Čo je to matching?

Matching je unikátna forma podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov - partnerov. Tými môžu byť nadácie, firmy, samospráva, ale aj jednotlivci.

Podpora matchingového partnera spočíva v tom, že každý prijatý príspevok znásobí. Ak niekto podporí projektu sumou napríklad 10 eur, v celkovej získanej sume sa tak priráta 20 eur. Ak 25 eur, celková prirátaná suma bude 50 eur.

Matchingový partner bude matchovať príspevky až dovtedy, kým sa nevyčerpá vopred dohodnutá výška jeho podpory. Tá môže pokrývať polovicu cieľovej sumy, ale aj menšiu časť.

Matchingový partner násobí (tzv. matchuje) každý príspevok od podporovateľa a to až do vopred dohodnutej sumy.

 

Výhody matchingu pre partnerov - nadácie, firmy, samosprávy či jednotlivcov

 

  • Vizibilita. Každý autor svoj projekt aktívne promuje, aby bol jeho projekt úspešný, a tým robí automaticky promo aj matchingovému partnerovi.
  • Image. Matchingový partner sa spája s verejnoprospešným projektom a posilňuje tak dobré meno svojej značky.
  • Žiadne skryté náklady. Autor projektu získava 100% príspevku od matchingového partnera, StartLab si z neho neponecháva žiadnu províziu.

 

Výhody matchingu pre autorov

 

  • Garancia. Spojenie vášho projektu s väčšou značkou mu dá váhu a garanciu aj pre ľudí, ktorí vás alebo vašu organizáciu nepoznajú.
  • Rýchlosť naplnenia cieľovej sumy. Vďaka matchingu bude projekt pôsobiť od začiatku úspešnejšie a rýchlejšie sa vám podarí dosiahnuť cieľovú sumu. Ľudia majú tendenciu podporovať dobre naštartované kampane a úspešné príbehy.
  • Motivácia podporovateľov. Matching zvyšuje motiváciu prispieť na projekt. Podporovateľ totiž podporuje dvakrát - najprv sumou, pre ktorú sa rozhodol, a potom vďaka znásobeniu príspevku od matching partnera.

Ako získam podporu matchingového partnera?

1. Nájdete si vlastného matchingového partnera ešte pred spustením kampane na StartLabe

V takom prípade nás informujte vopred predtým, ako projekt odošlete na schválenie.

2. Matching partnera vám odporučí StartLab

Pred odoslaním svojej kampane na schválenie, nás môžete požiadať, aby sme vám matching partnera odporučili my.

Spolupracujeme s niekoľkými partnermi, ktorí môžu mať záujem podporiť váš projekt. Rozhodnutie o udelení podpory zo strany matching partnera zvyčajne trvá niekoľko týždňov. V prípade kladnej odozvy vás kontaktujeme, aby sme dohodli potrebnú administratívu.