Čo je matching


Ide o unikátnu formu podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov, ktorými môžu byť nadácie, firmy, samospráva ale aj jednotlivci.

Najlepšie si princíp matchingu predstavíme na príklade:

Autori projektu chcú vytvoriť komunitný park na sídlisku vo svojom meste. Na výsadbu stromov, osadenie lavičiek a na vytvorenie miesta na grilovanie potrebujú získať minimálne 8.000€.
Autori sa rozhodnú spraviť crowdfundingovú kampaň a osloviť ľudí na sídlisku, aby projekt finančne podporili. Oslovia však aj iné subjekty a Miestnej nadácií, samospráve či firme sa projekt zapáči natoľko, že sa rozhodne podporovateľov motivovať tým, že každý príspevok, ktorý na projekt venujú, zdvojnásobí až do výšky vopred dohodnutej sumy.

 • Ak sa takýto partner rozhodne prispieť polovicou z cieľovej sumy (4.000€), bude každý dar zdvojnásobený až do momentu, kým projekt nedosiahne svoju cieľovú sumu. Vtedy sa matching vypne a každá ďalšia podpora už bude predstavovať reálnu sumu daru.
 • Partner sa však tiež môže rozhodnúť podporiť sumou napríklad "iba" 1.000€. Vtedy sa matching vypne už po dosiahnutí sumy 2.000€ a crowdfundingová kampaň beží ďalej bez násobenia prijatých darov.


Výhody "matchingu" pre partnerov:

 1. Vizibilita: autor svoj projekt aktívne promuje (nevyhnutné, ak chce, aby bol jeho projekt úspešný) a tým robí automaticky promo aj matchingovému partnerovi
 2. Matchingový partner sa verejne spája s verejnoprospešným projektom a tým posilňuje svoju značku
 3. 100% príspevku od matchingového partnera ide autorovi projektu, StartLab si z neho neponecháva žiadnu províziu


Výhody matchingu pre autorov

 1. Vďaka matchingu sa bude projekt javiť úspešným a rýchlejšie dosiahne cieľovú sumu. Ľudia majú tendenciu venovať pozornosť a podporu úspešným príbehom.
 2. Vďaka matchingu podporovatelia získajú dodatočnú motiváciu prispieť na projekt. Podporovateľ totiž daruje dvakrát, raz sumou, pre ktorú sa rozhodol a druhý raz vďaka znásobeniu daru.
 3. Druhou výhodou je, že reálna suma, ktorú pre realizáciu projektu musia od ľudí získať, sa zníži o výšku podpory od partnera. V našom modelovom príklade tak projekt s minimálnou potrebnou sumou 8.000€ potrebuje od ľudí získať 4.000€ a 4.000€ doloží partner.


Ako získam podporu od takéhoto partnera?

 1. Partnera si môžete zohnať sami ešte pred spustením vašej kampane na StartLabe. V takom prípade nám o tom musíte dať vedieť a to v dostatočnom časovom predstihu, aby sme s vašim "matchingovým" partnerom vedeli zariadiť potrebné formality.

  alebo

 2. Keďže spolupracujeme s partnermi, ktorí sami o podporu vašich projektov môžu mať záujem, part
  nera vám môžeme odporučiť aj my a to po tom, ako svoj projekt pošlete na schválenie. Ak váš projekt bude spadať do sféry záujmu niektorého z našich partnerov, ten sa môže (no nemusí) pre "matchingovú" podporu rozhodnúť. Rozhodovanie o udelení podpory zo strany matchingového partnera zvyčajne trvá do niekoľkých týždňov.
  V prípade kladnej odozvy autorov projektov kontaktujeme, aby sme dohodli potrebné detaily.

O matching môžete požiadať v poslednom kroku pridávania nového projektu, alebo nás o vlastnom matchingovom partnerovi informujte počas prípravy projektu.