Vytváranie kampane

Po tom, ako kampaň pošlete na schválenie, do 3 pracovných dní sa k nej vyjadríme. Pokiaľ k nej nebudeme mať žiadne výhrady či odporúčania, pošleme vám email, že kampaň bola schválená a môžete ju spustiť.
Ak pre vás budeme mať rady, čo by sa dalo v kampani vylepšiť, budeme vás telefonicky či emailom kontaktovať. Na tento posledný schvaľovací krok preto odporúčame nechať si týždennú rezervu.

Základná cieľová suma je minimálna suma, ktorú potrebujete na realizáciu vášho projektu a uvádzate ju pri vytváraní kampane. Po naplnení cieľovej sumy si môžete pridať ďalšie ciele - zlepšenia či rozšírenia projektu.

Ak je vašim projektom napríklad vydanie knihy, prvým cieľom môže byť vydanie v mäkkej väzbe, na čo si nastavíte cieľovú sumu 3 000 eur. Po tom, ako tento cieľ naplníte si môžete, ale nemusíte, pridať ďalšie ciele: vydanie knihy v pevnej väzbe (5 000 eur), rozšírenie o fotogalériu na konci knihy (7 000 eur), tlač na kvalitnejšom papieri či distribúcia kníh zadarmo do detských domovov (10 000 eur).

Základnú cieľovú sumu, ktorú ste si stanovili pri vytváraní kampane nie je možné meniť po tom, ako je kampaň schválená.

Ak sa vám počas kampane podarí naplniť základnú cieľovú sumu a chcete svoj projekt vylepšiť, rozšíriť či fundraisovať ďalšie verejnoprospešné aktivity, môžete si pridať ďalšie ciele.

Každá kampaň má vlastnú URL adresu, ktorú vidíte v príkazovom riadku prehliadača. Keď budete kampaň zdieľať, môžete využívať jej skrátenú, krajšiu formu, ktorú si viete nastaviť práve v poli URL adresy.
URL adresa (link) vašej kampane bude potom napríklad www.startlab.sk/nazovkampane.

Link potom v kampani nájdete na tomto mieste:

Ak chcete merať a vyhodnocovať marketingové aktivity, v komunikácii kampane využívajte URL adresy vygenerované cez Odkazy.

Pri vytváraní popisu kampane môžete pracovať s viacerými formátmi písma.
pre zmenu formátu označte pole, ktorého text chcete zmeniť a kliknite na ikonku formát.

Tu si viete vybrať z viacerých formátov, ako je Nadpis 1, Nadpis 2, podnadpis, číslovanie či odrážkovanie.

Odporúčame vyhnúť sa dlhým, súvislým textom a pracovať s rôznymi textovými formátmi.

Kliknite na začiatok alebo na koniec poľa, pred alebo za ktorým chcete umiestniť obrázok či video. Následne kliknite na ikonu + a vyberte možnosť vložiť obrázok alebo video.

Takto viete vkladať aj ďalšie textové polia či pole Citácia, kam môžete dať text, ktorý chcete špeciálne vyzdvihnúť.

Do popisu či k odmenám odporúčame vkladať obrázky s orientáciou na šírku (nie na výšku).
Obrázok musí byť vo formáte JPG, PNG, GIF, TIFF alebo BPN s veľkosťou do 5MB. Odporúčame pomer strán 16:10 (napr. rozmer 1400x1000px).
Video je potrebné najprv nahrať na YouTube alebo Vimeo a vkladať ho cez embed kód.

Ak kopírujete texty napríklad z Wordu, pre odstránenie formátovanie odporúčame najprv ich skopírovať do poznámkového bloku, ktorý formátovanie odstráni. Keď potom text vložíte do editora, jeho úprava už bude fungovať správne.

Pre odosielanie odmien by ste mali mať spracovaný dokument s uvedenými informáciami. Budúci podporovateľ si ich tak cez vami vložený odkaz, napríklad na váš web či úložisko, môže pozrieť. Toto pole nie je povinné a môžete ho vymazať, no z právneho hľadiska ho odporúčame nevynechať.

