Príprava kampane

Akákoľvek fyzická či právnická osoba, ale aj ostatné subjekty či združenia, ktorá chce získať prostriedky na verejnoprospešný projekt. S autorom kampane elektronicky uzatvárame Zmluvu o sprístupnení platformy Zmluva sa uzatvára automaticky a nie je potrebné ju podpisovať.

 1. Ak máte pripravený projekt na ktorý hľadáte financie, môžete začať chystať crowdfundingovú kampaň. Na jej prípravu vhodné vyhradiť si dostatok času, odporúčame 2 – 3 mesiace.
  V návodoch
  nájdete všetky informácie, ktoré k príprave budete potrebovať.
  
 2. Po registrácii, jednoducho v štyroch krokoch vytvoríte kampaň a pošlete ju na schválenie. Do 3 pracovných dní vám dáme vedieť, či je všetko v poriadku, alebo vám poradíme, ako kampaň vylepšiť. Ak kampaň nie je na prvý krát schválená, je možné ju prerobiť.
  
 3. Schválenú kampaň spustíte v čase, aký vám bude vyhovovať – od toho momentu plynie doba trvania kampane. Počas nej oslovujete svoje okolie a širšiu verejnosť, motivujete ich k podpore kampane a snažíte sa naplniť či presiahnuť stanovenú cieľovú sumu.
  
 4. Ak je kampaň úspešná, do 10 dní od ukončenia vám pošleme získané prostriedky.
  Ak sa cieľ nepodarí naplniť, získané prostriedky vrátime podporovateľom. V takom prípade nám neplatíte žiadne poplatky.

Nie je to potrebné, proces vytvárania a schvaľovania kampaní funguje elektronicky priamo cez StartLab.

Kampaň posudzujeme ako celok, preto optimálne je, keď kampaň vytvoríte, pošlete ju na schválenie a následne ju môžeme spoločne doladiť.

Na tejto stránke, v návodoch a podmienkach schvaľovania kampane nájdete všetky potrebné informácie, navigovať vás bude aj samotný formulár vytvárania kampane.

StartLab je možné využiť na financovanie akéhokoľvek verejnoprospešného projektu či produktu, ktorý možno zradiť do niektorej z týchto oblastí:

 • rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • tvorba a rozvoj občianskej spoločnosti,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a rozvoj zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • tvorba a ochrana životného prostredia
 • rozvoj vedy a výskumu
 • rozvoj vzdelávania a telovýchovy

Ďalšie informácie nájdete v časti Podmienky schvaľovania kampane.

Niekedy sa vám projekt môže zdať ako nie vhodný na našu platformu, no nemusí to tak byť. Ak si nie ste istý, kontaktujte nás.
V prípade úspešnej kampane je poplatok za využitie platformy 7 % zo získanej sumy.
 • Poplatok môže byť nižší o príspevky, ktoré podporovatelia Vašej kampane na tento účel poskytnú. Stačí, ak v 3. kroku procesu podpory zvolia, že majú záujem pomôcť vášmu projekt aj týmto spôsobom.
  
  
  Príklad: vašu kampaň podporí 100 ľudí, každý sumou 30 eur. Ak každý z nich pošle jedno euro navyše, celková vyzbieraná suma na projekt bude 3 000 eur a 100 eur na poplatok. Zo získanej sumy 3 000 eur pre projekt tak nebudete platiť 7 %, ale iba 3,5 %. V prípade, že príspevky pokryjú celkovú výšku 7 %, za využitie platformy nebudete platiť nič.
  
 • Ak dobrovoľné príspevky prekročia 7 % z vyzbieranej sumy, každé euro navyše použijeme na ďalší rozvoj StartLabu.

V prípade neúspešnej kampane získané prostriedky, ktoré však nestačili na naplnenie cieľovej sumy, podporovateľom vrátime. V takom prípade za využitie platformy neplatíte nič.

Áno, môže. Príspevky nad rámec cieľovej sumy môžete využiť spôsobom, ktorý sám uznáte za vhodné – avšak, musia byť použité na verejnoprospešný účel.
Vo väčšine prípadov autori tieto príspevky využijú na zlepšenie svojho produktu/projektu či jeho rozšírenie, alebo na iné aktivity, ktoré súvisia s jeho verejnoprospešnou činnosťou.

