Návody

Predtým, ako sa pustíte do prípravy kampane, mali by ste:

 • dokázať svoj projekt vysvetliť v troch vetách. Komplikovane opísané projekty častejšie neuspejú. Naopak, výhodu majú projekty, ktoré sú ľahko vysvetliteľné, a teda zrozumiteľné pre každého.
 • mať pripravené materiály na vizuálnu podporu projektu - fotografie prototypu, návrhy grafiky, a pod. Obrázok či video povedia vždy viac ako stovky slov.
 • mať presne definovaný cieľ kampane, aby bolo jasné, čo konkrétne potrebujete zafinancovať a na čo ľudia prispievajú. Pri definovaní cieľa projektu dbajte na transparentnosť;
 • poznať svoju cieľovú skupinu, pretože len tak ju dokážete správne osloviť;
 • si premyslieť, aké odmemy využijete na motiváciu ľudí, aby váš projekt podporili
 • myslieť na to, kto vám bude v kampani pomáhať s prípravou videa, textov a so samotným marketingom - je úplne v poriadku, keď nebudete na všetko sami a časť kampane dáte do rúk odborníkom;
 • mať na kampaň pripravený rozpočet - vedieť, koľko peňazí do nej môžete investovať;
 • mať dostatok času venovať sa kampani naplno počas celej doby jej trvania.
 • Pri stanovovaní cieľa projektu buďte čo najpresnejší. Definujte jednu konkrétnu vec, ktorú potrebujete zafinancovať. Cieľom kampane môže byť financovanie celého projektu (napríklad organizácia koncertu), alebo jeho časti (zaplatenie ozvučenia). Snažte sa čo najpresnejšie uviesť, na čo prostriedky potrebujete a ako ich použijete.
 • Konkrétny a zrozumiteľný cieľ spraví vašu kampaň transparentnou.
 • Takto špecifikovaný cieľ uveďte aj v popise projektu.

Cieľová suma je suma, ktorú potrebujete na realizáciu vášho projektu. Pri jej nastavení premýšľajte aj o ďalších nákladoch, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s kampaňou :

 • tvorba obrázkov, videí či fotografií do popisu projektu a do komunikačnej kampane;
 • výroby a distribúcie odmien;
 • marketingová kampaň, vďaka ktorej dostanete informácie o vašom projekte k cieľovej skupine (tvorba obsahu, reklama);
 • poplatky za platby kartou (cca 1% z celkovej získanej sumy) + zo 7 % poplatku za využitie platformy (po skončení kampane vám pošleme cca 92% získanej sumy).

Pri stanovovaní cieľovej sumy majte triezve očakávania. V priemere len 3,5 % všetkých návštevníkov podporí váš projekt sumou od 25 do 30 €. Navyše, príliš ambiciózna cieľová suma nemusí vždy projektu pomôcť. Aj keď váš projekt podporí v kampani množstvo ľudí, stále môže ísť len o zlomok potrebnej sumy. V percentuálnom zobrazení sa potom výsledná suma môže javiť ako nedosiahnuteľná a odradiť potenciálnych podporovateľov.

Všeobecne platí, že ľudia podporujú a dôverujú tým kampaniam, ktoré majú vyššie percento naplnenia cieľovej sumy.

Väčšina kampaní môže využiť iba fixný typ financovania - na to, aby sme autorovi poslali vyzbierané finančné príspevky, musí dosiahnuť cieľovú sumu.

Prečo?

 • Znižujeme riziko, že sa projekt nepodarí zrealizovať. Autor získa toľko peňazí, koľko na realizáciu projektu naozaj potrebuje.
 • Zvyšujeme motiváciu autorov pracovať na svojej kampani, aby bola úspešná.
 • Podporujeme to, čo funguje najlepšie. Kampane, ktoré majú flexibilné financovanie dosahujú v priemere iba 70% cieľovej sumy, kým kampane s fixným financovaním cieľovú sumu naplnia až na 172%.

Aká kampaň môže mať flexibilné financovanie? Iba taká, ktorá podporuje projekt s kvantifikovateľným cieľom = čím viac peňazí získam, tým viac krát dokážem niečo realizovať. (Napríklad: cieľom projektu je výsadba stromčekov, teda čím viac vyzbieram, tým viac stromčekov vysadím.)

Sú to ľudia, o ktorých predpokladáte, že sa dokážu stotožniť s myšlienkou vášho projektu natoľko, aby ho v kampani podporili. Definovaniu cieľovej skupiny venujte dostatok času, pre úspech vašej kampane to môže byť kľúčové. Keď viete, k akej skupine ľudí budete projekt komunikovať, je pre vás ľahšie motivovať ich k podpore.

