Návody

Predtým, ako sa pustíte do prípravy kampane, mali by ste:

 • dokázať svoj projekt vysvetliť v troch vetách. Komplikovane opísané projekty častejšie neuspejú. Naopak, výhodu majú projekty, ktoré sú ľahko vysvetliteľné, a teda zrozumiteľné pre každého.
 • mať pripravené materiály na vizuálnu podporu projektu - fotografie prototypu, návrhy grafiky, a pod. Obrázok či video povedia vždy viac ako stovky slov.
 • mať presne definovaný cieľ kampane, aby bolo jasné, čo konkrétne potrebujete zafinancovať a na čo ľudia prispievajú. Pri definovaní cieľa projektu dbajte na transparentnosť;
 • poznať svoju cieľovú skupinu, pretože len tak ju dokážete správne osloviť;
 • si premyslieť, aké odmemy využijete na motiváciu ľudí, aby váš projekt podporili
 • myslieť na to, kto vám bude v kampani pomáhať s prípravou videa, textov a so samotným marketingom - je úplne v poriadku, keď nebudete na všetko sami a časť kampane dáte do rúk odborníkom;
 • mať na kampaň pripravený rozpočet - vedieť, koľko peňazí do nej môžete investovať;
 • mať dostatok času venovať sa kampani naplno počas celej doby jej trvania.
 • Pri stanovovaní cieľa projektu buďte čo najpresnejší. Definujte jednu konkrétnu vec, ktorú potrebujete zafinancovať. Cieľom kampane môže byť financovanie celého projektu (napríklad organizácia koncertu), alebo jeho časti (zaplatenie ozvučenia). Snažte sa čo najpresnejšie uviesť, na čo prostriedky potrebujete a ako ich použijete.
 • Konkrétny a zrozumiteľný cieľ spraví vašu kampaň transparentnou.
 • Takto špecifikovaný cieľ uveďte aj v popise projektu.

Na výber máte rozpätie od 15 do 45 dní.
Pre úspech kampane je nevyhnutné, aby ste ju udržiavali stále živú - cez Novinky, aktualizácie popisu, nové odmeny, komunikáciu mimo StartLabu.
Väčšina autorov má kapacitu na takto intenzívnu prácu s kampaňou cca 30 - 35 dní, počas ktorých sa im podarí cieľovú sumu naplniť a presiahnuť. Ak si trúfate, môžete si zvoliť aj dlhšie trvajúcu kampaň, maximálne 45 dní.
Príliš krátkou kampaňou riskujete, že nebudete mať dosť času osloviť každého, kto by kampaň mohol podporiť.

Cieľová suma je suma, ktorú potrebujete na realizáciu vášho projektu. Pri jej nastavení premýšľajte aj o ďalších nákladoch, ktoré sú s kampaňou spojené :

 • tvorba obrázkov, videí či fotografií do popisu projektu a do komunikačnej kampane;
 • výroby a distribúcie odmien;
 • marketingová kampaň, vďaka ktorej dostanete informácie o vašom projekte k cieľovej skupine (tvorba obsahu, reklama);
 • poplatok na prevádzku StartLabu + poplatky za platby kartou (cca 1% z celkovej získanej sumy)
  Po skončení kampane vám pošleme minimálne 92% získanej sumy.

Pri stanovovaní cieľovej sumy majte triezve očakávania. V priemere len cca 5 % všetkých návštevníkov podporí váš projekt sumou od 25 do 30 € čo znamená, že čím vyššiu cieľovú sumu si stanovíte, o to viac ľudí budete na ňu musieť prilákať o to masívnejší marketing budete potrebovať.

Navyše, príliš ambiciózna cieľová suma nemusí vždy projektu pomôcť. Aj keď váš projekt podporí v kampani množstvo ľudí, stále môže ísť len o zlomok potrebnej sumy. V percentuálnom zobrazení sa potom výsledná suma môže javiť ako nedosiahnuteľná a odradiť potenciálnych podporovateľov.

Všeobecne platí, že ľudia podporujú a dôverujú tým kampaniam, ktoré majú vyššie percento naplnenia cieľovej sumy.

Väčšina kampaní môže využiť iba fixný typ financovania - na to, aby sme autorovi poslali vyzbierané finančné príspevky, musí dosiahnuť cieľovú sumu.

Prečo?

 • Znižujeme riziko, že sa projekt nepodarí zrealizovať. Autor získa toľko peňazí, koľko na realizáciu projektu naozaj potrebuje.
 • Zvyšujeme motiváciu autorov pracovať na svojej kampani, aby bola úspešná.
 • Podporujeme to, čo funguje najlepšie. Kampane, ktoré majú flexibilné financovanie dosahujú v priemere iba 70% cieľovej sumy, kým kampane s fixným financovaním cieľovú sumu naplnia priemerne až na 166%.