V prípade, že kampaň s fixným financovaním bola ukončená a nenaplnila v stanovenom čase cieľovú sumu, všetkým podporovateľom ich príspevky do 5 dní od skončenia kampane vrátime.
V takom prípade nie ste povinný projekt realizovať ani zasielať prisľúbené odmeny a neplatíte žiadne poplatky.

V prípade kampane s flexibilným financovaním vám vyplatíme všetky financie (očistené o nevyhnutné poplatky) získané v kampani, a to aj vtedy, keď sa vám cieľovú sumu nepodarí dosiahnuť. Keďže získané prostriedky vám budú vyplatené, projekt ste povinný realizovať, ako ste v kampani prisľúbili.

Kampaň môže mať fixné alebo flexibilné financovanie.

Fixné financovanie znamená, že pre vyplatenie získaných prostriedkov je potrebné, aby vaša kampaň dosiahla stanovenú cieľovú sumu. Tento typ financovania je vhodný pre väčšinu projektov a je efektívnejší ako flexibilné financovanie.

Flexibilné financovanie je možné využiť iba ak váš projekt má kvantifikovateľný cieľ – to znamená, že čím viac peňazí získate, tým viac kusov niečoho dokážete vyprodukovať.
(Napríklad: cieľom vášho projektu je výsadba stromčekov, teda čím viac vyzbierate, tým viac stromčekov vysadíte.)

Väčšina kampaní môže využiť iba fixný typ financovania - na to, aby sme autorovi poslali vyzbierané finančné príspevky, musí dosiahnuť cieľovú sumu.

Prečo?

 • Znižujeme riziko, že sa projekt nepodarí zrealizovať. Získate toľko peňazí, koľko na realizáciu projektu naozaj potrebuje.
 • Zvyšujeme vašu motiváciu pracovať na kampani a dosiahnuť cieľ.
 • Podporujeme to, čo funguje najlepšie - kampane, ktoré majú flexibilné financovanie dosahujú v priemere iba 70% cieľovej sumy, kým kampane s fixným financovaním cieľovú sumu naplnia priemerne až na 166%.

Fungujeme na princípe odmeňového crowdfundingu, prostredníctvom odmien zvyšujete motiváciu ľudí váš projekt podporiť. Povinné sú minimálne 3 druhy odmien, odporúčame aspoň 5.

Odmeny nemusia byť finančne nákladné, pri ich vymýšľaní môžete zvoliť viaceré prístupy.

Nie, video nie je povinné, no kampani môže výrazne pomôcť. Netreba sa báť, určite ho zvládnete pripraviť aj sami.

Na výber máte viacero možností:
 1. Prostredníctvom tzv. Odkazov. Tie si budete vytvárať postupne počas trvania kampane.
 2. Prostredníctvom tretích strán – prepojením so službami:
Kódy na sledovanie je potrebné vložiť v štvrtom, sumarizačnom kroku predtým, ako kampaň pošlete na schválenie.

Žiaľ, StartLab nie je dostupný v iných jazykových verziách. Zameriavame sa predovšetkým na naše lokálne, slovenské prostredie.

Nie. Oveľa lepšie je fokusovať sa na jednu kampaň ako štiepiť jej potenciál medzi viaceré; navyše by to na ľudí mohlo pôsobiť mätúco.

V roku 2021 máme dohodnutú matchingovú spoluprácu s partnerami:
Ak sa váš projekt týka niektorej z uvedených oblastí, pred odoslaním kampane na schválenie, zaškrtnite možnosť žiadosti o matching.
Ku kampani vieme priradiť aj matchingového partnera, ktorého si nájdete sami. V takom prípade nás vopred informujte emailom na info@startlab.sk. Pre priradenie matchingu ku kampani potrebujeme emailové potvrdenie štatutára spolu s informáciou o výške podpory a logom partnera.
Matching je možné ku kampani pridať iba pred jej schválením.