Počas kampane

Tak, že im o nej poviete!

Aby ste počas trvania kampane získali čo najviac podporovateľov, využívajte všetky dostupné možnosti: nakrúcajte videá a postujte ich na sociálne siete, livestreamujte, vytvárajte stories, posielajte emaily, spolupracujte s influencermi, oslovujte blízke okolie, komunitu, médiá... vaša kampaň musí byť živá a musí byť o nej počuť.

Výsledky marketingových aktivít môžete merať a vyhodnocovať viacerými nástrojmi.

Po odoslaní kampaní na schválenie a v jej neskorších fázach môžete upravovať:

Analytické nástroje je potrebné pripojiť ešte predtým, ako kampaň pošlete na schválenie.
Po schválení kampane nie je možné meniť:
  • názov kampane,
  • cieľovú sumu,
  • dĺžku trvania kampane,
  • informácie o autoroch vrátane čísla účtu.

Popis projektu odporúčame upravovať a aktualizovať podľa aktuálneho vývoja kampane.

Vo svojom účte, v sekcii Moje kampane si vyberte konkrétnu kampaň, ktorú chcete upravovať a kliknete na šípku vpravo. Tu vidíte všetky možnosti, ktoré s kampaňou súvisia. Popis a odmeny môžete zmeniť cez voľbu Upraviť.

Upravený popis sa nesmie zásadne odkloniť od pôvodne schváleného zámeru ani inak porušovať Podmienky a pravidlá.

Existujúcim odmenám viete upraviť dostupný počet, názov či popis, môžete zmeniť ich poradie, alebo ich môžete zmazať. Spraviť tak môžete cez voľby Kampaň → Upraviť, ktoré nájdete v sekcii Moje kampane po kliknutí na šípku vpravo.
Novú odmenu
môžete pridať cez možnosť Pridať odmenu.

Pri vytváraní kampane odporúčame stanoviť si minimálnu cieľovú sumu, ktorú potrebujete na realizáciu projektu v jeho základnej verzii.

Ak ju počas kampane naplníte, môžete si stanoviť si nové ciele, ktorými môžete projekt zlepšiť, rozšíriť či fundraisovať na iné verejnoprospešné aktivity.

Nové ciele môžete pridať cez možnosť Moje kampane. V aktívnej kampani vidíte všetky možnosti, ktoré s kampaňou súvisia. Nové ciele pridáte cez voľbu Pridať ďalší cieľ.

Tu stručne napíšete, čo ďalšie za získané peniaze zrealizujete a sumu, ktorú na to potrebujete vyzbierať. Pre vyplatenie peňazí nie je potrebné cieľovú sumu naplniť.
Prístup k osobným údajom podporovateľov spolu s odmenami, ktoré si vybrali, získate v momente, keď vaša kampaň dosiahne cieľovú sumu. Môže sa teda stať, že to bude ešte aj počas toho, ako kampaň prebieha. Pokiaľ kampaň úspešná nebude a podporovateľom budeme vracať peniaze, ich osobné údaje vám nebudeme môcť sprístupniť.
Zoznam podporovateľov nájdete vo svojom účte v časti Moje kampane, v stĺpci Podporovatelia cez voľbu Stiahnuť zoznam.
Podporovatelia majú v 3. kroku podpory kampane možnosť prispieť na zníženie poplatku, ktorý platíte v prípade úspešnej kampane
Aby sme sumu, z ktorej budete percentuálny poplatok platiť nenavyšovali, tieto dary navyše do cieľovej sumy nepripočítavame.
Po skončení kampane všetky dary navyše zrátame a odpočítame od poplatku za využitie StartLabu, ktorý je vo výške 7%. Reálne tak zo získanej cieľovej sumy zaplatíte približne 3 - 4 %.

Platby kartou niekedy zlyhajú, žiaľ, stáva sa to. Dôvodov môže byť viacero: problém na strane jednej či druhej banky, vydavateľa karty, nedostatku prostriedkov na účte, prekročenia denného limitu...

V takom prípade odporúčame platbu zopakovať, alebo si zvoliť spôsob platby bankovým prevodom, o čom podporovateľa informujeme na ďakovnej stránke.
Bankové prevody trvajú približne 2 - 3 dni, no v prípade víkendov či sviatkov to môže byť dlhšie.
Ku kampani bude pripočítaná každá platba, ktorá k nám príde najneskôr do 5 dní od skončenia kampaň, teda predtým, ako kampaň uzatvoríme a pošleme vám získané prostriedky.

Prevod prostriedkov medzi bankami trvá niekoľko dní, zväčša nie viac ako 3 pracovné dni. Ak po sebe nasledujú sviatky a víkend, či ak platba neobsahuje všetky identifikačné údaje a musíme ju dopárovať ručne, tento proces môže trvať aj viac dní.

Z dôvodu týchto oneskorení kampaň uzatvárame najskôr 5 dní od jej skončenia, aby sme mali istotu, že všetky zaslané financie k nej boli pripočítané.

Áno. V procese podpory podporovateľ zvolí možnosť Pridať firemné údaje, po ktorej sa zobrazia polia na doplnenie firemných údajov. Následne mu príde e-mail so Zmluvou o podpore projektu, ktorá slúži ako účtovný doklad.

Ak sa počas aktívnej kampane rozhodnete, že niektorý príspevok nechcete prijať, informujte nás na info@startlab.sk a podporovateľovi ho vrátime.

Ak taká situácia nastane v kampani, ktorá bola skončená a vyplatená, vrátenie si musíte zabezpečiť sami.

Prostredníctvom Noviniek môžete ľudí informovať o aktuálnom vývoji projektu, nových udalostiach a hromadne komunikovať s tými, ktorí kampaň už podporili.

Novinku môžete pridať cez sekciu Moje kampane, možnosť Pridať Novinku. Môžete si zvoliť, či chcete, aby Novinka bola automaticky odoslaná existujúcim podporovateľom. Je fajn ich informovať o vývoji, dávajte však pozor, aby ste ich príliš nespamovali.

Novinky viete pridávať aj po skončení kampane, napríklad, aby ste podporovateľov informovali o ďalšom postupe v realizácii projektu, alebo ohľadom odosielania odmien.

Ak máte aktívnu kampaň, v Moje kampane môžete vidieť sekciu ktorá sa volá Odkazy (z EN „refferal tags“). Táto funkcia vám umožní sledovať výkonnosť jednotlivých marketingových aktivít aj bez využitia služieb tretích strán (Google Analytics, FB Pixel a i.). Využíva sa počas trvania kampane.

Pred každou novou aktivitou, prostredníctvom ktorej idete šíriť vašu kampaň, si vytvorte nový odkaz. Zvoľte si taký názov, aby ste aj neskôr vedeli, o akú aktivitu išlo (napr. Newsletter 1, FB 12.4. a pod.).

Po vytvorení nového odkazu sa vám vygeneruje nová URL adresa kampane, ktorú v danej aktivite budete šíriť.

Vo výsledkoch uvidíte, ako ktorá aktivita fungovala: koľko prispievateľov priniesla, koľko eur a ich pomer k celkovému výsledku kampane.

Vzhľadom na rôzne nastavenia cookies a tiež odlišné spôsoby platby treba tieto čísla čítať ako orientačné.

Kampaň po jej spustení nie je možné zrušiť. Ak kampaň nebudete aktívne promovať, medzi ostatnými kampaňami bude zobrazená celkom dole a po uplynutí doby jej trvania bude ukončená ako neúspešná a príspevky v nej získané podporovateľom vrátime.