Aká kampaň môže mať flexibilné financovanie? Iba taká, ktorá podporuje projekt s kvantifikovateľným cieľom = čím viac peňazí získam, tým viac krát dokážem niečo realizovať. (Napríklad: cieľom projektu je výsadba stromčekov, teda čím viac vyzbieram, tým viac stromčekov vysadím.)

Sú to ľudia, o ktorých predpokladáte, že sa dokážu stotožniť s myšlienkou vášho projektu natoľko, aby ho v kampani podporili. Keď viete, k akej skupine ľudí budete projekt komunikovať, je pre vás ľahšie motivovať ich k podpore.

Pri definícii a komunikácii k vašej cieľovke, si odpovedzte na tieto otázky:

 • Kto sú ľudia, pre ktorých bude váš projekt zaujímavý?
 • Aký je jazyk ich komunikácie?
 • Aké jeho vlastnosti projektu sú pre nich rozhodujúce?
 • Akými odmenami ich môžete motivovať, aby podporili realizáciu projektu?
 • Akými kanálmi ich viete osloviť?
 • Aké osobnosti ich ovplyvňujú?

Počas celej doby trvania kampane by ste mali mať pripravenú komunikáciu k vašej cieľovej skupine. Komunikačný plán vám zabezpečí, že informácia o vašej kampani sa dostane v správnom čase, so správnym obsahom a prostredníctvom správneho kanála k tým správnym ľuďom.

Komunikačný plán si naplánujte do kalendára, pričom každý komunikačný deň by mal obsahovať:

 • Čo bude obsahom správy
 • kanály, akými správu doručíte (email, priame správy, sociálne siete, médiá, influenceri);
 • osobu zodpovednú za:
  • Prípravu textov;
  • prípravu vizuálneho obsahu;
  • nastavenie reklám.

Pri tvorbe komunikačného plánu si premyslite, ako dlho bude vaša kampaň trvať (minimálne 15 a maximálne 45 dní). Väčšine autorov na využitie všetkých komunikačných možností postačuje 30 dní, čo je zároveň priemerná dĺžka trvania kampane.

Pokiaľ si nie ste istý vašimi marketingovými zručnosťami, môžete využiť služby reklamnej agentúry.

Popis projektu musí odpovedať na kľúčové otázky – čo je cieľom (výstupom) projektu, v akom je momentálne stave, kedy a kde bude projekt realizovaný, čo presne potrebujete prostredníctvom podpory od verejnosti financovať.

V popise projektu sa snažte ľudí zaujať. Pamätajte na to, že ľudia neradi čítajú dlhé texty. Ideálne preto bude, keď dokážete v krátkom texte priniesť veľa informácií.

Pri tvorbe popisu sa môžete držať nami predvolenej šablóny, ktorú uvidíte v procese vytvárania kampane, alebo si ju prispôsobiť svojim predstavám. Odporúčame držať sa týchto odporúčaní:

 • Rozčleňte popis na odseky, pracujte s nadpismi a podnadpismi. Dobre funguje nadpis vo forme otázky, ktorú si potenciálny podporovateľ môže klásť. V popise potom na ňu nájde odpoveď.
 • Využite zmenu písma - kurzívu či bold. Zvýrazníte tak pre čitateľa kľúčové posolstvá.
 • Doplňte texty obrázkami či videami - majú väčšiu výpovednú hodnotu, než text a sú atraktívnejšie.
 • Ľudí najviac zaujíma, prečo a na čo konkrétne potrebujete vyzbierať peniaze, resp. čo z nich vznikne. Váš príbeh, príp. príbeh vašej organizácie opíšte až na záver.

Či ide o hlavné kampaňové video, alebo o ďalšie videá, ktoré vložíte do popisu projektu, videá kampani veľmi pomôžu. Video dokáže za krátky čas povedať o vašom projekte viac než akýkoľvek text, navyše je to veľmi obľúbený formát.

Ako na to?

 • Ukážte sa. Dobré video je autentické, mali by ste to teda byť práve vy, kto sa v ňom ľuďom prihovorí.
 • Buďte struční a snažte sa zmestiť do 90 sekúnd. Dlhé videá ľudia pravdepodobne nedopozerajú.
 • Nebojte sa vysokých nákladov. Video, ktoré splní svoju funkciu, by malo byť v prvom rade úprimné. Pri dobrom svetle, s dobrým zvukom a s použitím statívu ho zvládnete nakrútiť aj lepším mobilom.
  (avšak príliš nekvalitné video, nebodaj orientované na výšku, neodporúčame).
 • Vyzvite ľudí na podporu projektu. Skúste vety ako: „Bez vašej podpory to nedokážeme.“ alebo: „Vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu nášho projektu.“ Ak to neurobíte, riskujete, že ľudia po skončení videa stránku zavrú a projekt nepodporia.
 • Pridajte titulky. Veľa ľudí sleduje videá napríklad v autobuse cestou do práce. Titulky významne pomôžu tomu, aby sa vaše posolstvo dostalo aj tým, čo práve nemajú poruke slúchadlá.