Pri definícii a komunikácii k vašej cieľovke, si odpovedzte na tieto otázky:

 • Kto sú ľudia, pre ktorých bude váš projekt zaujímavý?
 • Aký je jazyk ich komunikácie?
 • Aké jeho vlastnosti projektu sú pre nich rozhodujúce?
 • Akými odmenami ich môžete motivovať, aby podporili realizáciu projektu?
 • Akými kanálmi ich viete osloviť?
 • Aké osobnosti ich ovplyvňujú?

Počas celej doby trvania kampane by ste mali mať pripravenú komunikáciu k vašej cieľovej skupine. Komunikačný plán vám zabezpečí, že informácia o vašej kampani sa dostane v správnom čase, so správnym obsahom a prostredníctvom správneho kanálom k tým správnym ľuďom.

Komunikačný plán si naplánujte do kalendára, pričom každý komunikačný deň by mal obsahovať:

Pokiaľ si nie ste istý vašimi marketingovými zručnosťami, môžete využiť služby reklamnej agentúry.

 • Čo bude obsahom správy
 • kanály, akými správu doručíte (email, priame správy, sociálne siete, médiá, influenceri);
 • osobu zodpovednú za:
  • Prípravu textov;
  • prípravu vizuálneho obsahu;
  • nastavenie reklám.

Pri tvorbe komunikačného plánu si premyslite, ako dlho bude vaša kampaň trvať (minimálne 15 a maximálne 45 dní). Väčšine autorov na využitie všetkých komunikačných možností postačuje 30 dní, čo je zároveň priemerná dĺžka trvania kampane.

Pokiaľ si nie ste istý vašimi marketingovými zručnosťami, môžete využiť služby reklamnej agentúry.

Popis projektu musí odpovedať na kľúčové otázky – čo je cieľom (výstupom) projektu, v akom je momentálne stave, kedy a kde bude projekt realizovaný, čo presne potrebujete prostredníctvom podpory od verejnosti financovať.

V popise projektu sa snažte ľudí zaujať. Pamätajte na to, že ľudia neradi čítajú dlhé texty. Ideálne preto bude, keď dokážete v krátkom texte priniesť veľa informácií.

Pri tvorbe popisu sa môžete držať nami predvolenej šablóny, ktorú uvidíte v procese vytvárania kampane, alebo si ju prispôsobiť svojim predstavám. Odporúčame držať sa týchto odporúčaní:

 • Rozčleňte popis na odseky, pracujte s nadpismi a podnadpismi. Dobre funguje nadpis vo forme otázky, ktorú si potenciálny podporovateľ môže klásť. V popise potom na ňu nájde odpoveď.
 • Využite zmenu písma - kurzívu či bold. Zvýrazníte tak pre čitateľa kľúčové posolstvá.
 • Doplňte texty obrázkami či videami - majú väčšiu výpovednú hodnotu, než text a sú atraktívnejšie.
 • Ľudí najviac zaujíma, prečo a na čo konkrétne potrebujete vyzbierať peniaze, resp. čo z nich vznikne. Váš príbeh, príp. príbeh vašej organizácie opíšte až na záver.

Či ide o hlavné, kampaňové video, alebo o video do popisu projektu, kampani veľmi pomôže. Za krátky čas dokáže povedať o vašom projekte viac než akýkoľvek text, navyše je to veľmi obľúbený formát. Ako na to?

 • Ukážte sa. Dobré video je autentické, mali by ste to teda byť práve vy, kto sa v ňom ľuďom prihovorí.
 • Buďte struční a snažte sa zmestiť do 90 sekúnd. Dlhé videá ľudia pravdepodobne nedopozerajú.
 • Nepotrebujete celý štáb. Video, ktoré splní svoju funkciu, by malo byť v prvom rade úprimné. Pri dobrom svetle, s dobrým zvukom a s použitím statívu ho zvládnete nakrútiť aj lepším mobilom.
 • Vyzvite ľudí na podporu projektu. Skúste vety ako: „Bez vašej podpory to nedokážeme.“ alebo: „Vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu nášho projektu.“ Ak to neurobíte, riskujete, že ľudia po skončení videa stránku zavrú a projekt nepodporia.
 • Pridajte titulky. Veľa ľudí sleduje videá napríklad v autobuse cestou do práce. Titulky významne pomôžu tomu, aby sa vaše posolstvo dostalo aj tým, čo práve nemajú poruke slúchadlá.

Vďaka Odmenám dokážete zvýšiť motiváciu ľudí k tomu, aby váš projekt podporili. Pri ich vymýšľaní si predstavte, že ste súčasťou vašej cieľovej skupiny – aká odmena by vás potešila? Myslite aj na to, že ideálne odmeny sú originálmi, ktoré ľudia nezískajú nikde inde, než za príspevok vo vašej kampani.

Je dobré, keď sú odmeny tematicky prepojené s kampaňou (napríklad grafikou, ktorú v kampani použijete a dáte ňou potlačiť tričká). Inšpirujte sa napríklad odmenami, ktoré vymysleli autorky v tejto kampani.

