Čo je StartLab

Sme miestom pre podporu dobrých vecí. Spájame aktívnych ľudí, ktorí chcú realizovať svoj projekt s verejnosťou, ktorá ho môže podporiť. Zastrešuje nás Nadácia Centra pre filantropiu.

Otvorení každému

Autorom projektu a kampane, ktorá pomáha k jeho realizácii, nemusí byť len mimovládna nezisková organizácia, ale aj fyzická či právnická osoba.

Sme lokálni

Na našich stránkach prebiehajú kampane na predovšetkým lokálne projekty. Podporovatelia teda v hlavnej miere prispievajú na zlepšenie kvality života na Slovensku.

Podporujeme darcovstvo

Veríme, že darcovstvo sa môže stať bežnou súčasťou života slovenských občanov a firiem. Preto sa usilujeme o jeho kultiváciu.

Jediní na Slovensku

Ako jediná slovenská platforma umožňujeme financovať realizáciu konkrétneho projektu.

1116 spustených kampaní
84 148 podporovateľov
4 461 369 € získaná suma pre projekty
80 % kampaní je úspešných

Spolu s vami robíme stále viac dobrých vecí

Začali sme v roku 2015. Rastúci počet kampaní, podporovateľov
i získanej sumy pre projekty svedčí o čoraz silnejšej občianskej spoločnosti.
Prezrite si StartLab v číslach.

01.
Počet projektov

Každým rokom nám dôveruje viac aktívnych ľudí, ktorí svoje okolie zlepšujú verejnoprospešnými projektami. Pomáhame im získať financie na ich realizáciu.

02.
Získaná suma na projekt

Od vzniku platformy sa autorom darí vyzbierať v kampaniach stále viac peňazí. Poradíme vám, ako si nastaviť cieľovú sumu pre svoj projekt.

03.
Získaná suma

Snažíme sa o kultiváciu darcovstva a rozširovanie povedomia o občianskej spoločnosti. Verejnoprospešné projekty, zlepšujúce život okolo nás, verejnosť doposiaľ podporila sumou 4 461 369 €.

04.
Úspešnosť kampaní

Dávame si záležať na tom, aby mala každá kampaň vysokú šancu na úspech. Pomáhame autorom, ako pripraviť dobrú kampaň.

05.
Počet podporovateľov

Záujem o verejnoprospešné projekty a podporu dobrých vecí na Slovensku rastie. Spájame autorov projektov s tými, ktorí ich chcú podporiť.

Naši partneri

StartLab rozvíja darcovstvo a občiansku spoločnosť. Vznik a prevádzka tohto projektu je možná vďaka spolupráci s nasledovnými partnermi:

Nadácia SPP

Nadácia SPP podporila prevádzku StartLab v jej začiatkoch a naviac sa rozhodla formou matchingu podporiť vybrané projekty, ktoré spadajú do jej prioritných oblastí: rozvoj a podpora vzdelávania, rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, ochrana zdravia, podpora charitatívnych a filantropických aktivít a regionálny a komunitný rozvoj.

Denník N

Denník N je prvý slovenský denník a online médium plne financované z príjmu od predplatiteľov. Svojimi úspešnými kampaňami pomohol dostať StartLab do širšieho povedomia ľudí a v súčasnosti pomáha vybraných kampaniam formou uvoľnenia PR priestoru za zvýhodnených podmienok.

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia už dvanásty rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život" v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Svoju pomoc vo významnej miere orientuje aj na oblasť znevýhodnených a detí v núdzi.

Nadácia Orange

Nadácia finančne prispela na programovanie našej platformy v jej začiatkoch a formou matchingu podporila viaceré projekty v oblasti vzdelávania, komunitného rozvoja a sociálnej inklúzie.

Nadačný fond Baumit

Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu sa zameriava na tri oblasti podpory: vzdelávanie, rozvoj kultúry a komunitné vzdelávanie. Poslaním fondu je znásobiť a rozšíriť našu pomoc formou podpory zmysluplných projektov, prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny a podporovať komunitný rozvoj.

Napíšte nám

Ak chcete na StartLabe rozbehnúť kampaň pre vlastný projekt, všetky dôležité informácie nájdete v sekcii Informácie pre autorov.

V nevyhnutných prípadoch nás kontaktujte telefonicky na +421 918 393 972.