Áno, popis kampane odporúčame upravovať a aktualizovať podľa aktuálneho vývoja kampane a po pridaní nového cieľa. Zmenený popis sa nesmie zásadne odkloniť od pôvodne schváleného zámeru ani inak porušovať Podmienky a pravidlá.

Každá kampaň obsahuje odmenu Dobrý pocit v minimálnej sume 5 eur, ktorú si podporovateľ môže ľubovoľne zvýšiť. Okrem toho do kampane pridáte vlastné odmeny, ku ktorým vypĺňate tieto informáciami:
 1. Názov odmeny by mal byť výstižný, krátky a zrozumiteľný.
 2. V doplňujúcom texte uveďte bližšie informácie k odmene, no snažte sa byť stručný - text by nemal mať viac ako pár riadkov.
 3. Odporúčame k odmenám pridať aj pekné obrázky, ktoré budú ľudí motivovať k výbere odmeny, ak chce dostať vybranú odmenu. K odmene pridáte minimálnu sumu, ktorou podporovateľ musí prispieť ak chce odmenu dostať.
 4. Ak ponúkate odmenu v limitovanom počte kusov, uveďte koľko kusov máte k dispozícii. Keď sa tieto kusy minú, odmena pre ďalších podporovateľov nebude dostupná a v stĺpci s odmenami sa presunie celkom dole.
 5. Zvolíte možnosť doručenia: osobne, alebo poštou - podľa toho si formulár pre podporovateľa bude (alebo nebude) pýtať aj poštovú adresu. Môžete si zadať aj sumu za poštovné.
  Ak chcete odmeny doručovať kuriérom, alebo sa priamo dohovárať na inom spôsobe doručenia, odporúčame pýtať si od podporovateľov aj telefónne číslo.
  Ak ponúkate odmenu, ktorú nebudete posielať poštou či osobne (napríklad emailom), voľby osobne/poštou necháte prázdne.
 6. Uveďte predpokladaný termín doručenia odmeny.
 7. Ak potrebujete od podporovateľa vedieť k odmene viac informácií, vo formulári uveďte otázku, ktorú sa ho chcete opýtať.

V takomto prípade ste vy autorom kampane a autorom projektu je fyzická či právnická osoba, ktorá bude projekt realizovať.

Pri vypĺňaní kroku 3 Informácie o autorovi zakliknite možnosť Nie som realizátorom (autorom) projektu, následne vyplníte údaje o sebe. Tie môžu, ale nemusia byť zobrazené pre verejnosť.

Autorovi projektu pošleme automatický email, cez ktorý potvrdí, že s kampaňou súhlasí.

Autor projektu je fyzická či právnická osoba, ktorá bude projekt realizovať. S touto osobou uzatvárame Zmluvu o sprístupnení platformy a je prijímateľom peňazí získaných v kampani. V prípade úspešnej kampane na seba tiež berie záväzok projekt realizovať v súlade s tým, čo je v kampani prezentované.

V prípade, že vytvárate kampaň pre niekoho iného, alebo nie ste štatutárom organizácie, ktorá je autorom projektu, stávate sa autorom kampane.
V takom prípade v kroku 3 Informácie o autorovi vyplňte najskôr informácie o Autorovi projektu a nižšie zvoľte možnosť Nie som realizátorom (autorom) projektu a vyplňte svoje údaje. Môžete si zvoliť, či chcete byť pre verejnosť v kampani zobrazený. Autorovi projektu pošleme automatický email, cez ktorý potvrdí, že s kampaňou súhlasí.

Ak chcete na kampani spolupracovať s ďalšími osobami, alebo chcete, aby v kampani boli zobrazení, pridajte ich ako spolupracovníkov. Obratom im príde email, cez ktorý spoluprácu potvrdia.

