Po skončení kampane

Keď uplynie doba trvania kampane, v systéme ju ešte 10 dní nechávame "otvorenú", aby k nej mohli byť pripočítané všetky prípadné dobiehajúce platby robené bankovým prevodom. Po 10 dňoch kampaň uzavrieme a vyúčtujeme. To znamená, že prostriedky získané v kampani vám prídu do 14 dní od jej skončenia. Zaslaná suma bude očistená o nevyhnutné poplatky.

V prípade neúspešnej kampane peniaze získané v kampani podporovateľom vrátime do 5 dní po jej skončení.

Pre účtovanie a zdaňovanie príjmov z kampane je rozhodujúce, aké odmeny si podporovatelia zvolili. V prípade výberu odmeny Dobrý pocit, či príspevky vyššie ako bola stanovená minimálna suma za odmenu, peniaze prijímate ako dar.
Financie získané za ostatné odmeny sú príjmom z predaja či poskytnutia služby rovnako, ako keby ste ich predávali či poskytovali na inom mieste alebo platforme.

Konkrétne prípady určite odporúčame konzultovať s účtovníkom.

V takom prípade získané prostriedky ľuďom vrátime a vy nemáte žiadne záväzky voči nim, ani voči nám.

Áno, pokiaľ od ukončenia kampane uplynulo aspoň 6 mesiacov.
Neodporúčame kampaň zopakovať bez zmien, treba sa pozrieť na to, čo v kampani nefungovalo a skúsiť to inak, alebo crowdfundingovou kampaňou financovať iný projekt.

Všetky kampane, ktoré boli na StartLabe spustené, zostávajú zverejnené v sekcii kampane.

Príspevky nad rámec cieľovej sumy môžete využiť spôsobom, ktorý sám uznáte za vhodné – avšak, musia byť použité na verejnoprospešný účel.
Vo väčšine prípadov autori tieto príspevky využijú na zlepšenie svojho produktu/projektu či jeho rozšírenie, alebo na iné aktivity, ktoré súvisia s jeho verejnoprospešnou činnosťou.

Od skončenia úspešnej kampane ste povinný projekt najneskôr do 18 mesiacoch realizovať, no odporúčame tento čas čo najviac skrátiť. Najmä ak je viazaný na odosielanie odmien, na ktoré podporovatelia netrpezlivo čakajú.

Predovšetkým o tom dajte vedieť tým, ktorí váš projekt podporili. Môžete sa s nimi dohodnúť buď na vrátení peňazí, alebo na tom, že peniaze použijete na iný verejnoprospešný účel.
V prípade, že si nie ste istí, ako situáciu vyriešiť, kontaktujte nás.

Po tom, ako realizujete projekt, vás poprosíme informovať o použití získaných prostriedkov. Vyúčtovanie je rámcové a slúži pre zvyšovanie transparentnosti vašej (a tiež našej) práce.

Nahrať vyúčtovanie vám nezaberie viac ako 5 minút a spravíte ho cez voľbu Moje kampane → stĺpec StartLab → Pridať vyúčtovanie. Tu v niekoľkých vetách opíšete realizáciu projektu a vymenujete jednotlivé položky a sumy, ako boli peniaze použité. Nie je potrebné nahrávať účtovné doklady.