Optimálny počet optimálny je 5 - 7, a to v rôznych minimálnych výškach príspevku - napríklad 15, 30, 75, 150 a 300 eur. Pri nižších príspevkoch - napríklad 5 eur - sú odmeny neefektívne. Získať podporovateľa je totiž pomerne náročné a po odrátaní nákladov na odmenu by vám zostalo iba pár drobných.

Je tá najjednoduchšia časť. Po úspešnej registrácii kliknete na možnosť „Vytvoriť kampaň“. V štyroch krokoch potom nahráte všetko potrebné a kampaň jednoducho odošlete na schválenie. Proces schvaľovania zvyčajne trvá do 3 pracovných dní.

V prípade, že kampaň nebude spĺňať niektoré z formálnych kritérií, budeme vás kontaktovať a poradíme vám, ako kampaň upraviť.

Po schválení kampaň ešte nebude automaticky spustená. Spustíte si ju vy, a to vtedy, keď vám to bude vyhovovať. Zároveň sa vám automaticky vygeneruje Zmluva o sprístupnení platformy, ktorá vás oprávňuje prijímať príspevky prostredníctvom našej platformy. Zmluva sa uzatvára automaticky a nie je potrebné ju podpisovať.

Aby ste počas trvania kampane získali čo najviac podporovateľov, využívajte všetky dostupné možnosti: nakrúcajte videá a postujte ich na sociálne siete, livestreamujte, vytvárajte stories, posielajte emaily, spolupracujte s influencermi, oslovujte médiá... o vašej kampani musí byť počuť.

Držte sa pripraveného komunikačného plánu a priebežne informujte o novinkách v projekte. Na to môžete využiť aj možnosť „Pridať Novinku“ priamo v kampani a rovno ju odoslať automatickým e-mailom všetkým podporovateľom.

1. Začiatok komunikácie – oslovte komunitu ľudí okolo vás.

Na začiatku vás podporia najmä ľudia, ktorí vás poznajú. Oslovte ich priamo cez Messenger či Whatsapp– využívajte tie online kanály, ktoré s daným človekom bežne používate.

Potom napíšte ľudom, na ktorých máte email. Každému však napíšte osobne, nerozosielajte hromadné e-maily.

Vaši známi by vám ideálne mali pomôcť zafinancovať cca 30% cieľovej sumy, nebojte sa ich osloviť opakovane a tiež ich poprosiť o ďalšie zdieľanie.

Facebooková reklama na neznámych ľudí, v čase, keď má vaša kampaň nulu alebo iba pár eur, pravdepodobne nebude fungovať.

2. Po zafinancovaní 20 - 30 %

V ďalšej časti kampane, keď už máte zafinancovaných aspoň 20 - 30 %, oslovte komunitu ľudí, spojených s témou, ktorej sa týka váš projekt. Opäť využite všetky možné dostupné kanály, ktoré komunita sleduje.

Nebojte sa týmto ľuďom opakovane pripomenúť – ak kampaň nepodporili na prvý krát, nemusí to znamenať, že ju podporiť nechcú.

3. Oslovenie širokej verejnosti

Až v tretej fáze kampane oslovujte širokú verejnosť. Ľudia, ktorí vás nepoznajú, kampaň pravdepodobne podporia až vtedy, keď sa bude blížiť k naplneniu cieľovej sumy.

V tejto fáze využívajte najmä platenú reklamu, najefektívnejšia je tá na Facebooku či Instagrame. Testujte rôzne obsahy a formáty, informujte o ďalších vlastnostiach projektu, jeho vývoji, ľuďoch s ktorými spolupracujete – buďte aktívny a kreatívny. Približne 3,5% z tých, ktorí vašu kampaň navštívia, ju reálne podporí. V závislosti od výšky cieľovej sumy by preto reklama mala zasiahnuť niekoľko tisíc ľudí.

Prístup k osobným údajom podporovateľov získate v momente, keď vaša kampaň dosiahne cieľovú sumu. Môže sa teda stať, že to bude ešte aj počas toho, čo kampaň prebieha. Pokiaľ kampaň úspešná nebude a podporovateľom budeme vracať peniaze, ich osobné údaje vám nebudeme môcť sprístupniť.

Do 14 dní po skončení kampane vám pošleme vyzbieranú sumu, očistenú o poplatky banke za platby kartou (cca 1%) a o poplatok za využitie platformy StartLab (7%). V prípade neúspešnej kampane neplatíte žiadne poplatky.

Vašou povinnosťou bude potom čo najrýchlejšie zaslať podporovateľom prisľúbené odmeny a realizovať projekt, na ktorý prispeli. So svojimi podporovateľmi nestraťte kontakt - priebežne ich informujte o tom, kedy získajú odmeny a v akom štádiu sa nachádza váš projekt. Nevyznieva dobre, keď sa podporovatelia musia týchto informácií od vás dožadovať sami.