Na sledovanie výkonnosti kampane výber máte viacero možností:
1. Prostredníctvom tretích strán – prepojením so službami:
Kódy na sledovanie je potrebné vložiť v štvrtom, sumarizačnom kroku predtým, ako kampaň pošlete na schválenie.
2. Prostredníctvom tzv. Odkazov. Tie si budete vytvárať postupne počas trvania kampane. Ich využívanie je jednoduché a odporúčame ho tým autorom, ktorí v službách Google či Facebook nie sú zbehlí, no chcú mať základný prehľad o tom, ako úspešné boli ich jednotlivé komunikačné aktivity.

Google Analytics je služba, ktorá poskytuje možnosť sledovať návštevnosť a správanie návštevníkov na vašich webstránkach. Pri využití StartLabu nepracujete s vlastnou webstránkou, no máte možnosť kampaň prepojiť so svojim účtom v Google Analytics. Využitím Google Analytics získate prístup k rôznym dôležitým dátam, ako je prehľad návštevnosti kampane, ich zdroje, celkovú mieru konverzie, konverzný pomer z reklám a mnohé ďalšie. Prepojenie s Google Analytics vám tak pomôže sledovať a vyhodnocovať vaše komunikačné aktivity.

Google Analytics tracking ID je špecifické označenie vášho Google Analytics účtu. Nájdete ho vo svojom Google Analytics účte cez možnosti Admin → stĺpec Property → Property settings

ID má tvar ID UA-000000-01.

Ak pracujete s reklamami v Google Ads, ich výkonnosť môžete sledovať cez spojenie kampane s vašim Google Ads účtom. Reklamy môžete merať a vyhodnocovať aj v Google Analytics, no ten poskytuje pri konverziách menšie množstvo dát. Preto je vhodné pracovať s oboma spôsobmi.

Na získanie Google ID potrebujete mať nastavené Google AdWords conversion. Postupovať nájdete v tomto návode:
https://support.google.com/google-ads/answer/6095821?hl=en

Google Tag Manager je nástroj, ktorý vám umožňuje z jedného miesta vkladať a spravovať všetky sledovacie kódy nástrojov ako Google Analytics, Google Ads alebo Facebook Ads.

Na získanie tohoto ID si potrebujete vytvoriť Google Tag Manager účet. Postup nájdete v tomto návode: https://support.google.com/tagmanager/answer/6103696?hl=sk&ref_topic=3441530

Ak pracujete s reklamami vo Facebook Ads, ich výkonnosť môžete sledovať vďaka spojeniu kampane s vašim Facebook Ads účtom. Facebook reklamu môžete merať a vyhodnocovať aj v Google Analytics, no ten poskytuje pri konverziách menšie množstvo dát. Preto je vhodné pracovať s oboma spôsobmi. Dáta sa dajú využiť aj na lepšiu optimalizáciu kampaní.

Na získanie tohoto ID potrebujete mať nastavené vo Facebook Ads účte sledovanie pomocou Facebook Pixelu. Postup nájdete v tomto návode.

Predtým, ako sa pustíte do prípravy kampane, odporúčame pozrieť si všetky tu uvedené informácie, Návody a Podmienky schvaľovania kampane. Ak sa nimi budete riadiť, je veľmi málo pravdepodobné, že by vaša kampaň bola zamietnutá.

Ak by sa tak stalo, predtým ako kampaň zamietneme vás budeme informovať o dôvodoch. Vo väčšine prípadov je možné kampaň upraviť a poslať znova na schválenie.

Po tom, ako kampaň schválime, sami ju spustíte v čase, aký vám bude vyhovovať. Spravíte tak cez svoju administráciu voľba Moje kampane, kde uvidíte veľký button Spustiť kampaň. Od toho momentu plynie doba trvania kampane, počas ktorej sa snažíte naplniť cieľovú sumu.
Keď bude do konca kampane menej ako 24 hodín, verejne zobrazenie v kampani sa zmení z dní na hodiny. Presný dátum a čas skončenia kampane uvidíte vo svojom účte v sekcii Moje kampane.