Slovníček pojmov

Pokiaľ ste fyzická alebo právnická osoba a plánujete realizovať verejnoprospešný projekt, ste jeho autorom.

Kampaň na StartLabe nemusíte spravovať vy ako autor. Môže to robiť agentúra alebo človek, ktorý dokáže kampani pomôcť z marketingového hľadiska - posunúť ju medzi ľudí, poradiť vám so spísaním textov pre kampaň a podobne. Ak táto osoba bude aj vytvárať kampaň na StartLabe, nazývame ju Autorom kampane.

Hlavou a majiteľom kampane pre váš projekt však stále zostanete vy. Zároveň ste to vy, s kým uzatvárame zmluvu o sprístupnení platformy.

Je suma, ktorú chce autor v kampani vyzbierať na to, aby mohol svoj projekt alebo jeho časť realizovať. Na túto celkovú sumu budú ľudia prispievať a stav jej naplnenia bude verejne dostupný. Po kliknutí na profil kampane bude môcť každý návštevník StartLabu vidieť, koľko peňazí z celkovej sumy sa už vyzbieralo a koľko dní zostáva do ukončenia kampane.

Je poďakovanie podporovateľom za príspevok v kampani. Odmenou môže byť v podstate čokoľvek, no najčastejšie je to niečo, čo bezprostredne súvisí s podporovaným projektom - tričko s motívom projektu, vstupenky na podujatie či napríklad knižka, na vydanie ktorej autor získava finančnú podporu.

Keďže podporovatelia prispievajú rozlične veľkými sumami, odporúčame autorom pripraviť si pre svoju kampaň 5 – 7 odmien (minimálne 3 sú povinné), prispôsobených výške sumy, ktorú od podporovateľa dostanú.

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá príspevkom podporí realizáciu projektu prostredníctvom aktívnej kampane, vďaka čomu môže získať niektorú z odmien ponúkaných autorom. Podporovateľ dostane do e-mailu automaticky vygenerovanú Zmluvu o podpore projektu.

Je jasne definovaný verejnoprospešný zámer, ktorý chce autor realizovať a prostredníctvom StartLabu naň získať prostriedky. Projekt musí mať verejnoprospešný zámer a byť realizovaný najneskôr do 18 mesiacov od úspešného ukončenia kampane.

V kampani na StartLabe autor nemusí zbierať financie na celú realizáciu projektu, ale len na jeho časť.

(Napríklad: cieľom projektu je organizácia hudobného koncertu, no projektom na StartLabe bude kampaň na pokrytie nákladov na ozvučenie.)

Je obdobie, počas ktorého môže autor prijímať príspevky na podporu realizácie svojho projektu. Dobu trvania kampane si určuje autor sám, a to v rozpätí 15 – 45 dní.

Týmto spôsobom, fungujúcim na princípe „Všetko alebo nič“, je financovaná väčšina projektov. Pokiaľ cieľ vášho projektu nie je možné kvantifikovať, t.j. neplatí naň princíp „čím viac vyzbieram, tým viac krát niečo zrealizujem“, vaša kampaň môže mať iba fixné financovanie. Projekty na vydanie kníh môžu využiť iba fixné financovanie (nakoľko väčšina tlačiarní vyžaduje minimálny náklad).

V prípade, že sa požadovanú sumu podarí dosiahnuť alebo presiahnuť (čo sa nezriedka stáva), pošleme Autorovi projektu všetky finančné prostriedky a tiež osobné údaje podporovateľov v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov.

Naopak, ak sa počas trvania kampane vyzbierať cieľovú sumu nepodarí, peniaze sa vrátime Podporovateľom. V tomto prípade autor nie nie je povinný projekt realizovať.

V tomto prípade vám vyplatíme všetky financie (očistené o nevyhnutné poplatky) získané počas trvania kampane, a to aj vtedy, keď sa vám cieľovú sumu nepodarí dosiahnuť Flexibilné financovanie však umožňujeme iba tým projektom, ktorých cieľ je kvantifikovateľný, tzn. že cieľom vášho projektu je zrealizovať niečo v určitom množstve alebo počte opakovaní.

(Napríklad: cieľom projektu je výsadba stromčekov, teda čím viac vyzbieram, tým viac stromčekov vysadím.)

O spôsobe financovania kampane má výlučné právo rozhodnúť StartLab.