Trápite sa s odmenami? Pomôžeme vám vymyslieť také, ktorými zaujmete

Trápite sa s odmenami? Pomôžeme vám vymyslieť také, ktorými zaujmete

Trápite sa s odmenami? Pomôžeme vám vymyslieť také, ktorými zaujmete
30. máj 2022
Návody

Odmenový crowdfunding, na ktorého princípe funguje aj StartLab, umožňuje zvýšiť motiváciu ľudí podporiť váš projekt tak, že získajú niečo pre seba. V kampani si tak môžu vybrať z vašej ponuky odmien podľa výšky sumy, akou sa rozhodnú do kampane prispieť. Dobre nastavené odmeny vás nemusia stáť takmer nič, výrazne však môžu pomôcť k úspechu kampane.

Prečo ľudia podporujú projekty?

Na úvod sa krátko zamyslime – prečo by ľudia mohli podporiť váš projekt? Ich motivácie sa dajú zhrnúť do troch bodov:

 • Lebo vás poznajú.
 • Lebo chcú pomôcť dôležitej veci.
 • Lebo im ponúknete niečo, čo získajú pre seba.

Samozrejme, keby sme išli do témy hlbšie, existujú aj ďalšie dôvody. Nám však ide o to ukázať vám, že zaujímavé odmeny môžu motiváciu ľudí podporiť vás výrazne zvýšiť. Čím viac dobrých dôvodov ľuďom dáte, tým lepšie. Možnosť mať doma originálnu či inak výnimočnú odmenu je určite jedným z nich.

Nie je to o peniazoch

Keď ste sa rozhodli ísť do spustenia kampane, je celkom prirodzené, že ste v situácii, keď sami peniaze potrebujete, nieto, aby ste investovali do výroby drahých produktov. Motivujúce odmeny však nemusia byť nákladnou položkou vášho rozpočtu. Príkladom sú desiatky úspešných kampaní u nás či v zahraničí, s odmenami, ktorých náklady boli rovné nule, prípadne pár eurám. Omnoho dôležitejší je dobrý nápad, kreativita, osobný prístup a to, že ľuďom ukážete, že vám na ich podpore záleží.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Aké sú príklady dobre fungujúcich odmien?

Rozhodnutie, aké odmeny budete v kampani ponúkať, je limitované iba vašou kreativitou. Inšpirovať vás môžu najčastejšie sa opakujúce nápady a príklady úspešnej praxe.

Produkt, ktorý je cez kampaň financovaný

Jednoduchá cesta pre tie kampane, ktorých výsledkom je hotový produkt. Ten je zväčša ponúkaný ako základná odmena. Doplniť môžete aj jeho varianty – napríklad výrobok (knihu, zápisník, album atď.) s podpisom autora, menovitým poďakovaním podporovateľom, vyššiu verziu produktu a ich kombinácie.

Iné, tematicky súvisiace produkty

 • V kampani môžete ponúkať aj iné produkty, ktoré súvisia s témou vášho projektu. Čím originálnejšie, tým lepšie.
 • Môžete ich pripraviť sami, dať ich vyrobiť, alebo sa dohodnúť so spriatelenými firmami, že do kampane prispejú svojimi vlastnými výrobkami či poukážkami na ich nákup.
 • Odporúčame vyhnúť sa štandardným reklamným predmetom (pero, kľúčenka, hrnček...), ktoré pravdepodobne nebudú fungovať.

Zážitok či služba

 • Ak pripravujete podujatie, vstupenka naň bude základnou odmenou.
 • Zážitkovú odmenu môžete ponúkať aj pri produktovom crowdfundingu: ak napríklad chcete vydať knihu, ako odmenu môžete ponúknuť účasť na besede s autorom.
 • Ak sa váš projekt vytvára v prostredí, kam sa bežný človek nedostane, odmenou môže byť prehliadka zákulisia alebo posedenie s kolektívom autorov.
 • Ponúknuť môžete aj prednášku či workshop, teda aktivity, pri ktorých sa ľudia môžu niečo nové naučiť.

Uvedenie mena podporovateľa

 • Takáto odmena dobre funguje najmä pri projektoch, ktorých výsledok je dostupný pre širokú verejnosť. Napríklad pri výsadbe stromov v mestskom parku si podporovateľ môže vybrať, že pri konkrétnom strome bude tabuľka s jeho menom.
 • Menovite poďakovať môžete aj formou banneru na podujatí či vygravírovaním na výsledný produkt.

Spolupodieľanie sa

 • Zaujímavá je odmena, v ktorej sa podporovatelia stávajú spolutvorcami výsledku. Podporovateľ hudobného albumu tak napríklad môže vybrať jeho titulnú pieseň, pri podpore vzniku filmu si môže vybrať meno jednej z postáv, či navrhnúť vetu, ktorá vo filme odznie.
 • Tieto odmeny zvyknú byť najdrahšie a v limitovanom množstve, keďže sú skutočne jedinečné a môžu ovplyvniť výslednú podobu projektu.

Osobný darček

 • Pre podporovateľov môžete pripraviť aj veľmi osobné odmeny. Ak napríklad vydávate hudobný album, podporovateľa môžete odmeniť CD s nahrávkou vytvorenou iba pre neho.
 • Ak sa váš projekt týka varenia, môžete ponúkať personalizovaný recept.
 • Možností je veľa, stačí sa len zamyslieť nad tým, čo vám dáva v súvislosti s vaším projektom zmysel a čo ste schopný reálne splniť.

Pripravte si vlastný odmeňovací mix

 • Vytvorte si zoznam minimálne piatich základných odmien, ktoré budete v kampani ponúkať a ktoré budú kombinovať rôzne prístupy.
 • Zoznam rozšírte o limitované odmeny, ktoré budú dostupné hneď po spustení kampane pre prvých podporovateľov.
 • Pridajte odmeny, ktoré budete dopĺňať počas kampane.
 • Zoznam odmien by nemal byť príliš dlhý, aby sa v ňom podporovatelia vedeli orientovať. Neodporúčame ponúkať viac ako 8 odmien.
 • Nastavte ceny, za aké budete odmeny ponúkať, napríklad 20 eur, 50 eur, 75 eur a podobne. Orientáciu podporovateľom uľahčíte aj tým, že rozdiely medzi jednotlivými sumami budú dostatočne veľké. Okrem nákladov na výrobu odmien počítajte s nákladmi na ich distribúciu, balné a poštovné.
 • Premyslite si, aké informácie k odmenám budete od podporovateľov potrebovať, napríklad veľkosť trička, či adresu na doručenie.
 • Neponúkajte odmeny za veľmi malé príspevky – po odpočítaní nákladov vám na projekt zostane iba pár drobných. Odporúčame začať pri sume aspoň 15 eur.

Pri príprave hmotných odmien premýšľajte tiež o tom, ako ich budete po kampani doručovať. Odmeny je dobré poslať čo najskôr po skončení kampane a najneskôr v čase, ktorý ste v kampani prisľúbili. Okrem toho, že odporúčame neponúkať sklenené a krehké predmety, je dobré zistiť si vopred podmienky rôznych doručovateľských služieb. Predovšetkým, ak očakávate niekoľko stoviek či tisícok podporovateľov, balné a poštovné budú vysoké položky.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň