Čo je matching

Ide o unikátnu formu podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov, ktorými môžu byť nadácie, firmy, samospráva ale aj jednotlivci.


Najlepšie si princíp "matchingu" predstavíme na príklade:

Predstavme si projekt, v rámci ktorého chcú jeho autori vytvoriť malý komunitný park napríklad na sídlisku v Banskej Bystrici. Potrebujú na výsadbu stromov, osadenie lavičiek a na vytvorenie miesta na grilovanie získať minimálne 8.000€. Autori projektu sa rozhodnú vyskúšať crowdfunding a osloviť ľudí na sídlisku, aby projekt finančne podporili. Miestnej nadácií, samospráve či firme sa projekt zapáči natoľko, že sa rozhodne podporovateľov motivovať tým, že každý príspevok, ktorý na projekt venujú zdvojnásobí.

Ak sa takýto partner rozhodne prispieť polovicou z cieľovej sumy (4.000€), bude každý dar zdvojnásobený až do momentu, kým projekt nedosiahne svoju cieľovú sumu. Vtedy sa matching "vypne" a každá ďalšia podpora už bude predstavovať reálnu sumu daru.

Partner sa však tiež môže rozhodnúť podporiť "iba" rozbeh kampane a projektu venovať sumu 1.000€. Vtedy sa matching vypne už po dosiahnutí sumy 2.000€ a crowdfundingová kampaň ďalej funguje už tak, ako je bežné.


Výhody "matchingu" pre autorov

 1. Vďaka "matchingu" podporovatelia získajú dodatočnú motiváciu prispieť na projekt. Podporovateľ totiž daruje dvakrát, raz sumou, pre ktorú sa rozhodol a druhý raz vďaka znásobeniu daru.
 2. Druhou výhodou je, že reálna suma, ktorú pre realizáciu projektu musia od ľudí získať, sa zníži o výšku podpory od partnera. V našom modelovom príklade tak projekt s minimálnou potrebnou sumou 8.000€ potrebuje od ľudí získať 4.000€ a 4.000€ doloží partner.


Výhody "matchingu" pre partnerov:

 1. Ak sa rozhodnete podporiť vybraný projekt cez "matchingovú" schému, poskytnete tak autorom namiesto povestnej ryby skôr udicu a to tým, že dodáte podporovateľom projektu dodatočnú motiváciu prispieť. Rovnako iba nedávate prostriedky príjemcovi, ale motivujete ho k vlastnej aktivite a získavaniu financií aj od komunity.
 2. Ďalšou výhodou je, že táto podpora bude autorom projektu poskytnutá iba vtedy, ak tí dokážu naplniť cieľovú sumu. Tým sa zvyšuje istota, že projekt bude úspešne realizovaný, pretože autori získali všetky potrebné financie. Naopak, ak projekt cieľovú sumu nedosiahne, "matchingový" partner si tak, ako podporovatelia, financie necháva*.
 3. Úspešný projekt získa 100% z vašej podpory, StartLab si neuplatňuje žiadne poplatky.


Ako získam podporu od takéhoto partnera?

Cesty sú dve:

 1. Partnera si môžete zohnať sami ešte pred spustením vašej kampane na StartLab.sk. V takom prípade nám o tom musíte dať vedieť a to v dostatočnom časovom predstihu, aby sme s vašim "matchingovým" partnerom vedeli zariadiť potrebné formality.
 2. Keďže spolupracujeme s partnermi, ktorí sami o podporu vašich projektov môžu mať záujem, partnera vám môžeme odporučiť aj my a to po tom, ako svoju kampaň na StartLabe zašlete na zverejnenie. Ak váš projekt bude spadať do sféry záujmu niektorého z našich partnerov, ten sa môže (no nemusí) pre "matchingovú" podporu rozhodnúť. V prípade kladnej odozvy autorov projektov kontaktujeme, aby sme dohodli potrebné detaily.


Kto v súčasnosti môže podporiť váš projekt formou matchingu

Nadácia sa rozhodla formou "matchingu" podporiť vybrané projekty, ktoré spadajú do jej prioritných oblastí. Administrátori StartLabu budú autorov vybraných projektov kontaktovať.

Nadácia SPP podporuje projekty prioritne v týchto oblastiach:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania.
 • Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt.
 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva.
 • Ochrana zdravia.
 • Podpora charitatívnych a filantropických aktivít.
 • Regionálny a komunitný rozvoj.