Kto sú podporovatelia vášho projektu? Takto ich spoznáte a zaujmete

Kto sú podporovatelia vášho projektu? Takto ich spoznáte a zaujmete

Kto sú podporovatelia vášho projektu? Takto ich spoznáte a zaujmete
1. apr 2022
Návody

Počas kampane chcete na podporu prilákať čo najviac ľudí. Ak však chcete zaujať všetkých, môže sa vám stať, že nezaujmete nikoho. Je preto dôležité vedieť, kto je cieľovou skupinou vášho projektu a tomu prispôsobiť komunikáciu v jednotlivých fázach kampane.

Pred spustením kampane je potrebné, aby ste si určili, kto budú vaši podporovatelia. Zrejme ide o ľudí, o ktorých predpokladáte, že sa dokážu stotožniť s myšlienkou vášho projektu natoľko, že ho v kampani podporia. Keď zistíte, akej skupine ľudí budete projekt komunikovať, bude pre vás ľahšie motivovať ju, aby tak spravila.

Ako definovať cieľovú skupinu

Skúste si položiť niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu zadefinovať si vašich potenciálnych podporovateľov. Nemusí pritom ísť o profil jedného človek, ale niekoľko rôznych persón.
  • Kto sú ľudia, pre ktorých bude môj projekt zaujímavý?
  • Sú to najmä muži či ženy? Koľko majú rokov? Kde žijú?
  • Čo sledujú, ktoré osobnosti ich ovplyvňujú?
  • Akými kanálmi ich dokážem osloviť?
  • Ktoré vlastnosti môjho projektu sú pre nich rozhodujúce?
  • Akými odmenami ich môžem motivovať, aby podporili moju kampaň?
Odpovede na posledné otázky vám pomôžu nielen pri nastavovaní komunikácie, ale aj pri definovaní projektu alebo príprave odmien. Vždy je dobré skúsiť sa na kampaň pozerať na jednej strane z perspektívy vás ako tvorcu, ale aj očami toho, koho chcete zaujať.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Komunikácia na cieľové skupiny

Podľa toho, v akej fáze sa vaša kampaň nachádza, oslovujete vždy iné cieľové skupiny. Po spustení kampane oslovujte najskôr vaše najbližšie okolie, rodinu a priateľov – tí by vám mali pokryť 20 - 30 % cieľovej sumy. Širšie publiká oslovujete až v ďalších fázach kampane.

Ak kampaň ihneď po spustení, teda v čase, keď má vyzbieraných iba pár eur, komunikujete na celkom neznámych ľudí (napríklad cez reklamu na Facebooku), nemusí na nich pôsobiť dôveryhodne. Neznámych ľudí z radov širokej verejnosti oslovujte až vtedy, keď má kampaň vyzbieraných aspoň 30 % cieľovej sumy – čím viac, tým lepšie.

Takto to vyzerá v praxi

Povedzme, že chcete zrealizovať hudobný festival vo svojom meste. Pravdepodobne už viete, kde a kedy sa bude konať a máte zabezpečený aj program. Vašimi cieľovými skupinami pre podporu kampane budú:

1. Rodina, kamaráti, kolegovia, známi

Ľudia, ktorí vás s najväčšou pravdepodobnosťou podporia medzi prvými (a dokonca aj veľmi radi) pochádzajú z vášho blízkeho okolia. Oslovte ich priamo, kanálom, ktorý je pre vašu komunikáciu najprirodzenejší, s prosbou o podporu.

2. Ľudia z vášho realizačného tímu a ich okolie

Rovnako by mohli postupovať aj ďalší ľudia, s ktorými na projekte robíte. Priama, osobná väzba je vždy najlepším predpokladom na podporu. Poproste všetkých kolegov, aby kampaň poslali svojej rodine a kamarátom.

3. Fanúšikovia účinkujúcich

V vašom príklade hudobného festivalu sú ďalšou cieľovou skupinou fanúšikovia účinkujúcich. Zapojte ich do komunikácie kampane a poproste ich, aby využili svoje kanály a poprosili svojich fanúšikov, aby festival pomohli zrealizovať. Zvyšovať ich motiváciu môžu odmeny, ktoré do kampane účinkujúci venovali.

4. Ľudia žijúci v danom meste a jeho okolí, potenciálni návštevníci

Všetci tí, ktorí by mohli byť návštevníkmi festivalu, majú tiež potenciál podporiť jeho realizáciu. Do komunikácie projektu môžete skúsiť zapojiť mesto, oblastné združenia či hudobné kluby. Podporovateľov môžete motivovať aj komunikáciou odmien, ktoré sú s realizáciou spojené - napríklad vstupenka na festival alebo fotografia s headlinerom.

5.  Ľudia po celom Slovensku, ktorí podporujú kultúru

Dostávame sa k najširšej cieľovej skupine, ktorú je najťažšie zaujať. V prípade hudobného festivalu môže ísť o ľudí so záujmom o kultúru, ktorí sa však nemusia festivalu sa priamo zúčastniť. Motivovať ich môžete inými odmenami, ktoré s festivalom súvisia.
Cieľové skupiny nie je potrebné príliš analyzovať ani členiť, pokojne vám postačí päť základných.
Dôležité je osloviť čo najviac ľudí komunikáciou ušitou na mieru.

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, radi ich s vami prekonzultujeme a poradíme vám.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň