratulujeme! Veríme, že táto skúsenosť bola pre vás obohacujúca a a tiež ďakujeme, že ste využili práve StartLab.

Čo vás teraz čaká?

  1. Pozrite si informácie k zaslaniu peňazí a zoznamu podporovateľov.
  2. Poďakujete sa tým, ktorí vás podporili. Môžete na to využiť vytvorenie a automatické odoslanie Novinky.
  3. V čo najskoršom čase realizujte projekt a priebežne ľudí informujte o tom, ako postupujete.
  4. Čo najskôr, ako to bude možné, pošlite ľuďom prisľúbené odmeny.
  5. Nahrajte vyúčtovanie, vďaka ktorému bude mať každý možnosť vidieť, ako ste peniaze z kampane použili.
Nie vždy ide všetko ako po masle a ak sa niečo pokazí či oneskorí, ľudia to zväčša pochopia - ak im o tom dáte vedieť. Nie je nič horšie, ako keď vám niekto dá svoje peniaze a viac nevie, čo sa s nimi stalo, ani či a kedy mu príde prisľúbená odmena.
Preto, prosíme, nezabúdajte s podporovateľmi komunikovať aj po tom, ako vám skončí kampaň a jasne včasne ich o všetkom informujte.

A to je všetko?

Môže byť a nemusí :)

  • Ako ste isto zistili, crowdfunding nie je iba o získavaní peňazí, ale aj o budovaní komunity. Pokračujte v tom! S vašimi podporovateľmi udržiavate ďalší kontakt, priebežne ich informujte o vašej ďalšej činnosti či projektoch - môžu sa stať vašimi dlhodobými fanúšikmi, podporovateľmi či zákazníkmi.
  • Crowdfunding sa môže stať vašim pomocníkom pri ďalších projektoch, na ktorých budete pracovať. Nejeden autor - neziskovka, firma či jednotlivec, u nás robia kampane pravidelne, vždy, keď sa pustia do niečoho nového. Budeme radi, ak sa k nim pridáte aj vy.

Keď uplynie doba trvania kampane, v systéme ju ešte minimálne 5 dní nechávame "otvorenú", aby k nej mohli byť pripočítané všetky prípadné dobiehajúce platby realizované bankovým prevodom. Potom kampaň uzavrieme a vyúčtujeme. To znamená, že prostriedky získané v kampani vám prídu do pracovných 10 dní od jej skončenia spolu s emailom s vyúčtovaním. Zaslaná suma bude očistená o nevyhnutné poplatky.

V prípade neúspešnej kampane peniaze získané v kampani podporovateľom vrátime do pracovných 5 dní po jej skončení.

Prístup k osobným údajom podporovateľov ste získali už v momente, keď vaša kampaň dosiahla cieľovú sumu. Ak vaša kampaň úspešná nebola, podporovateľom ich príspevky vrátime a ich osobné údaje vám nebudeme môcť sprístupniť.
Zoznam podporovateľov nájdete vo svojom účte v časti Moje kampane, v stĺpci Podporovatelia cez voľbu s rovnakým názvom.

Finálny zoznam v prípade úspešnej kampane

Ak vaša kampaň bola úspešná, nechali sme ju "otvorenú" ešte 10 dní po jej skončení. To znamená, že na ňu mohli ešte byť pripočítané príspevky, ktoré podporovatelia robili bankovým prevodom. V prípade víkendu či sviatkov môžu tieto platby na náš účet prísť s niekoľkodňovým oneskorením.
Zoznam podporovateľov sa tak môže rozšíriť aj po skončení kampane, nezabudnite si preto finálny zoznam stiahnuť po tom, ako vám pošleme vyúčtovanie.

Príspevky nad rámec základnej cieľovej sumy využijete buď na realizáciu ďalších cieľov (ak ste ich počas kampane pridali), alebo ich použijete na iný verejnoprospešný účel.

Po tom, ako realizujete projekt, vás poprosíme informovať o použití získaných prostriedkov. Vyúčtovanie je rámcové a slúži pre zvyšovanie transparentnosti vašej (a tiež našej) práce.

Nahrať vyúčtovanie vám nezaberie viac ako 5 minút a spravíte ho cez voľbu Moje kampane → stĺpec StartLab → Pridať vyúčtovanie. Tu v niekoľkých vetách opíšete realizáciu projektu a vymenujete jednotlivé položky a sumy, ako boli peniaze použité. Nie je potrebné nahrávať účtovné doklady.

Vyúčtovanie potom môže vyzerať napríklad takto.
Hlavným dokladom pre Vás je Zmluva o sprístupnení platformy, ktorú ste s nami uzatvárali a ktoré slúži ako doklad pre vás.

Pre účtovanie a zdaňovanie príjmov z kampane je rozhodujúce, aké odmeny si podporovatelia zvolili. V prípade výberu odmeny Dobrý pocit, či príspevky vyššie ako bola stanovená minimálna suma za odmenu, peniaze prijímate ako dar.
Financie získané za ostatné odmeny sú príjmom z predaja či poskytnutia služby rovnako, ako keby ste ich predávali či poskytovali na inom mieste alebo platforme. V prípade záujmu si viete stiahnuť Zmluvy uzatvárané s podporovateľmi cez možnosti vo svojej administrácii.

Konkrétne prípady určite odporúčame konzultovať s účtovníkom.

Od skončenia úspešnej kampane ste povinný projekt najneskôr do 18 mesiacoch realizovať, no odporúčame tento čas čo najviac skrátiť. Najmä ak je viazaný na odosielanie odmien, na ktoré podporovatelia netrpezlivo čakajú.

Predovšetkým o tom dajte vedieť tým, ktorí váš projekt podporili. Môžete sa s nimi dohodnúť buď na vrátení peňazí, alebo na tom, že peniaze použijete na iný verejnoprospešný účel.
V prípade, že si nie ste istí, ako situáciu vyriešiť, kontaktujte nás.

Neúspešná kampaň znamená, že sa v kampani nepodarilo dosiahnuť základnú cieľovú sumu. V takom prípade získané prostriedky podporovateľom do 5 dní od skončenia kampane vrátime a vy nemáte žiadne záväzky voči nim, ani voči nám.

Všetky kampane, ktoré boli na StartLabe spustené, zostávajú zverejnené v sekcii kampane.

Áno, pokiaľ od ukončenia kampane uplynulo aspoň 6 mesiacov.
Neodporúčame kampaň zopakovať bez zmien, treba sa pozrieť na to, čo v kampani nefungovalo a skúsiť to inak, alebo crowdfundingovou kampaňou financovať iný projekt.