Čo je matching

Matching je unikátna forma podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov - partnerov. Tými môžu byť nadácie, firmy, či samospráva alebo akýkoľvek iný subjekt.

Podpora matchingového partnera spočíva v tom, že každý prijatý príspevok znásobí. Ak podporovateľ kampaň podporí sumou napríklad 10 eur, v celkovej získanej sume sa tak pripočíta 20 eur. Matchingový partner bude príspevky znásobovať dovtedy, kým sa nevyčerpá vopred dohodnutá výška jeho podpory. Tá môže pokrývať polovicu cieľovej sumy, alebo jej menšiu časť.

 Výhody matchingu pre partnerov

 • Vizibilita
  Každý autor svoju kampaň aktívne propaguje, aby sa mu podarilo naplniť cieľovú sumu. Tým automaticky komunikuje aj matchingového partnera, ktorý má v kampani špeciálne miesto hneď v jej vrchnej časti. 
 • Spojenie s dobrou vecou
  Matchingový partner sa spája s verejnoprospešným projektom a posilňuje tak dobré meno svojej značky.
 • Žiadne skryté náklady 
  Autor projektu získava 100% príspevku od matchingového partnera, StartLab si z neho neponecháva žiadnu províziu.

Výhody matchingu pre autorov

 • Kredibilita
  Spojenie vašej kampane s väčšou značkou jej dá váhu a dôveryhodnosť aj pre ľudí, ktorí vás alebo vašu organizáciu nepoznajú.
 • Rýchlosť naplnenia cieľovej sumy
  Vďaka matchingu bude projekt pôsobiť od začiatku úspešnejšie a rýchlejšie sa vám podarí dosiahnuť cieľovú sumu. Ľudia majú tendenciu podporovať dobre naštartované kampane a úspešné príbehy.
 • Motivácia podporovateľov
  Podporovateľ podporuje dvakrát - najprv sumou, pre ktorú sa rozhodol, a potom vďaka znásobeniu príspevku od matching partnera.

Ako získam podporu matchingového partnera?

a) nájdete si vlastného partnera ešte pred spustením kampane na StartLabe

O matchingovom partnerovi nás vopred informujte emailom na info@startlab.sk. Pre priradenie matchingu ku kampani potrebujeme emailové potvrdenie zo strany matchingového partnera (štatutára) spolu s informáciou o výške podpory a logom partnera
Zmluvný vzťah so StartLabom v tejto veci nie je potrebný – všetky náležitosti týkajúce sa podpory (podmienky, prevod peňazí, vyúčtovanie a pod.) riešite priamo s matchingovým partnerom.

b) matching partnera vám odporučí StartLab

Pred odoslaním svojej kampane na schválenie, nás môžete požiadať, aby sme vám matching partnera odporučili my.

Spolupracujeme s niekoľkými partnermi, ktorí môžu mať záujem podporiť váš projekt. Rozhodnutie o udelení podpory zo strany matching partnera zvyčajne trvá niekoľko týždňov. V prípade kladnej odozvy vás kontaktujeme, aby sme dohodli potrebnú administratívu.

Matching je ku kampani možné pridať iba pred jej schválením.