Vďaka odmenám dokážete zvýšiť motiváciu ľudí k tomu, aby váš projekt podporili. Dobre vymyslené odmeny nemusia byť finančne nákladné - cení sa nápad, unikátnosť či humor.

Odmeny by mali byť tematicky prepojené s kampaňou (napríklad grafikou, ktorú v kampani použijete a dáte ňou potlačiť tričká, printy či plátené tašky). Ľudia tiež ocenia zážitkové odmeny (prednáška či večera so známou osobnosťou), ale zaujať ich viete aj symbolickými odmenami (uvedenie na tabuli podporovateľov).

Každá kampaň automaticky obsahu odmenu Dobrý pocit, ktorá je predvolená na minimálnu sumu 5 eur a podporovateľ, v tomto prípade darca, ju môže ľubovoľne navýšiť.

Optimálny počet je cca 8 odmien v rôznych sumách - napríklad odmena v minimálnej výške 15 €, ďalšia v minimálnej výške 30 €, 75 €, 150 €, 300 € a pre výnimočne štedrého podporovateľa odmena za sumu od 500 €. Výšku podpory si môže podporovateľ navýšiť - vy uvádzate minimálnu sumu nevyhnutnú na získanie odmeny.

Neodporúčame ponúkať odmeny za menej ako 10 € - po odrátaní nákladov vám na podporu projektu zostane iba pár drobných.

Je tá najjednoduchšia časť. Po úspešnej registrácii kliknete na možnosť „Vytvoriť kampaň“. V štyroch krokoch potom nahráte všetko potrebné a kampaň jednoducho odošlete na schválenie. Proces schvaľovania zvyčajne trvá do 3 pracovných dní.

Každú kampaň dôkladne posudzujeme a to najmä preto, aby sme vám vedeli odporučiť prípadné zlepšenia, pre proces schvaľovania a prípadné dodatočné úpravy, tak odporúčame nechať si asi týždennú rezervu.

Po schválení kampaň ešte nebude automaticky spustená. Spustíte si ju vy, a to vtedy, keď vám to bude vyhovovať. Zároveň sa vám automaticky vygeneruje Zmluva o sprístupnení platformy, ktorá vás oprávňuje prijímať príspevky prostredníctvom našej platformy. Zmluva sa uzatvára automaticky a nie je potrebné ju podpisovať.

Aby ste počas trvania kampane získali čo najviac podporovateľov, využívajte všetky dostupné možnosti: nakrúcajte videá a postujte ich na sociálne siete, livestreamujte, vytvárajte stories, posielajte emaily, spolupracujte s influencermi, oslovujte médiá... o vašej kampani musí byť počuť.

Držte sa pripraveného komunikačného plánu, informujte o novinkách v projekte, nových odmenách či ďalších milníkoch, ktoré ste si stanovili.
Postupne sa snažte osloviť všetky vaše cieľové skupiny a sledovať výkonnosť komunikačných aktivít:

1. Začiatok komunikácie – oslovte komunitu ľudí okolo vás.

Na začiatku vás podporia najmä ľudia, ktorí vás poznajú. Oslovte ich priamo cez Messenger či Whatsapp – využívajte tie online kanály, ktoré s daným človekom bežne používate.
Potom napíšte ľudom, na ktorých máte email. Každému však napíšte osobne, nerozosielajte hromadné e-maily.
Vaši známi by vám ideálne mali pomôcť zafinancovať cca 30% cieľovej sumy, nebojte sa ich osloviť opakovane a tiež ich poprosiť o ďalšie zdieľanie.

Facebooková reklama na neznámych ľudí, v čase, keď má vaša kampaň nulu alebo iba pár eur, pravdepodobne nebude fungovať.

2. Po zafinancovaní 20 - 30 %

V ďalšej časti kampane, keď už máte zafinancovaných aspoň 20 - 30 %, oslovte komunitu ľudí, spojených s témou, ktorej sa týka váš projekt. Opäť využite všetky možné dostupné kanály, ktoré komunita sleduje.
Nebojte sa týmto ľuďom opakovane pripomenúť – ak kampaň nepodporili na prvý krát, nemusí to znamenať, že ju podporiť nechcú.

3. Oslovenie širokej verejnosti

Až v tretej fáze kampane oslovujte širokú verejnosť. Ľudia, ktorí vás nepoznajú, kampaň pravdepodobne podporia až vtedy, keď sa bude blížiť k naplneniu cieľovej sumy.

V tejto fáze využívajte najmä platenú reklamu, najefektívnejšia je tá na Facebooku či Instagrame. Testujte rôzne obsahy a formáty, informujte o ďalších vlastnostiach projektu, jeho vývoji, ľuďoch s ktorými spolupracujete – buďte aktívny a kreatívny. Približne 3,5 - 5% z tých, ktorí vašu kampaň navštívia, ju reálne podporí. V závislosti od výšky cieľovej sumy by preto reklama mala zasiahnuť niekoľko tisíc ľudí.

Po tom, ako získate potrebnú sumu sa práca na kampani nekončí. Pozrite si, čo ďalej vás čaká.