Pojmy

Pokiaľ ste fyzická alebo právnická osoba a plánujete realizovať verejnoprospešný projekt, ste jeho autorom.

Kampaň na StartLabe nemusíte spravovať vy ako autor projektu. Môže to robiť agentúra, váš zamestnanec alebo človek, ktorý dokáže kampani pomôcť z marketingového hľadiska - posunúť ju medzi ľudí, poradiť vám so spísaním textov pre kampaň a podobne. Ak táto osoba bude aj vytvárať kampaň na StartLabe, nazývame ju autorom kampane.

Hlavou a majiteľom kampane pre váš projekt však stále zostanete vy. Zároveň ste to vy, s kým uzatvárame Zmluvu o sprístupnení platformy.

Je suma, ktorú chce autor v kampani vyzbierať na to, aby mohol svoj projekt alebo jeho časť realizovať. Pre vyplatenie peňazí je potrebné základnú cieľovú sumu naplniť. Tento model nájdete v našich zmluvách pod pojmom fixné financovanie.

Okrem základnej cieľovej sumy, ktorú autor uvádza pri vytváraní kampane, je možné počas kampane pridať ďalšie ciele a sumy, ktoré pre ich realizáciu chce autor vyzbierať.

Je poďakovanie podporovateľom za príspevok v kampani. Odmenou je najčastejšie niečo, čo bezprostredne súvisí s podporovaným projektom - tričko s motívom projektu, vstupenky na podujatie či napríklad knižka, na vydanie ktorej autor získava finančnú podporu.
Dobre vymyslené odmeny
nemusia byť finančne nákladné - cení sa nápad, unikátnosť či humor.

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá príspevkom podporí realizáciu projektu prostredníctvom aktívnej kampane, vďaka čomu môže získať niektorú z odmien ponúkaných autorom. Podporovateľ dostane do e-mailu automaticky vygenerovanú Zmluvu o podpore projektu.

V prípade úspešnej kampane sú osobné údaje podporovateľov sprístupnené autorom, aby ich mohli informovať o ďalšom vývoji projektu a odosielaní prisľúbených odmien.

Je jasne definovaný verejnoprospešný zámer, ktorý chce autor realizovať a prostredníctvom StartLabu naň získať prostriedky. Projekt musí mať verejnoprospešný zámer a byť realizovaný najneskôr do 18 mesiacov od úspešného ukončenia kampane.

V kampani na StartLabe autor nemusí zbierať financie na celú realizáciu projektu, ale len na jeho časť.
(Napríklad: cieľom projektu je organizácia hudobného koncertu, no projektom na StartLabe bude kampaň na pokrytie nákladov na ozvučenie.) Po naplnení základného cieľa projektu si autor môže vytvoriť ďalšie ciele.

Kampaňou nazývame crowdfundingovú výzvu, ktorú autor spustí na StartLabe so zámerom zapojiť verejnosť, aby sa podieľala na financovaní jeho projektu.
Crowdfundingová kampaň na StartLabe je definovaná:

Je obdobie, počas ktorého môže autor prijímať príspevky na podporu realizácie svojho projektu. Dobu trvania kampane si určuje autor sám, a to v rozpätí 15 – 45 dní.

Prečo si vybrať StartLab?

Zodpovieme všetky vaše otázky

Zodpovieme všetky vaše otázky

Peniaze vyplatíme už po dosiahnutí minimálneho cieľa

Peniaze vyplatíme už po dosiahnutí minimálneho cieľa

Venujeme sa vám osobne

Venujeme sa vám osobne

Nízky alebo žiaden poplatok

Nízky alebo žiaden poplatok