Ako nastaviť správnu cieľovú sumu pre vašu kampaň? Pozrite si podrobný návod

Ako nastaviť správnu cieľovú sumu pre vašu kampaň? Pozrite si podrobný návod

Ako nastaviť správnu cieľovú sumu pre vašu kampaň? Pozrite si podrobný návod
7. sep 2022
Návody

Máte do detailov naplánovaný projekt a vyčíslili ste, koľko vás bude stáť jeho realizácia. Časť z tejto sumy plánujete pokryť cez crowdfunding. Akú čiastku si však od ľudí pýtať a čo všetko do nej zahrnúť? Pozrite si návod, ako nastaviť cieľovú sumu pre vašu kampaň.

Už v prvom kroku vytvárania kampane na StartLabe si nastavujete cieľovú sumu. Ide o minimálnu čiastku, ktorú potrebujete na realizáciu vášho projektu. Pri jej stanovovaní však uvažujte triezvo: na jednej strane je suma, ktorú by ste chceli získať, no na druhej sú reálne možnosti, ktoré máte. Aby sme vám nastavovanie cieľovej sumy uľahčili, pripravili sme pre vás návod, ako si vyrátať čiastku, ktorú dokážete získať.

Prvý krok: základná suma, ktorú potrebujete na realizáciu projektu v jeho najjednoduchšej verzii

Základná cieľová suma, ktorú si nastavujete pri vytváraní kampane, predstavuje minimálnu sumu, ktorú potrebujete získať, aby ste projekt mohli zrealizovať v jeho základnej, najskromnejšej verzii. Dôkladne si preto pripravte projektový rozpočet, aby vás po kampani už nič neprekvapilo. Počítajte aj s nákladmi na prípravu kampane, marketing, výrobu a doručenie odmien.

Zároveň však zoberte do úvahy, akú sumu ste reálne schopní vyzbierať. Zamyslite sa nad tým, koľko ľudí dokážete kampaňou osloviť, aká veľká je vaša cieľová skupina a ako viete ľudí zmobilizovať.

Crowdfundingová kalkulačka

Základné parametre, od ktorých sa odvíja vyzbieraná suma, sú:

  • počet návštev na stránke vašej kampane,
  • počet návštevníkov, ktorí kampaň podporia (konverzný pomer),
  • priemerný príspevok.

Priemerný konverzný pomer sa v crowdfundingu zvykne uvádzať medzi 1 - 3 %.  Na StartLabe je tento pomer ďaleko vyšší, no aby sme vás pripravili na aktívnu prácu na kampani, uvedieme ako príklad 5 %. To znamená, že zhruba také % návštevníkov, ktorí na stránku kampane prídu, sa ju rozhodne podporiť, a to priemernou sumou 28 eur.

V praxi môže podpora priemernej kampane vyzerať takto:

Po spustení kampane, keď oslovujete predovšetkým blízke okolie a verných fanúšikov, bude konverzia vyššia. Neskôr, keď budete oslovovať širokú verejnosť, bude klesať a ľudia budú prispievať nižšími sumami. Predstavme si scenáre, ako sa získaná suma bude meniť v závislosti od meniacich sa premenných:

Všimnite si najmä prvý stĺpec, ktorý je kľúčový. Ak aj konverzia či priemerná suma sú nižšie, pri zvyšujúcom sa počte zobrazení získaná suma narastá. Preto je pre úspech kampane najdôležitejšia jej propagácia a rozšírenie medzi čo najvyšší možný počet ľudí.

Ľudia veria projektom, ktoré majú úspech na dosah

Crowdfundingový odborník Kendall Almerico hovorí o psychológii crowdfundingu z pohľadu darcu. Ak podporovatelia vidia, že cieľ je príliš vysoký a vyzbieraná čiastka príliš nízka, je nepravdepodobné, že „naskočia na palubu“ a podporia váš projekt. Budú sa totiž domnievať, že ich príspevok by k úspechu vašej kampane tak či tak nepomohol.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Vo všeobecnosti platí, že ľudia podporujú a dôverujú tým kampaniam, ktoré majú vyššie percento naplnenia cieľovej sumy. V praxi sa vám teda viac oplatí nastaviť si nižší cieľ, vďaka čomu bude percento naplnenia automaticky vyššie. Čím rýchlejšie sa vám podarí dosiahnuť 100 %, tým lepšie pre vás.

Počas kampane pridajte dodatočné ciele

V momente, keď sa vám podarí naplniť minimálnu cieľovú sumu, si môžete stanoviť nové ciele. Tie vám môžu pomôcť projekt zlepšiť, rozšíriť, alebo cez ne môžete fundraisovať na iné verejnoprospešné aktivity. Celkovo môžete počas kampane nastaviť až 5 dodatočných cieľov, pričom pre vyplatenie peňazí je potrebné dosiahnuť iba prvý, základný cieľ.

Do ďalších cieľov môžete zahrnúť aj náklady spojené s kampaňou: či už ide o prípravu vizuálnych podkladov (fotografie, videá, grafiky...), náklady na propagáciu kampane, alebo výrobu a doručovanie odmien. Z nefinančného hľadiska ide najmä o čas – tak váš, ako aj čas ľudí, ktorí vám s kampaňou pomôžu. Môže ísť buď o odborníkov, ktorých si najmete, alebo pomocníkov z radov kamarátov či dobrovoľníkov.

Vo všeobecnosti platí, že čím vyššiu sumu chcete získať, tým viac je potrebné do kampane investovať. Mnohé položky však môžete optimalizovať: odmeny vás nemusia stáť takmer nič, ak na to pôjdete cez spolupráce či zážitky. S propagáciou vám zase môžu pomôcť známi a kamaráti, ktorí majú kontakty v médiách, či influenceri, ktorých váš projekt zaujme natoľko, že kampaň budú zdieľať bez nároku na honorár. Väčšina autorov uvádza, že z celkovej získanej sumy tvorili 10-30 % náklady na crowdfundingovú kampaň.

Ak natrafíte na ťažkosti, či už pri nastavovaní cieľovej sumy alebo v iných krokoch kampane, navštívte našu pravidelne aktualizovanú sekciu Ako to funguje, prípadne nás priamo kontaktujte.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň